วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
บริการข่าวไทยรัฐ

สถิติคำสั่ง-กฎหมาย "คสช."

22 พ.ค. 58 18:42

ไทยรัฐนิวส์โชว์
วันจันทร์ - พฤหัสบดี 19.00 - 21.20 น.

เครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการบริหาราชการแผ่นดิน นอกจากกลไกของข้าราชการแล้วยังต้องอาศัยคำสั่งและกฎหมายที่เอื้อกับการทำงานของคสช.ด้วย ในรอบปีที่ผ่านมาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติรวมไปถึงคณะคสช.ได้ออกคำสั่งและกฎหมายไปแล้ว...

ดูย้อนหลัง :

ไทยรัฐนิวส์โชว์