3 พันธมิตรผนึกกำลัง พัฒนาและสนับสนุน SMEs & Startups สู่การระดมทุนใน SME Board

ข่าว

  3 พันธมิตรผนึกกำลัง พัฒนาและสนับสนุน SMEs & Startups สู่การระดมทุนใน SME Board

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  27 ส.ค. 2564 13:13 น.

  เปิดตัวความร่วมมือโครงการพัฒนาและสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้น (Startups) และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 3 พันธมิตรผนึกกำลังสร้าง Springboard ให้ SMEs/Startups เข้าสู่ตลาดทุนได้ง่ายขึ้น โดยร่วมกันพัฒนา Embryo Program ที่เป็น Incubation สำหรับผู้ประกอบการ เพื่อสร้างการเติบโตให้เศรษฐกิจประเทศ

  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจ เปิดตัวความร่วมมือสร้าง Springboard ให้กับ SMEs/ Startups เข้าสู่ตลาดทุนได้ง่ายขึ้น โดยร่วมกันพัฒนาโครงการ Incubation ที่เรียกว่า ‘EMBRYO Incubation Program’ ให้ผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การระดมทุนในตลาดรองสำหรับเอสเอ็มอี (SME Board) ที่จะเปิดตัวเดือนกันยายน 2564 นี้

  SME Board ตลาดรองสำหรับ SMEs/ Startup ที่จะให้ SMEs/ Startups ในการเข้าถึงแหล่งทุนผ่านตลาดทุน และเป็นโอกาสที่จะให้ SMEs/ Startups เข้าสู่เส้นทางในตลาดทุนเพื่อก้าวสู่ตลาด mai และ SET ในอนาคต โดยการเข้าสู่การระดมทุนนี้บริษัทจำต้องเตรียมความพร้อมทางธุรกิจ ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจเมื่อจดทะเบียนในตลาดรอง และความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ

  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจึงได้ร่วมกันพัฒนา ‘EMBRYO Incubation Program’ เพื่อให้ความรู้และเตรียมความพร้อมให้กับ SMEs/ Startup โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย Roadmap to Capital Market เปิดประตูสู่เส้นทางในตลาดทุน (SME Board-> mai-> SET) Readiness Checklist เช็กสถานะความพร้อมของธุรกิจตัวเอง เพื่อสร้างแผนการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจสู่เป้าหมาย Business Model for Growth พัฒนาโมเดลธุรกิจกับวิทยากรชั้นนำ สู่กลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืน Financial & Accounting ปรับระบบหลังบ้านให้พร้อมก่อนระดมทุน และ Win Strategy วางกลยุทธ์ธุรกิจสู่การเติบโต พร้อมไปกับการให้คำปรึกษาแก่ผู้เข้าร่วมอบรมในระหว่างเข้าการอบรมเป็นรายบริษัท เมื่อสำเร็จการอบรม บริษัทที่เข้าอบรมสามารถยื่นขอทุนสนับสนุนจากทาง Capital Market Development Fund (CMDF) ในการพัฒนาระบบงานที่สำคัญ สูงสุดบริษัทละ 50,000 บาท

  ล่าสุดนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย นายประพันธ์ เจริญประวัติ กรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และรองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดตัวความร่วมมือโครงการพัฒนาและสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้น (Startups) และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยมี ดร.กฤษณะ วจีไกรลาศ กรรมการเลขาธิการ หอการค้าไทย และ ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล ผู้อำนวยการหลักสูตร EMBRYO Incubation Program มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มาร่วมการเปิดตัวและเสวนาหัวข้อ “โอกาส SMEs & Startups สู่การระดมทุน SME Board…อีกมิติแห่งการเติบโตอย่างยั่งยืน” และร่วมด้วยคุณจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ OR และคุณชลาธร เอกชัยพัฒนกุล CEO บจก. ปลูกผักเพราะรักแม่ (โอ้กะจู๋) มาร่วมเสวนาหัวข้อ “CEO Talk: Build your purpose & Follow your dream” ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs/Startup

  นายประพันธ์ เจริญประวัติ กรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) กล่าวถึง วัตถุประสงค์ของความร่วมมือนี้ว่า เราได้ร่วมกันพัฒนาโครงการสนับสนุนการเติบโตของ Startups /SMEs ให้สามารถเข้าถึงแหล่งระดมทุนในตลาดทุนได้ง่ายขึ้น ผ่านโครงการที่ร่วมมือกับหอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พัฒนา Education Platform ให้ความรู้พื้นฐานแก่ผู้ประกอบการ Startups / SMEs ด้วยหลักสูตร e-Learning ที่ผู้ประกอบการ Startups /SMEs สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้อย่างไม่จำกัด และได้ร่วมกันสร้าง Scaling Up Platform โดยการจัดหลักสูตร EMBRYO Incubation Program ที่เป็นหลักสูตรการอบรมเชิงลึก พร้อมกับการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ และสุดท้ายร่วมกันสนับสนุน Fundraising and Trading Platform สนับสนุนและส่งเสริมการระดมทุน การซื้อขาย และการแลกเปลี่ยนมือในตลาดรอง

  ด้วยเครือข่าย SMEs ที่เข้มแข็งของหอการค้าไทย และความเชี่ยวชาญด้านให้การความรู้และการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เชื่อว่า เราจะจะร่วมกัน Springboard ให้ SMEs/Startups เข้าสู่ตลาดทุนได้ง่ายขึ้น เพื่อสร้างการเติบโตให้เศรษฐกิจประเทศ

  นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า การผลักดันผู้ประกอบการ SMEs และ Startups ที่เปรียบเสมือนฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ให้มีโอกาสในการเข้าถึงตลาดทุนถือเป็น Springboard ที่จะผลักดันให้บริษัทขนาดเล็กขึ้นสู่ขนาดกลางได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้น

  ความร่วมมือครั้งนี้กับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นความร่วมมือที่จะสร้างการเติบโตให้กับเศรษฐกิจประเทศ อีกทั้งโครงการ ‘EMBRYO Incubation Program’ ที่ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นโครงการที่จะพัฒนาให้ SMEs ได้มีการปรับเปลี่ยนและพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ พร้อมกับการปรับระบบหลังบ้าน หรือระบบภายในของธุรกิจที่ต้องสอดรับกับการเติบโต ผมต้องขอบคุณทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่ได้เป็นผู้จัดหลักสูตรนี้ และด้วยความเชี่ยวชาญทางธุรกิจ ประกอบกับมีคณาจารย์และเครือข่ายทีมที่ปรึกษาธุรกิจ ผมเชื่อว่า SMEs จะได้รับแนวทางในการพัฒนาธุรกิจ และ เตรียมความพร้อมของตนเองสู่การเข้าระดมทุนในตลาดทุนต่อไป และต้องขอขอบคุณทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ได้ร่วมมือทั้งทางการออกแบบโครงการร่วมกัน และได้ให้การสนับสนุนทุนจาก Capital Market Development Fund (CMDF) ให้กับ SMEs ที่เข้าร่วมโครงการ ‘EMBRYO Incubation Program’ สุดท้ายนี้ ผมขอเชิญชวน SMEs เข้าร่วมโครงการนี้ และวันนี้เป็นวันเริ่มต้นที่ดี และเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้นี้ SMEs/ Startup ไทยจะ Springboard และเติบโตได้อย่างยั่งยืน

  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs ไทย มีสัดส่วนอยู่ที่ 99.5% ของผู้ประกอบการทั้งหมด มีบทบาทต่อการจ้างงานราว 70% และด้วยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและธุรกิจในวันนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 และประสบกับปัญหาเรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ความร่วมมือครั้งนี้ จึงเป็นทางเลือกที่สำคัญที่จะช่วย SMEs ไทยรอด และ เติบโต ด้วยการเข้ามาเตรียมความพร้อม และเรียนรู้ถึงโอกาสในการเข้าสู่การระดมทุนในกระดาน 3 หรือ SME Board

  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีส่วนร่วมในการผลักดันและสนับสนุนโครงการ SME Board ในครั้งนี้ ผมและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีความตั้งใจในจัดโครงการ EMBRYO Incubation Program เราได้เตรียมความรู้ เครื่องมือสนับสนุน และผู้เชี่ยวชาญ ที่จะมาช่วย SMEs/ Startup ในการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ และการปรับระบบต่างๆให้สอดรับกับกลยุทธ์การเติบโต และพร้อมให้คำปรึกษาทางธุรกิจ โดยโครงการนี้เราได้พันธมิตรมาร่วมมือได้แก่ PwC Thailand, Baker McKenzie, APM Asset Pro Management และอื่นๆ ที่จะมาร่วมกันให้คำปรึกษาแก่ผู้เข้าร่วมอบรม สุดท้ายนี้ การผนึกกำลังของ 3 องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จะความร่วมมือในครั้งนี้ จะยกระดับ SMEs/ Startups ไทยในอนาคตอันใกล้นี้ “Level UP Your Business Future” by EMBRYO Incubation Program

  สามารถเข้าดูรายละเอียดโครงการ EMBRYO Incubation Program ได้ที่ http://embryo.utcc.ac.th 

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหอการค้าไทยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยSMEsStartupsตลาดทุนEmbryo ProgramEMBRYO Incubation Programตลาดสำรอง
  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  Sonp logo
  inet logo
  วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564 เวลา 16:52 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์