วันเสาร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2563
บริการข่าวไทยรัฐ

รถตู้โดยสาร 90% ปรับปรุงแล้ว

11 เม.ย. 60 23:09

ไทยรัฐเจาะประเด็น
วันจันทร์ - ศุกร์ 23.00 - 00.00 น.

วันแรกของการบังคับใช้กฎหมายควบคุมรถตู้โดยสารสาธารณะ พบรถตู้ร้อยละ 90 ปรับปรุงเบาะที่นั่งเรียบร้อยแล้ว ส่วนอีกร้อยละ 10 ได้รับการผ่อนผันเรื่องจำนวนเบาะที่นั่ง แต่จะต้องไม่รับผู้โดยสารเกินกำหนดที่ 13 คน ติดตามจากรายงานของคุณมาสิรี กล่อมแก้ว