เข้าสู่หน้าพิเศษ
วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐ

พิธีพราหมณ์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

4 พ.ค. 62 08:47

ข่าวเช้าไทยรัฐ เสาร์-อาทิตย์
เสาร์ - อาทิตย์ 8.30 - 11.00 น.

“พราหมณ์หลวง” ถือเป็นผู้ที่มีหน้าที่สำคัญในพระราชพิธีสำคัญๆ ของราชสำนัก หนึ่งในนั้นคือ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่พราหมณ์หลวงจะมีบทบาทสำคัญในทุกขั้นตอน โดยเฉพาะการสรงพระมุรธาภิเษก หรือ การรดน้ำที่พระเศียร เพราะตามคติทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดู มีความเชื่อว่า น้ำเป็นสิ่งสำคัญ ในการยกพระราชสถานะสู่ความเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ ด้วยการใช้น้ำ ติดตามจากรายงาน