วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ฝากอธิการฯมม.บูรณาการงานคณะ

ฝากอธิการฯมม.บูรณาการงานคณะ

  • Share:

ศ.นพ.อุดม คชินทร อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) กล่าวว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีมติแต่งตั้ง ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลคนใหม่ แทนตนนั้น เป็นเรื่องที่ดี เนื่องจากอยู่ในทีมบริหารอยู่แล้ว ทำให้มีความเข้าใจในหลายๆ เรื่อง และมีหลายเรื่องที่ต้องสานต่อ เช่น การปรับกระบวนการทำงานของสำนักงานอธิการบดีใหม่ ทั้งกระบวนการทำงานและปรับทัศนคติคนทำงานใหม่ โดยนำกรอบประเมินคุณภาพมาตรฐานมาใช้ ซึ่งได้มีการประชุมอบรมปฏิบัติการไปหลายรอบแล้ว การดำเนินการยังไม่ประสบความสำเร็จ และต้องการความต่อเนื่อง จึงอยากฝากให้อธิการบดีคนใหม่สานต่อเรื่องนี้

อดีตอธิการบดี มม. กล่าวต่อว่า สำหรับระดับคณะ ได้ขออนุมัติจากสภา มม.ดำเนินการปรับกระบวนการทำงานของทั้งคณะให้มีการบูรณาการร่วมกัน โดยนำร่องโครงการดังกล่าวในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะทันตแพทย์ ซึ่งได้มีการเริ่มต้นบางส่วนและหากพบว่ามีปัญหาติดขัดเรื่องข้อกำหนดใดๆ ก็จะมีการเสนอให้สภา มม. ปรับแก้ไขได้ทันที หลังจากมีการดำเนินการของทั้ง 2 คณะนี้ได้สำเร็จจะมีการขยายไปคณะอื่นๆต่อไป โดยจะใช้ 2 คณะดังกล่าวเป็นต้นแบบ หากมีการปรับกระบวนการทำงานได้ทุกคณะจะทำให้การบริหารมหาวิทยาลัยมีความ คล่องตัวและจะกลายเป็นพื้นฐานสำคัญในการผลักดันมหาวิทยาลัยให้ไปสู่ระดับโลกได้.

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้