บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โผนายพลวุ่น

โดย สหบาท

กลายเป็นเรื่องขึ้นมาจนได้ ประชุม ก.ตร.พิจารณาคำสั่งโยกย้าย “โผนายพล” ระดับรอง ผบช.-ผบก.ประจำปี 2555

เกิดเป็นรอยด่างในวงการตำรวจ!!!

เมื่อ ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ อดีตตำรวจเก่า เช่น พล.ต.อ.อชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช, พล.ต.อ.ชาญชิต เพียรเลิศ, พล.ต.อ.วุฑฒิชัย ศรีรัตนวุฑฒิ, พล.ต.อ.บุญญฤทธิ์ รัตนพร, พล.ต.ท.ศุภวุฒิ สังข์อ่อง, รศ.ร.ต.อ.สรพลจ์ สุขทรรศนีย์

วอล์กเอาต์ ออกจากห้องประชุม ทั้งที่เพิ่งเริ่มพิจารณาไปได้เพียงแค่ 2 หน่วยงาน ทำให้เฉียดฉิวเกือบล่ม ไม่ครบองค์ประชุม แต่ก็ยังสามารถดำเนินการประชุมต่อไปได้จนจบ โผผ่านด้วยความเรียบร้อย

ไม่น่าจะเป็นเรื่องขึ้นมาได้ หากทุกอย่างเป็นไปตามเงื่อนไข ถ้า ก.ตร.ท่านใดที่มีข้อสงสัยในตำแหน่งใดซักถามได้ทุกตำแหน่ง ซึ่ง ผบ.ตร.และ ผบช. ผู้ที่เสนอบัญชีขึ้นมาพร้อมชี้แจง แต่ ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิไม่อยู่รับฟังคำชี้แจงให้จบ

บัญชีแต่งตั้งระดับรอง ผบช.-ผบก.นั้น เป็นอำนาจของ ผบช. ที่จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบงานในหน่วยให้เดินไปได้ แต่ละคนมีรูปแบบการทำงานที่แตกต่างกันไป ไม่มีใครคิดว่า ก.ตร.เป็น “ตรายาง” แต่ไม่ใช่ ก.ตร.จะมาจัดโผใหม่เสียเอง เพราะความรับผิดชอบหลังจากคำสั่งออก เป็นเรื่องของ ผบ.ตร. รอง ผบ.ตร.และ ผบช.ที่จะต้องรับ

การจัดโผเป็นเรื่องความเหมาะสม ความลงตัว ทุกอย่างไม่จำเป็นต้องถูกใจ ก.ตร.ทุกคน แต่ขอให้เป็นคำสั่งที่มีความ ชอบธรรม ไม่มีเรื่องวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่ง!!!

การทำหน้าที่ของ ก.ตร.อดีตตำรวจเก่าๆ ที่วอล์กเอาต์จากที่ประชุมไม่ใช่เรื่องใหม่ เคยมีเกิดขึ้นมาแล้วในอดีต เป็นภาพที่บางคนวิพากษ์ บั่นทอนความเชื่อมั่นต่อองค์กรตำรวจ แต่บางคนก็บอกว่า ถ้าไม่มี ก.ตร.ออกมาทำหน้าที่ จะทำให้องค์กรตำรวจยิ่งเละเทะลงไปอีก จึงแล้วแต่มุมมอง

ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรีและประธาน ก.ตร. บอกว่า

คำสั่งเป็นไปอย่างถูกต้องชอบธรรม ไม่มีเสียเงิน แต่ถูกใจทั้งหมดไม่ได้ ไม่มีคำสั่งยุคไหนสมัยไหนที่สบายใจทุกฝ่าย ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นตำรวจ วันนี้ยุคเวลาเปลี่ยนไปต้องฟังคำชี้แจงของ ผบช. ผบ.ตร.คนเก่า และ ผบ.ตร.คนใหม่ ซึ่งจะต้องรับผิดชอบ

น่าเสียดาย ก.ตร.ไม่อยู่รับฟังคำชี้แจงให้จบ.

 

สหบาท