วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
บริการข่าวไทยรัฐ

วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ - การลงทุน

4 พ.ค. 60 08:48

ข่าวเช้าไทยรัฐ
วันจันทร์ - ศุกร์ 05.30 - 08.45 น.

ช่วงนี้มาวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุน กับคุณปริพรรห์ ปริยอุดมทรัพย์ นักวางแผนการลงทุน และ คุณธนรัตน์ อิศรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ จากหลักทรัพย์ บัวหลวง ในช่วงครอบครัวบัวหลวง Econ Index

ดูย้อนหลัง :

ข่าวเช้าไทยรัฐ