วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐ

เปิดตัวเว็บไซต์ประชามติ

5 พ.ค. 58 08:32

ข่าวเช้าไทยรัฐ
วันจันทร์ - ศุกร์ 05.30 - 08.45 น.

เมื่อทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่มีความชัดเจนว่าจะทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ ทางสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลจึงผนึกกำลังกับเอกชนเปิดเว็ปไซต์ประชามติ

ดูย้อนหลัง :

ข่าวเช้าไทยรัฐ