วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐ

โปรแกรมจำลองขับรถเพื่อผู้สูงอายุ

19 ธ.ค. 61 00:06

ไทยรัฐเจาะประเด็น
วันจันทร์ - ศุกร์ 23.00 - 00.00 น.

เทคโนโลยีล้ำสมัยมีส่วนช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันมากขึ้นทุกที แม้แต่การฝึกขับรถของผู้สูงอายุก็สามารถนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้อย่างมาก ไปติดตามจากรายงาน