วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สางปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

นพ.ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วย รมว.ประจำกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวหลังเปิดมหกรรมสุขภาพโรคไม่ติดต่อเพื่อป้องกันปัญหาโรคไม่ติดต่อในระดับชาติ ภายใต้แนวคิด “ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์บูรณาการโรคไม่ติดต่อยุคไทยแลนด์ 4.0” ว่า ปัจจุบันไทยพบว่าอัตราการเสียชีวิตของประชากร 3 ใน 4 มีสาเหตุจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งโรคดังกล่าวไม่ได้มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อโรคแต่เป็นผลจากการมีพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่ไม่เหมาะสม เช่น ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ขาดการออกกำลังกาย ทานอาหารหวาน มัน และเค็มมาก พักผ่อนน้อย และมีความเครียด ส่งผลให้ความดันเลือดสูง น้ำตาลในเลือดสูง ไขมันในเลือดสูงขึ้น น้ำหนักตัวเกินจนกระทั่งอ้วน ส่งผลให้เกิดโรคไม่ติดต่อตามมา โดยสถานการณ์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น สธ.จะจัดการลดการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ด้วยการจัดให้มีระบบบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ เข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม และการผลักดันให้มีนโยบายสาธารณะเพื่อจัดการลดปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรค ด้วยการลดการบริโภคเกลือ และลดปัจจัยเสี่ยงจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ซึ่งต้องเป็นความร่วมมือของทุกภาคีเครือข่ายและประชาชนทุกภาคส่วน.

นพ.ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วย รมว.ประจำกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวหลังเปิดมหกรรมสุขภาพโรคไม่ติดต่อเพื่อป้องกันปัญหาโรคไม่ติดต่อในระดับชาติ ภายใต้แนวคิด “ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์บูรณาการโรคไม่ติดต่อยุคไทยแลนด์ 4.0” 1 ส.ค. 2560 00:36 ไทยรัฐ