บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เส้นทางปีใหม่

โดย

เมื่อเข้าสู่ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่มีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวัน หลายคนเลือกเดินทางโดยรถยนต์เพื่อกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ทำให้การจราจรบนถนนสายหลัก โดยเฉพาะเส้นทางออกจากกรุงเทพฯหนาแน่น เป็นพิเศษ ผู้สนใจศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางและสภาพการจราจรเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกรมทางหลวง http://maintenance.doh.go.th/ traffic_menu.html

แผนที่แนะนำเบื้องต้นกรุงเทพฯ สู่ภูมิภาค นำเสนอแผนที่เส้นทางแนะนำจากกรุงเทพฯไปยังจังหวัดต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัด จุดให้บริการทั่วไทย 198 แห่ง รวบรวมข้อมูลจุดให้บริการข้อมูลและช่วยเหลือเบื้องต้นของกรมทางหลวงทั่วประเทศ นอกจากนั้น หน้าแรก ยังนำเสนอหมายเลขโทรศัพท์สำหรับสอบถามข้อมูลเส้นทาง...