บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อนาคตของเซลสุริยะ

โซล่าร์เซลหรือเซลแสง อาทิตย์ ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานจากธรรมชาติถูกหยิบยกมาพูดถึงและพัฒนาการใช้กันอย่างจริงจัง นอกจากจะเป็นพลังงานสะอาดแล้วยังใช้ทดแทนการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานถ่านหิน, ก๊าซธรรมชาติและพลังงานอื่นๆ ที่มีจำกัด

ปัจจุบันโซล่าร์เซลที่มีการใช้งานในปัจจุบันส่วนใหญ่จะติดตั้งเซลแบบ Photovoltaic ซึ่งเป็นกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากการตกกระทบของแสงบนวัตถุที่มีความสามารถในการเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง แต่ก็ยังมีปัญหาผลิตไฟฟ้าประสิทธิภาพต่ำ

เซลแสงอาทิตย์ปัจจุบันได้ดูดซับเพียงส่วนหนึ่งของสเปกตรัมที่มองเห็นของแสง และแผงโซล่าร์เซลสามารถเผชิญแสงแดดเฉพาะในช่วงเป็นส่วนหนึ่งของวันเท่านั้น แต่สามารถออกแบบเซลให้มีความซับซ้อนมากขึ้นเพื่อดูดซับแสงมากขึ้นหรือเพิ่มเครื่องจักรที่มีความซับซ้อนในการติดตามการเคลื่อนไหวของดวงอาทิตย์ตลอดทั้งวัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะมีต้นทุนค่าใช้จ่ายสูงมาก

ขณะที่นักวิทยาศาสตร์ได้โซล่าร์เซลที่เรียกว่า Plasmonic เป็นเทคโนโลยีรุ่นที่ 3 มาใช้เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า โดยใช้กฎที่แปลกประหลาดของหลักกลศาสตร์ควอนตัม และคิดกันว่าฟิล์มบางของ Plasmonic จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าและมีต้นทุนที่ถูกกว่า และเทคโนโลยีนี้อาจเป็นไปได้ที่จะนำมาผลิตไฟฟ้าในโครงการขนาดใหญ่ในอนาคต

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยูซีแอลเอจากสหรัฐฯได้มีการศึกษาวิจัยโซล่าร์เซลแบบ Transparent เป็นเซลแบบโปร่งแสง ที่สามารถแยกน้ำและผลิตก๊าซไฮโดรเจนได้ ทั้งนี้การผลิตไฮโดรเจนจากน้ำโดยใช้พลังงานแสงแดด เป็นความใฝ่ฝันของเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ที่จะเก็บพลังงานในรูปแบบก๊าซไฮโดรเจนหรือเซลเชื้อเพลิง (fuel cell) ที่สามารถนำไปใช้ในช่วงเวลากลางคืนหรือในวันที่ครึ้มฟ้า ครึ้มฝน เมฆมาก

ด้วยการรวมแสงและความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยสามารถนำเซลโปร่งแสงนำวางบนหน้าต่างหรือสถานที่อื่นๆ ที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าได้ ซึ่งแนวคิดนี้จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าที่ต้นทุนต่ำกว่าการใช้เซลแสงอาทิตย์ประเภทอื่น

อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้เป็นการทดลองในห้องแล็บปฏิบัติการเท่านั้น แต่จะประสบผลสำเร็จในเชิงพาณิชย์หรือไม่ก็คงต้องรอดูกันในอนาคตต่อไป!


หนุ่มดิจิตอล
cybernet@thairath.co.th