วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐ

เชิดชูครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่น

25 ธ.ค. 60 07:46

ข่าวเช้าไทยรัฐ
วันจันทร์ - ศุกร์ 05.30 - 08.45 น.

เนื่องในวัน "กำพล วัชรพล” ซึ่งตรงกับวันที่ 27 ธันวาคมของทุกปี นอกจากการมองรางวัลวิทยานิพนธ์ด้านสื่อสารมวลชนยอดเยี่ยมแล้ว ยังมีพิธีมอบรางวัลครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่น ผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่น และโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่น อีกด้วย

ดูย้อนหลัง :

ข่าวเช้าไทยรัฐ