วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รำลึก...190 ปีหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก...แจกรูปหล่อ

โดย ก้อง กังฟู

รูปหล่อหลวงพ่อทา

นครปฐม.....เป็น เมืองพุทธที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของแผ่นดินสุวรรณภูมิ ซึ่งได้สืบต่ออารยธรรมกันมาหลายชั่วศตวรรษ โดยมี องค์พระปฐมเจดีย์เป็นเอกลักษณ์ร่วมในพลังศรัทธา....

ตลอดระยะคาบเวลาอันยาวนาน...บนปริมณฑลผืนนี้มีอริยสงฆ์ผู้เข้มในอภิญญาเชื่อมต่อจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งแต่ละรูปก็ได้รับแรงศรัทธาแตกต่างกันไป...ตามความเข้มขลังแห่งพลังพุทธาคม


O O O


คาบเกี่ยว...ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 24 ถึง 25 สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่ 5 ได้โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพระอริยสงฆ์ผู้เป็นเถระทำหน้าที่พิทักษ์องค์พระปฐมเจดีย์ 4 รูป คือ พระครูอุตรการบดี ประจำทิศเหนือ พระครูปุริมานุรักษ์ ประจำทิศตะวันออก  พระครูทักษิณานุกิจ ประจำทิศใต้ และ พระครูปาจิณทิศบริหาร ประจำทิศตะวันตก

ในจำนวนนี้มีรูปหนึ่ง แม้ว่าจะ ละสังขารไปแล้วนานถึง 94 ปี ก็ยังถูกจารึกในจิตของความเลื่อมใสถึงปัจจุบัน คือ พระครูอุตรการบดี แต่คนมักเรียกขานท่านสั้นๆว่า...หลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตก


O O O


หลวงพ่อทา...เป็นอริยสงฆ์ที่ เชี่ยวชาญด้านสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน เป็นที่โปรดปรานแก่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงฯ ทรงมีรับสั่งให้นิมนต์หลวงพ่อทาร่วม พระราชพิธีหลวงฯ เสมอๆ อย่างเช่น พิธีกรานพระศพสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมพระยาปวเรศวริศยาลงกรณ์ รศ.111 (พ.ศ.2435)

ตลอดชีวิตของหลวงพ่อทา ได้ดำรงชีวิตในสมณเพศอย่างคุ้มค่า มีความหมายอย่างยิ่งในการพากเพียรปฏิบัติให้เกิดผลทุกๆด้านได้อบรมสั่งสอนศิษย์ทั้งบรรพชิตและคฤหัสให้ยึดถือแนวปฏิบัติอย่างถูกต้องตามธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่างเต็มกำลังความสามารถ และปฏิบัติศาสนกิจอย่างไม่ขาดตกบกพร่องกระทั่งละสังขาร ในอายุ 96 ปี พรรษา 76 เมื่อปี 2462

โดยได้ทิ้ง ปริศนาธรรม ว่า...โตงเตงโตงใต้ ใครคิดอะไรได้อยู่ใต้โตงเตง (ใครคิดอะไร จะสิ่งดีหรือชั่วก็อยู่ในตัวผู้นั้น)


O O O


หลวงพ่อทา...เกิดเมื่อปี 2366 ที่ราชบุรี ในสมัยรัชกาลที่ 3 กรุงรัตนโกสินทร์ ครอบครัวมีเชื้อสายลาวอพยพจากเวียงจันทน์ พออายุ 6 ขวบ บิดามารดาจึงนำไปฝากเรียนอักขระขอม และอบรมบ่มนิสัยตามประเพณีไทยกับ หลวงพ่อทาน วัดโพธาราม ราชบุรี...และก็บรรพชาเป็นสามเณรที่นี่เมื่ออายุ 15 ปี

ล่วงถึง ปี 2386 จึงอุปสมบทที่วัดบ้านฆ้อง โพธาราม สมัยนั้นเป็นสำนักปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐานที่มีชื่อเสียงมาก ได้ศึกษาปฏิบัติและเรียนธรรมวินัย พร้อมภาษาขอม บาลี ควบคู่กันไปจนแตกฉาน ทั้งยังศึกษาด้านพุทธาคมต่างๆในหลายหลาก...

เมื่อชำนาญและเชี่ยวชาญ...จึงได้ลาพระอาจารย์ออกธุดงค์ เพื่อหาสถานที่วิเวกในการปฏิบัติธรรม ฝึกสมาธิจิตให้เข้มขลังเพื่อหลุดจากบ่วงอาสวะกิเลส...!!!


O O O


เส้นทางการธุดงค์ได้มุ่งสู่จุดใหญ่ๆ คือ นมัสการพระบาทสระบุรี พระพุทธชินราช พิษณุโลก รอนแรมเข้าอีสาน ลาว เขมร แล้วกลับเข้าไทยออกไปภาคตะวันตกผ่านกาญจนบุรีเข้าพม่า นมัสการเจดีย์ชเวดากอง

กาลผ่านไปหลายสิบปีที่ใช้ชีวิตอยู่กับป่าดงพงไพร ฝึกฝนสมาธิจิตขัดเกลากิเลสตัณหาด้วยการบำเพ็ญเพียรอย่างจริงจัง เมื่อพบปะอาจารย์ผู้เรืองเวทก็ฝากตัวเป็นศิษย์ศึกษาสรรพวิชาจนเข้มขลัง จึงได้รับฉายาว่า “หลวงพ่อเสือ”

ปี 2417 หลวงพ่อทาได้ธุดงค์มายังนครปฐม ณ ตำบลพะเนียงแตก (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นตำบลมาบแค) มีวัดเล็กๆแห่งหนึ่งกลางป่ารกชัฏ เห็นว่าเหมาะจึงปักกลดเจริญวิปัสสนา


O O O


ด้วย ฌานที่ลึกพิจารณาเห็นว่าสถานที่นี้เคยมีความสำคัญมาก่อน ช่วงกลางดึกจึงตั้งจิตอธิษฐานเปล่งวาจาว่า...หากมีเจตนา กุศลจะสร้างวัดที่นี่ เจ้าของและวิญญาณทั้งหลายเหล่านี้จะได้อาศัยเนื้อนาบุญเป็นที่สุคติสืบไป...พอสิ้นเสียงหลวงพ่อทา ก็ได้ยินคำว่า “สาธุ” ระงมไปทั่วทั้งป่า....

รุ่งเช้า...จึงได้ให้ชาวบ้านขุดพื้นที่ตรงนั้นพบฆ้องยักษ์ พอหงายขึ้นภายใต้นั้นเป็น ขุมสมบัติจึงให้เอามากองรวมกันไว้เป็นกองทุนสำหรับสร้างวัด แล้วก็ยัง เหลือสร้างวัดอื่นได้อีก 3 แห่งคือ วัดบางหลวง วัดเตาอิฐ กับ วัดสองห้อง

สถานที่อันเป็นมงคลแห่งนี้...หลวงพ่อทามองเห็นไฟอันเกิดจากพะเนียงแตกพุ่งขึ้นไปบนอากาศ อยู่เสมอๆ ซึ่งโบราณเรียกว่า “ทองลุก” หรือ “ผีเลื่อนสมบัติ” เมื่อสร้างเสร็จแล้วจึงถือเอานิมิตนี้เป็นนาม เรียกว่า “วัดพะเนียงแตก”


O O O


ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน...หลวงพ่อทากับวัดพะเนียงแตก ได้เป็นศูนย์รวมจิตร่วมใจให้คนเข้าวัดกันอย่างไม่ขาดสาย แม้ว่าจะเปลี่ยนเจ้าอาวาสไปหลายรูป ความเลื่อมใสศรัทธามิได้เสื่อมถอย

...ปัจจุบันเจ้าอาวาสคือ “พระครูพิศาลสาธุวัฒน์” หรือ “พระอาจารย์ทองคำ” ซึ่งได้ปฏิบัติกิจสงฆ์ตามฉบับหลวงพ่อทา กระทั่งได้รับ พระราชทานเสมาธรรมจักรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี และได้รับตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครปฐม

ทุกๆปีวัดพะเนียงแตกจะต้องจัดงานปิดทองรูปหล่อหลวงพ่อทา โดยจัดช่วงระหว่างวันที่ 15 ถึง 19 มีนาคม 5 วัน 5 คืน ปีนี้จะยิ่งใหญ่กว่าที่ผ่านมา ถือว่าครบ....190 ปีหลวงพ่อทา


O O O


โดย จัดพิธีสวดภาณยักษ์ ขับไล่สิ่งชั่วร้ายในวันที่ 16 กับ 17 มีนาคม ส่วนวันที่ 19 มีนาคมจัด เทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ 1,000 คาถา ทอดผ้าป่าและที่ขาดไม่ได้คือ ร่วม “ลงแรง” ตำขนมจีนเลี้ยงแขก...สืบสานโบราณประเพณี

ใครร่วมกุศลจะได้ผลบุญ...รับรูปหล่อองค์ ลอยหลวงพ่อทาเลี่ยมไมครอน ห้อยคอเสริมบารมี เตือนพฤติกรรม...ขลังด้วยปริศนาธรรม โตงเตง
โตงใต้ ใครคิดได้อยู่ใต้โตงเตง...!!!


ก้อง กังฟู


2 มี.ค. 2556 10:28 2 มี.ค. 2556 10:33 ไทยรัฐ