บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บุคคลในข่าว 09/04/53

โดย กระสุนทอง

สมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร  เสด็จฯแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ราชภัฏสงขลา  ในการนี้  รศ.บุญรักษา  สุนทรธรรม  เข้ารับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  ณ  ม.ราชภัฏสงขลา  จ.สงขลา  เมื่อวันที่  7  เมษายน.

ความโกรธเข้ามา ความเมตตาหนีหาย... หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  เพื่อท่านผู้อ่าน ฉบับนี้ประจำวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2553 ............

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระ องค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุเสด็จไปทรงเปิดงาน "สลุงหลาง กลองใหญ่ปี๋ใหม่เมือง นครลำปาง 2553" ณ ข่วงนครห้าแยกหอนาฬิกา จังหวัดลำปาง เวลา 18.00 น. วันนี้............สมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร  เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานนํ้าหลวงอาบศพ  คุณวิไล  อมาตยกุล  เป็น พระอภิบาลสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ  และ  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  ณ  ศาลากวีนิรมิต  วัดเทพศิรินทราวาส  เมื่อวันที่  7  เมษายน.


ประเทศอังกฤษ เป็นต้นแบบของการปกครองระบอบประชาธิปไตย อุดร ตันติสุนทร หยิบยกและเผยแพร่สาระสำคัญใน กฎหมาย ควบคุม จัดระเบียบ การเดินขบวน ของประเทศอังกฤษ Public order act 1986 ถูกจังหวะกับภาวการณ์ของ ประเทศไทย อย่างยิ่ง............

การเดินขบวนในอังกฤษสามารถทำได้ แต่ต้อง ขออนุญาต ต่อ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ก่อน โดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร มีสาระสำคัญดังนี้ 1. ชื่อที่อยู่ของผู้จัดการเดินขบวน ซึ่งต้องสามารถควบคุมผู้เดินขบวนให้อยู่ในระเบียบได้ ถ้า คุมไม่ได้ เกิดปัญหา วุ่นวาย ผู้จัดต้องถูกจับ เข้าคุก............ปลายทาง ชีวิต  พล.อ.อ.ชาญชัย  ชาญชิดชิงชัย  เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ  พล.อ.เชาว์  สวัสดิสงคราม  อดีต  ส.ว.  บิดา  พล.อ.ชุมแสง  สวัสดิสงคราม  โดยมี  พล.อ.วินัย  ภัททิยกุล,  พล.อ.ชัยนันท์  เจริญศิริ  และ  พล.อ.ปรีชา  เปรมาสวัสดิ์ มาร่วมในพิธีด้วย  ที่ศาลา  8/1  วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร  คํ่าวันก่อน.

2. ถ้ากลุ่มเดินขบวนมี ไม่ถึง 20 คน ไม่ต้องขออนุญาต 3. ผู้จัดเดินขบวนต้องยื่นคำขออนุญาตเดินขบวนก่อน ล่วงหน้า 6 วัน 4. จำนวนผู้เข้าร่วมเดินขบวน ถ้ามากก็อาจให้ไปใช้ที่ไฮปาร์ค ............

5. วันเวลาที่เดินขบวน โดยมากอนุญาตเฉพาะ วันเสาร์ เพราะวันทำงานคนจะไปทำงาน วันอาทิตย์คนจะพักผ่อน และต้องเดินขบวนเวลา กลางวัน กลางคืนห้าม 6. แจ้งเส้นทางที่จะเดินขบวน เพื่อตำรวจจะ จัดการจราจร ได้ โดยไม่รบกวนสิทธิของผู้อื่น ที่เขาต้องเดินทาง...ครับ... "กระสุนทอง" ก็อยากให้บ้านเมืองของเรา มีกฎหมายแบบนี้ และมีผลในทาง ปฏิบัติ ด้วย จะได้ขึ้นชั้น ประเทศพัฒนาแล้ว กะเขาเสียที ทุกคนต่าง เคารพสิทธิ ซึ่งกันและกัน การใช้สิทธิใดๆต้องไม่ไป ละเมิดสิทธิของคนอื่น............

นายกฯอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และคณะรัฐมนตรี ตัดสินใจ ใช้ พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิน ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่ มีความร้ายแรง เมื่อเย็นวันพุธ เพื่อยุติการกระทำผิดกฎหมายของ ม็อบเสื้อแดง เป็นการตัดสินใจที่  สมควรแก่เหตุ............ภูมิใจมาก  อานันท์  ปันยารชุน  มอบรางวัล  SVN  Award  สำหรับองค์กรที่ทำคุณประโยชน์มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  ประจำปี  2552  ให้แก่  ไชย  ไชยวรรณ  กก.ผจก.ใหญ่  ไทยประกันชีวิต  โดยมี  สุลักษณ์  ศิวรักษ์  และ  สุทธิชัย  เอี่ยมเจริญยิ่ง  มาร่วมปลื้มด้วย  ที่สยามสมาคม  วันก่อน.

เป็นการ ยกระดับ การใช้เครื่องมือทางกฎหมาย คู่ขนาน ไปกับการ ยกระดับ ความเข้มข้นของ การชุมนุม ต้นฉบับนี้ จำเป็นต้อง ส่งก่อนจะรู้ผลการใช้กฎหมายฉุกเฉิน แต่ในทางปฏิบัติถ้าใช้กฎหมาย ห้ามการชุมนุม แล้วยังมีการชุมนุมอยู่ รัฐบาลก็ หมดความชอบธรรม ที่จะอยู่ต่อไป............

อยู่ต่อไปโดยทำให้ กฎหมายบ้านเมือง มีสภาพการบังคับใช้ไม่ได้ รัฐบาลนายกฯอภิสิทธิ์ มีทางเลือก 2 ทางตามรัฐธรรมนูญคือ ไม่ลาออก ก็ต้อง ยุบสภา ไม่อาจปล่อยให้ คาราคาซังต่อไปได้............

ปรากฏการณ์ประเทศไทย ภายใต้วิกฤติการเมือง วิกฤติ "ทักษิณ" ยืดเยื้อมา 4 ปี ต้องยอมรับกันว่า อำนาจบริหาร และ อำนาจนิติบัญญัติ พิกลพิการ ไม่สามารถดำเนินกระบวนการปฏิบัติ แก้ปัญหาของชาติ สมดังเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ อันเป็น กฎหมายสูงสุด............เวลคัมทูไทย แลนด์  บาวเค่อ  ราวเออร์ส  บิ๊กบอสยูนิลีเวอร์ไทย  จัดปาร์ตี้ต้อนรับ  พอล  โพลแมน  ซีอีโอกลุ่มยูนิลีเวอร์  ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย  โดยมี  กรณ์  จาติกวณิช  รมว.คลัง,  แฮริช  แมน-วานี,  ญาน  เซเดอเวลด์  และ  กรรณิกา  ชลิตอาภรณ์  มาร่วมงานด้วย  ที่โรงแรมเพนนินซูล่า  วันก่อน.

อำนาจตุลาการ  จึงถูกใช้ให้มีบทบาทในการแก้ปัญหาอันสลับซับซ้อน  จนเกิดสั่นคลอน น่าห่วงมากๆ ถึงวันนี้เป็นคำตอบชัดเจน การแก้ปัญหาประเทศไทย แค่ปฏิรูปการเมืองไม่เพียงพอแล้ว ต้องถึงขั้น ปฏิรูปประเทศทุกด้าน ซึ่งเริ่มมีกระบวนการ ชี้นำ จากภาควิชาการและองค์กรเอกชนบ้างแล้ว............

เรียกว่าถ้าจะแก้ปัญหา แบบองค์รวม  จะต้อง  ปรับโครงสร้างประเทศไทยใหม่  ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยน แปลงทั้งหลายทั้งปวง  ต้องใช้  โปรแกรมใหม่  สร้างทรัพยากรมนุษย์  เข้าโปรแกรมใหม่ไม่เช่นนั้น จะ ยิ่งแก้ยิ่งยุ่ง เหมือน ลิงแก้แห............

พูดถึง ทรัพยากรมนุษย์ใหม่ คนที่ ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด คงจะยอมรับนักการเมืองอย่าง นายกฯอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้ ภายใต้การปฏิรูปการเมืองที่ได้ทำกันมาเป็นระยะๆ ถ้าได้นักการเมือง ส่วนใหญ่ ลักษณะ นายกฯอภิสิทธิ์ สภาพการเมืองทำประเทศ จมเหว อย่างทุกวันนี้ คงไม่เกิดขึ้น............เราโชคดี  มนวิภา  ประชัญคดี,  ดร.เกล้าสรวง  สุพงษ์ธร,  พิมพ์ปฎิภาณ  พึ่งธรรมจิตต์,  สุวัจชัย  สุทธิมา,  สุมน ปราณีประชาชน  และ  พล.ร.ท.มนต์ชัย  วิมุกตานนท์  เปิดตัวซีดีเพลง  "โชคดีที่มีในหลวง"  ในโอกาสครบ  40  ปีสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร  ที่  รร.แกรนด์  เมอร์เคียว  ฟอร์จูน  วันก่อน.

น่าเสียดายที่ นายกฯอภิสิทธิ์ กลายเป็น อุปสรรค ของ นักการเมืองแบบเก่า ซึ่งปฏิรูปเพียง รูปแบบ แต่ เนื้อหา ยังเน่าเฟะ ทำธุรกิจการเมืองเพื่อการเมือง ไม่ใช่เพื่อบ้านเมือง ยากมากๆที่ นายกฯอภิสิทธิ์ จะบริหาร ผลประโยชน์หลังฉาก ของนักการเมืองพวกนี้ ให้ลงตัว............

ย้ำอีกครั้ง ถ้าจะทำการเมืองเพื่อบ้านเมือง คือ ประโยชน์ของชาติ เหนือกว่าประโยชน์ ของตน ประโยชน์กลุ่ม หัวหงอกหัวดำ ในพรรคประชาธิปัตย์ กดดันให้ หัวหน้าพรรคอภิสิทธิ์ ลาออกนั้น ประเมินให้รอบคอบหน่อย จะแก้ปัญหาบ้านเมืองได้ จริงหรือ............

ประเด็น เลือด ที่ม็อบแดงเอาไป เทราด ที่ทำเนียบรัฐบาล พรรคประชาธิปัตย์ และ หน้าบ้านนายกฯอภิสิทธิ์ ใครจะถกเถียงกดดัน ผลการตรวจ กันอย่างไร ก็ว่ากันไป แต่ "กระสุนทอง" เป็นห่วงคนที่ถูกเลือดหรือสัมผัสเลือดในลักษณะใด ก็ไม่ควรประมาท ควรจะตรวจเช็ก เชื้อโรคร้าย ให้เป็นที่ แน่นอน............แบบกิม จิ  ดนัย  ดีโรจนวงศ์  จัดงานแนะนำ  "มิสทิน  บีบี  วันเดอร์  คอมแพค"  ผลิตภัณฑ์ที่มีเนื้อครีมบางเบา  ช่วยเนรมิตผิวหน้าให้สวยเนียนเป็นพิเศษสไตล์เกาหลี  พร้อมเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์นักร้องวงดัง  KARA  โดยมี  อัญชลี  สุวัฒน์วงศ์ชัย  มาร่วมงานด้วย  ที่สตูดิโดมูนสตาร์  ลาดพร้าว  80  วันก่อน.


เพราะ นพ.ชัยวัน เจริญโชคทวี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ยืนยันการตรวจ ของโรงพยาบาลวชิรฯ กับโรงพยาบาลในเครือ 2 แห่ง พบเชื้อเอชไอวี เชื้อไวรัสตับอักเสบ เอ, บี และซี............

โรงพยาบาลวชิรฯต้องตรวจเลือดนั้น เพื่อ ป้องกันอันตราย ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในวันเทเลือดของ ม็อบเสื้อแดง ขณะนี้กำลัง เฝ้าติดตาม การติดเชื้อของเจ้าหน้าที่ แล้ว คนอื่น ที่สัมผัสเลือด หรือถูกเลือดกระเด็นใส่วันนั้น จะไม่ติดตามอาการของตนเองหรือ............

ข่าวอาหารการกิน คอฟฟี่ช็อป โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ต้อนรับเทศกาล สงกรานต์-ปีใหม่ไทย ด้วย บุฟเฟ่ต์มื้อค่ำ อาหารไทย และไทยประยุกต์ หลากหลายเมนูเด็ดๆ พร้อมสวัสดีสงกรานต์ลูกค้าด้วยการไป 3 จ่ายแค่ 2............เขตมีเงิน จริง  วุฒา  ภิรมย์ภักดี  และ  เฉลิม  อยู่วิทยา  สองบิ๊กบอสคาวาลลิโน  มอเตอร์  เปิดตัว  เฟอร์รารี่  458  อิตาเลีย  โดยมี  ดารณี  อยู่วิทยา,  สงกรานต์  อิสสระ,  เพิ่มพูน-จุฑาทิพย์  ไกรฤกษ์ และวรวุฒิ-นันทมาลี  ภิรมย์ภักดี  มาร่วมงานด้วย  ที่โชว์รูมคาวาลลิโน  มอเตอร์  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  คํ่าวันก่อน.

ข่าวทั่วไปประจำวันนี้ 09.45 น. โรงแรมแลนด์มาร์ค โดย สุชาติ-จตุพร สิหนาทกถากุล นำคณะผู้บริหารและพนักงาน ประกอบพิธีทำบุญในโอกาส เทศกาลสงกรานต์ ที่ห้องแลนด์มาร์ค ของโรงแรม............

14.30 น. ธีรศักดิ์ อุรุนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ซีพีเอฟ เป็นประธานมอบรางวัล The Best Supplier CEO Award 2009 ให้แก่บริษัทคู่ค้าที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน ตามนโยบาย "คู่คิด คู่พัฒนาก้าวหน้าเคียงคู่สู่ครัวของโลก" ที่โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ ปาร์ค............

พล.ต.ศุภกร สงวนชาติศรไกร ประธานจัดงาน "55 ปี เรวดีรำลึก" เชิญศิษย์เก่าโรงเรียนเรวดี ทุกรุ่น ร่วมงานที่โรงเรียน วันที่ 16 พ.ค.นี้ เริ่มเวลา 08.00 น. บัตรราคา 500 บาท นักเรียนนักศึกษา 200 บาท ติดต่อจองบัตร 0-2271-1255-6............

ข่าวหนังสือ ครัว ขึ้นปก ผัดไทย มาจากไหน ทำไมโกอินเตอร์ กำลังวางแผง และ ความลับจากโครงกระดูก ไมเคิล เบิร์นส์ เขียน ประภัสสร เพชรพงษ์พันธุ์ ริชชาร์ดสัน แปล กำลังวางตลาด............

ศพ พ.อ. (พิเศษ) บุญไท พุทธประเสริฐ สามี ณีวรรจน์ พุทธประเสริฐ อยู่ศาลา 10 วัดมกุฏฯ สวดถึง 11 เม.ย.นี้............


"กระสุนทอง"