วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
บริการข่าวไทยรัฐ

คนไทยใช้มือถือสร้างรายได้

4 พ.ค. 60 08:45

ข่าวเช้าไทยรัฐ
วันจันทร์ - ศุกร์ 05.30 - 08.45 น.

กสทช.สำรวจพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือของคนไทย พบว่า ส่วนใหญ่ ใช้ทำงานหรือทำธุรกิจเป็นหลัก โดยช่วงอายุที่ใช้มือถือ สร้างรายด้มากที่สุด คืออายุระหว่าง 31-40 ปี

ดูย้อนหลัง :

ข่าวเช้าไทยรัฐ