วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2564
บริการข่าวไทยรัฐ

เอกสารกองทัพว่อนโซเชียล ขอวัคซีนโมเดอร์นาให้กำลังพล

23 ก.ค. 64 19:31

ไทยรัฐนิวส์โชว์
ทุกวันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา19.00 น. เป็นต้นไป

หลังจากที่ โลกโซเชียล แชร์เอกสาร ที่อ้างว่า เป็นหนังสือราชการด่วนมาก ที่ กห 0312.3./218 จากกองพิธีการ กรมสารบรรรณทหาร ถึงสภากาชาดไทย ขอสนับสนุน วัคซีน Moderna หลังกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้พื้นที่กรุงเทพฯ เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จากไวรัสกลายพันธุ์ ซึ่งมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคให้กำลังพลและครอบครัว ลงชื่อ พันเอกยุทธศักดิ์ พรหมทา ผู้อำนวยการกองพิธีการ กรมสารบรรณทหาร

ดูย้อนหลัง :

ไทยรัฐนิวส์โชว์