วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐ

เวทีบทบาทสื่อย้ำ สื่อต้องกำกับกันเอง

27 ส.ค. 60 19:20

ไทยรัฐนิวส์โชว์
วันจันทร์ - พฤหัสบดี 19.00 - 21.20 น.

นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ไม่ขัดข้องหากจะมีกฎหมายเกี่ยวกับสื่อมวลชน แต่จะไม่ยอมให้ตัวแทนภาครัฐเข้ามาแทรกแซง ขณะที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มั่นใจว่าสื่อยังถูกควบคุมโดยอำนาจรัฐ ดังนั้นสื่อต้องซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพตัวเองเพื่อให้กำกับดูแลกันเองได้

ดูย้อนหลัง :

ไทยรัฐนิวส์โชว์