วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
บริการข่าวไทยรัฐ

รากฐานชาวนครราชสีมา

30 ม.ค. 58 19:48

ไทยรัฐนิวส์โชว์
ทุกวันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา19.00 น. เป็นต้นไป

จังหวัดนครราชสีมา มีฐานะเป็นหัวเมืองตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ถือเป็นรากฐานสำคัญ ที่บ่งบอกความเจริญรุ่งเรือง นอกจากจะเป็นเมืองหน้าด่านป้องกันข้าศึกแล้ว ยังเป็นศูนย์กลางการค้าขาย พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง จนถึงปัจจุบัน..

ดูย้อนหลัง :

ไทยรัฐนิวส์โชว์