วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563
บริการข่าวไทยรัฐ

มติสภาฯไม่ตั้งกมธ.สอบม.44

4 ธ.ค. 62 23:40

ไทยรัฐเจาะประเด็น
วันจันทร์ - ศุกร์ 23.00 - 00.00 น.

ในที่สุดที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่ให้ตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาศึกษาผลกระทบคำสั่งของคสช. หลังส.ส.ฝ่ายค้านมากกว่า 10คน พร้อมใจเทคะแนนช่วยรัฐบาลให้องค์ประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น