วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ตื่นตัวรับปฏิรูปกิจการพุทธศาสนา

ตื่นตัวรับปฏิรูปกิจการพุทธศาสนา

  • Share:

พระราชวรเมธี วัดประยุรวงศาวาส รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.) กล่าวว่า ขณะนี้การดำเนินการตามแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ 6 ด้านบวก 1 คือ ด้านการปกครอง ด้านการเผยแผ่ ด้านสาธารณูปการ ด้านศาสนศึกษา ด้านศึกษาสงเคราะห์ ด้านสาธารณสงเคราะห์ และพัฒนาพุทธมณฑล ได้มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการทำแผนงานในแต่ละด้านตามแผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ครบทุกเขตการปกครองคณะสงฆ์ในระดับหนแล้ว จากนี้ไปคณะกรรมการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาในระดับภาค จะต้องไปทำความเข้าใจ และกำกับคณะสงฆ์จังหวัดต่างๆในการทำแผนกิจกรรมของคณะสงฆ์ ในระดับจังหวัด ซึ่ง คปพ.กำหนดที่จะมีการรายงานแผนการดำเนินการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จากทั่วประเทศต่อมหาเถรสมาคม (มส.) ภายในปี 2560 นี้

พระราชวรเมธีกล่าวต่อว่า เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนทั่วประเทศ ทาง คปพ.จึงต้องมีการจัดประชุม ชี้แจงทำความเข้าใจทุกหน เพื่อให้เจ้าคณะใหญ่แต่ละหนได้รับทราบแนวทาง ซึ่งพบว่าพระสังฆาธิการทั่วประเทศมีความตื่นตัว และตอบรับแนวทางในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์แล้ว อีกทั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 1 ส.ค. ทาง คปพ.ยังได้นำรายงานผลการประชุมชี้แจงแนวทาง การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์ เข้ารายงานต่อสมเด็จ พระพุทธชินวงศ์ วัดพิชยญาติการาม ในฐานะเจ้าคณะใหญ่หนกลางแล้วด้วย.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้