วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
บริการข่าวไทยรัฐ

เด็กไทยเรียนหนักแค่ไหน?

16 พ.ค. 60 19:46

ไทยรัฐนิวส์โชว์
วันจันทร์ - พฤหัสบดี 19.00 - 21.20 น.

เมื่อพิจารณาการจัดอันดับคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย จะพบว่า “ไทย” อยู่ในลำดับท้ายๆของกลุ่มประเทศอาเซียน แต่เมื่อพิจารณาจำนวนชั่วโมงเรียนต่อปี ของนักเรียนในระดับอายุ 9 – 13 ปีของแต่ละประเทศ พบว่าประเทศไทย ติดอันดับหนึ่งของโลก ที่ต้องเรียนหนักที่สุด

ดูย้อนหลัง :

ไทยรัฐนิวส์โชว์