วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐ

เลือกตั้งปี 62 ด้วยบัตรใบเดียว

7 ก.พ. 62 07:36

ข่าวเช้าไทยรัฐ
วันจันทร์ - ศุกร์ 05.30 - 08.45 น.

ตลอดการเลือกตั้ง 4 ครั้งที่ผ่านมา ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จะได้รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เพื่อเลือกส.ส. แบบแบ่งเขต และอีกใบเลือก ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ แต่การเลือกตั้งครั้งใหม่ ที่จะเกิดขึ้น ทุกคนที่มีสิทธิเลือกตั้งจะได้รับบัตรเลือกตั้งแค่ใบเดียว บัตรนี้เลือกอะไรได้บ้าง ติดตามจากรายงาน คู่มือการเลือกตั้ง

ดูย้อนหลัง :

ข่าวเช้าไทยรัฐ