วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐ

งานอินเตอร์แมคและซับคอนไทยแลนด์ 2017

15 พ.ค. 60 08:49

ข่าวเช้าไทยรัฐ
วันจันทร์ - ศุกร์ 05.30 - 08.45 น.

เมื่อพูดถึงประเทศไทยที่มีแผนนโยบายชัดเจนที่จะมุ่งสู่อุตสาหกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ซึ่งประเทศไทยก็ได้รับการยอมรับเป็นอย่างมาก จึงเป็นโอกาสสำคัญที่งานอินเตอร์แมคและซับคอนไทยแลนด์ 2017 งานแสดงอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตเพื่อการจัดซื้อชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและจับคู่ธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนได้เริ่มต้นขึ้น

ดูย้อนหลัง :

ข่าวเช้าไทยรัฐ