วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ประกาศใช้กฎหมายลูก ส.ส.-ส.ว.

12 ก.ย. 61 00:00

ไทยรัฐนิวส์โชว์
วันจันทร์ - พฤหัสบดี 19.00 - 21.20 น.

เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา เวปไซด์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชโองการให้กฎหมายลูก 2 ฉบับคือ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประกาศใช้เป็นกฎหมาย แล้ว

ดูย้อนหลัง :

ไทยรัฐนิวส์โชว์