รำลึก...190 ปีหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก...แจกรูปหล่อ - ข่าวไทยรัฐออนไลน์
ไทยรัฐออนไลน์
วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

รำลึก...190 ปีหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก...แจกรูปหล่อ

โดย ก้อง กังฟู 3 มี.ค. 2556 05:01
19,094 ครั้ง


รูปหล่อหลวงพ่อทา

นครปฐม.....เป็น เมืองพุทธที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของแผ่นดินสุวรรณภูมิ ซึ่งได้สืบต่ออารยธรรมกันมาหลายชั่วศตวรรษ โดยมี องค์พระปฐมเจดีย์เป็นเอกลักษณ์ร่วมในพลังศรัทธา....

ตลอดระยะคาบเวลาอันยาวนาน...บนปริมณฑลผืนนี้มีอริยสงฆ์ผู้เข้มในอภิญญาเชื่อมต่อจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งแต่ละรูปก็ได้รับแรงศรัทธาแตกต่างกันไป...ตามความเข้มขลังแห่งพลังพุทธาคม


O O O


คาบเกี่ยว...ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 24 ถึง 25 สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่ 5 ได้โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพระอริยสงฆ์ผู้เป็นเถระทำหน้าที่พิทักษ์องค์พระปฐมเจดีย์ 4 รูป คือ พระครูอุตรการบดี ประจำทิศเหนือ พระครูปุริมานุรักษ์ ประจำทิศตะวันออก  พระครูทักษิณานุกิจ ประจำทิศใต้ และ พระครูปาจิณทิศบริหาร ประจำทิศตะวันตก

ในจำนวนนี้มีรูปหนึ่ง แม้ว่าจะ ละสังขารไปแล้วนานถึง 94 ปี ก็ยังถูกจารึกในจิตของความเลื่อมใสถึงปัจจุบัน คือ พระครูอุตรการบดี แต่คนมักเรียกขานท่านสั้นๆว่า...หลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตก


O O O


หลวงพ่อทา...เป็นอริยสงฆ์ที่ เชี่ยวชาญด้านสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน เป็นที่โปรดปรานแก่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงฯ ทรงมีรับสั่งให้นิมนต์หลวงพ่อทาร่วม พระราชพิธีหลวงฯ เสมอๆ อย่างเช่น พิธีกรานพระศพสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมพระยาปวเรศวริศยาลงกรณ์ รศ.111 (พ.ศ.2435)

ตลอดชีวิตของหลวงพ่อทา ได้ดำรงชีวิตในสมณเพศอย่างคุ้มค่า มีความหมายอย่างยิ่งในการพากเพียรปฏิบัติให้เกิดผลทุกๆด้านได้อบรมสั่งสอนศิษย์ทั้งบรรพชิตและคฤหัสให้ยึดถือแนวปฏิบัติอย่างถูกต้องตามธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่างเต็มกำลังความสามารถ และปฏิบัติศาสนกิจอย่างไม่ขาดตกบกพร่องกระทั่งละสังขาร ในอายุ 96 ปี พรรษา 76 เมื่อปี 2462

โดยได้ทิ้ง ปริศนาธรรม ว่า...โตงเตงโตงใต้ ใครคิดอะไรได้อยู่ใต้โตงเตง (ใครคิดอะไร จะสิ่งดีหรือชั่วก็อยู่ในตัวผู้นั้น)


O O O


หลวงพ่อทา...เกิดเมื่อปี 2366 ที่ราชบุรี ในสมัยรัชกาลที่ 3 กรุงรัตนโกสินทร์ ครอบครัวมีเชื้อสายลาวอพยพจากเวียงจันทน์ พออายุ 6 ขวบ บิดามารดาจึงนำไปฝากเรียนอักขระขอม และอบรมบ่มนิสัยตามประเพณีไทยกับ หลวงพ่อทาน วัดโพธาราม ราชบุรี...และก็บรรพชาเป็นสามเณรที่นี่เมื่ออายุ 15 ปี

ล่วงถึง ปี 2386 จึงอุปสมบทที่วัดบ้านฆ้อง โพธาราม สมัยนั้นเป็นสำนักปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐานที่มีชื่อเสียงมาก ได้ศึกษาปฏิบัติและเรียนธรรมวินัย พร้อมภาษาขอม บาลี ควบคู่กันไปจนแตกฉาน ทั้งยังศึกษาด้านพุทธาคมต่างๆในหลายหลาก...

เมื่อชำนาญและเชี่ยวชาญ...จึงได้ลาพระอาจารย์ออกธุดงค์ เพื่อหาสถานที่วิเวกในการปฏิบัติธรรม ฝึกสมาธิจิตให้เข้มขลังเพื่อหลุดจากบ่วงอาสวะกิเลส...!!!


O O O


เส้นทางการธุดงค์ได้มุ่งสู่จุดใหญ่ๆ คือ นมัสการพระบาทสระบุรี พระพุทธชินราช พิษณุโลก รอนแรมเข้าอีสาน ลาว เขมร แล้วกลับเข้าไทยออกไปภาคตะวันตกผ่านกาญจนบุรีเข้าพม่า นมัสการเจดีย์ชเวดากอง

กาลผ่านไปหลายสิบปีที่ใช้ชีวิตอยู่กับป่าดงพงไพร ฝึกฝนสมาธิจิตขัดเกลากิเลสตัณหาด้วยการบำเพ็ญเพียรอย่างจริงจัง เมื่อพบปะอาจารย์ผู้เรืองเวทก็ฝากตัวเป็นศิษย์ศึกษาสรรพวิชาจนเข้มขลัง จึงได้รับฉายาว่า “หลวงพ่อเสือ”

ปี 2417 หลวงพ่อทาได้ธุดงค์มายังนครปฐม ณ ตำบลพะเนียงแตก (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นตำบลมาบแค) มีวัดเล็กๆแห่งหนึ่งกลางป่ารกชัฏ เห็นว่าเหมาะจึงปักกลดเจริญวิปัสสนา


O O O


ด้วย ฌานที่ลึกพิจารณาเห็นว่าสถานที่นี้เคยมีความสำคัญมาก่อน ช่วงกลางดึกจึงตั้งจิตอธิษฐานเปล่งวาจาว่า...หากมีเจตนา กุศลจะสร้างวัดที่นี่ เจ้าของและวิญญาณทั้งหลายเหล่านี้จะได้อาศัยเนื้อนาบุญเป็นที่สุคติสืบไป...พอสิ้นเสียงหลวงพ่อทา ก็ได้ยินคำว่า “สาธุ” ระงมไปทั่วทั้งป่า....

รุ่งเช้า...จึงได้ให้ชาวบ้านขุดพื้นที่ตรงนั้นพบฆ้องยักษ์ พอหงายขึ้นภายใต้นั้นเป็น ขุมสมบัติจึงให้เอามากองรวมกันไว้เป็นกองทุนสำหรับสร้างวัด แล้วก็ยัง เหลือสร้างวัดอื่นได้อีก 3 แห่งคือ วัดบางหลวง วัดเตาอิฐ กับ วัดสองห้อง

สถานที่อันเป็นมงคลแห่งนี้...หลวงพ่อทามองเห็นไฟอันเกิดจากพะเนียงแตกพุ่งขึ้นไปบนอากาศ อยู่เสมอๆ ซึ่งโบราณเรียกว่า “ทองลุก” หรือ “ผีเลื่อนสมบัติ” เมื่อสร้างเสร็จแล้วจึงถือเอานิมิตนี้เป็นนาม เรียกว่า “วัดพะเนียงแตก”


O O O


ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน...หลวงพ่อทากับวัดพะเนียงแตก ได้เป็นศูนย์รวมจิตร่วมใจให้คนเข้าวัดกันอย่างไม่ขาดสาย แม้ว่าจะเปลี่ยนเจ้าอาวาสไปหลายรูป ความเลื่อมใสศรัทธามิได้เสื่อมถอย

...ปัจจุบันเจ้าอาวาสคือ “พระครูพิศาลสาธุวัฒน์” หรือ “พระอาจารย์ทองคำ” ซึ่งได้ปฏิบัติกิจสงฆ์ตามฉบับหลวงพ่อทา กระทั่งได้รับ พระราชทานเสมาธรรมจักรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี และได้รับตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครปฐม

ทุกๆปีวัดพะเนียงแตกจะต้องจัดงานปิดทองรูปหล่อหลวงพ่อทา โดยจัดช่วงระหว่างวันที่ 15 ถึง 19 มีนาคม 5 วัน 5 คืน ปีนี้จะยิ่งใหญ่กว่าที่ผ่านมา ถือว่าครบ....190 ปีหลวงพ่อทา


O O O


โดย จัดพิธีสวดภาณยักษ์ ขับไล่สิ่งชั่วร้ายในวันที่ 16 กับ 17 มีนาคม ส่วนวันที่ 19 มีนาคมจัด เทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ 1,000 คาถา ทอดผ้าป่าและที่ขาดไม่ได้คือ ร่วม “ลงแรง” ตำขนมจีนเลี้ยงแขก...สืบสานโบราณประเพณี

ใครร่วมกุศลจะได้ผลบุญ...รับรูปหล่อองค์ ลอยหลวงพ่อทาเลี่ยมไมครอน ห้อยคอเสริมบารมี เตือนพฤติกรรม...ขลังด้วยปริศนาธรรม โตงเตง
โตงใต้ ใครคิดได้อยู่ใต้โตงเตง...!!!


ก้อง กังฟู


โหวตข่าวนี้
advertisement

ไทยรัฐทีวี

advertisement