advertisement

อนาคตของเซลสุริยะ

โดย หนุ่มดิจิตอล 11 ส.ค. 2556 05:00

โซล่าร์เซลหรือเซลแสง อาทิตย์ ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานจากธรรมชาติถูกหยิบยกมาพูดถึงและพัฒนาการใช้กันอย่างจริงจัง นอกจากจะเป็นพลังงานสะอาดแล้วยังใช้ทดแทนการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานถ่านหิน, ก๊าซธรรมชาติและพลังงานอื่นๆ ที่มีจำกัด

ปัจจุบันโซล่าร์เซลที่มีการใช้งานในปัจจุบันส่วนใหญ่จะติดตั้งเซลแบบ Photovoltaic ซึ่งเป็นกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากการตกกระทบของแสงบนวัตถุที่มีความสามารถในการเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง แต่ก็ยังมีปัญหาผลิตไฟฟ้าประสิทธิภาพต่ำ

เซลแสงอาทิตย์ปัจจุบันได้ดูดซับเพียงส่วนหนึ่งของสเปกตรัมที่มองเห็นของแสง และแผงโซล่าร์เซลสามารถเผชิญแสงแดดเฉพาะในช่วงเป็นส่วนหนึ่งของวันเท่านั้น แต่สามารถออกแบบเซลให้มีความซับซ้อนมากขึ