บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไอทีลาดกระบัง

โดย

http://openhouse.it.kmitl.ac.th/2012/

เว็บ openhouse.it.kmitl.ac.th/2012/ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เชิญน้อง ม.ปลาย และน้องๆที่สนใจ ร่วมสัมผัสประสบการณ์ด้านไอที กับ กิจกรรม IT  LADKRABANG  OPEN  HOUSE 2012 : เปิดบ้านไอทีลาดกระบัง ครั้งที่ 6 ที่สุดของการแสดงผลงานนักศึกษาไอทีรุ่นใหม่ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กับเป้าหมายสู่การสร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่สังคม

หน้าแรก กิจกรรมจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 31 ส.ค.-1 ก.ย.55 เวลา 09.00-18 .00 น. ณ อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กำหนดการและกิจกรรม บรรยายความแตกต่างของคณะทางด้านคอมพิวเตอร์ ร่วมสนุกกับการแข่งขันด้านไอทีเวิร์กช็อปจาก Microsoft Apple เสวนาพิเศษ จาก Google Ensogo และ Blognone...