Smart Marketing โดยกลุ่ม ปตท. ให้การตลาดยกระดับชุมชน

ข่าว

  Smart Marketing โดยกลุ่ม ปตท. ให้การตลาดยกระดับชุมชน

  Advertorial

  22 พ.ย. 2564 10:46 น.

  โลกของ Marketing หรือ การตลาด เข้าไปมีส่วนสำคัญกับชีวิตในทุกระดับ และหากสามารถทำความเข้าใจได้อย่างเหมาะสมก็จะกลายเป็นเครื่องมืออีกชิ้นหนึ่งที่ช่วยต่อยอดชีวิตได้อย่างดี โดยเฉพาะการตลาดในยุคดิจิทัลที่เข้าไปมีบทบาทต่อชีวิตในทุกสังคม รวมถึงสามารถเป็นใบเบิกทางสู่ความสำเร็จได้มากขึ้น พลังมหาศาลของการตลาด หรือ Marketing เช่นนี้ ทำให้ กลุ่ม ปตท. เดินหน้านำแนวคิด ‘Smart Marketing’ เข้าไปช่วยเหลือชุมชนต่างๆ ผ่าน โครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม เพื่อส่งต่อองค์ความรู้ให้ชุมชนสามารถใช้เครื่องมือสำคัญชิ้นนี้ สร้างรายได้จากสิ่งที่มีอยู่ได้มากขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงสร้างความยั่งยืนได้อย่างแท้จริง ซึ่งวันนี้ความสำเร็จของ Smart Marketing เป็นมากกว่ารอยยิ้ม แต่ผลลัพธ์เกิดขึ้นแล้วอย่างเป็นรูปธรรม

  ชุมชนไทยมีดีอะไร?

  การทำโครงการต่างๆ มากมายผ่านการเข้าไปทำงานแบบมีส่วนรวมกับชุมชน ทำให้ กลุ่ม ปตท. ค้นพบศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในชุมชนในรูปแบบต่างๆ มากมายเช่นกัน และเชื่อว่าหากได้รับการสนับสนุนอย่างมีทิศทาง ศักยภาพใหม่ก็จะเผยขึ้น จนผลิดอกออกผล กลายเป็นความสำเร็จที่จับต้องได้ รวมถึงช่วยให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการสามารถต่อยอดการเติบโตได้จากฐานทรัพยากรที่มี

  การร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง ยังทำให้กลุ่ม ปตท. พบความโดดเด่นของฐานทรัพยากรในหลายชุมชนของประเทศไทยด้วย ซึ่งสิ่งที่ชัดเจนมากในวันนี้คือ การที่ชุมชนต่างๆ มีทรัพยากรหรือผลผลิตในชุมชนที่สามารถต่อยอดให้เป็นสินค้าจากชุมชนได้ นอกจากนี้ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญอย่างหนึ่งที่แทบทุกชุมชนมี คือศักยภาพของพื้นที่ที่สามารถต่อยอดไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวจากชุมชน ได้อย่างน่าสนใจเช่นกัน นั่นเป็นเหตุผลหนึ่งของการเดินหน้าสานแนวคิดเรื่อง Smart Marketing เพื่อชุมชนขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในที่สุด

  วันนี้ Smart Marketing ได้ผ่านการลงมือปฏิบัติจนเกิดเป็นผลลัพธ์แล้ว โดยผสานความร่วมมือกับกลุ่มบัณฑิตใหม่ที่เข้ามาร่วมในโครงการ Restart Thailand ร่วมขับเคลื่อนกันอย่างเต็มกำลัง ผ่านการนำองค์ความรู้ด้านการตลาดที่ได้รับการฝึกฝน ออกไปช่วยยกระดับชุมชน ทั้งนี้ได้เริ่มต้นจากการดำเนินงานใน 2 ส่วน ทั้งเพื่อค้นหาศักยภาพของผลผลิตจากชุมชนเพื่อต่อยอดให้เป็นสินค้าจากชุมชน และศักยภาพของพื้นที่ชุมชนเพื่อสร้างสรรค์แหล่งท่องเที่ยวชุมชน ขึ้น โดยทั้งหมดนั้นเกิดจากการคลุกคลีกับชุมชน สำรวจ รวบรวม จนถึงวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด ก่อนจะจัดทำแผนพัฒนาและแผนธุรกิจร่วมกับชุมชนอย่างมีเป้าหมายร่วมกัน ท้ายที่สุดจึงเกิดเป็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้ ไม่ต้องแปลกใจหากวันนี้จะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในท้องตลาด ทั้งที่วางจำหน่ายทั่วไป หรือที่ร้านค้าออนไลน์ เป็นผลผลิตจากชุมชน เช่นเดียวกันกับที่มีแหล่งท่องเที่ยวกำเนิดใหม่เผยตัวผ่านโลกการสื่อสารยุคใหม่มากขึ้น พร้อมรอคอยผู้ไปเยือน

  บทพิสูจน์จาก Smart Marketing

  น้ำพริกเผาสับปะรด หนึ่งในสินค้าชุมชนจากจังหวัดตราด (ภาพจาก Facebook : น้ำพริกเผาสับปะรด)
  น้ำพริกเผาสับปะรด หนึ่งในสินค้าชุมชนจากจังหวัดตราด (ภาพจาก Facebook : น้ำพริกเผาสับปะรด)

  Smart Marketing ที่เกิดจากกลุ่มคนที่เปี่ยมทั้งองค์ความรู้และพลัง นำไปสู่การสร้างสรรค์และการเปลี่ยนแปลงขึ้นได้อย่างน่าสนใจ วันนี้หลายผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดที่มาจากชุมชน จึงไม่ได้มีเพียงรูปลักษณ์น่าสนใจ บรรจุภัณฑ์โดดเด่น แต่ยังมีช่องทางการสื่อสาร การทำการตลาด และการจัดจำหน่ายที่ทันสมัย และเข้าถึงง่ายขึ้นด้วย สิ่งนี้เพียงตัวอย่างหนึ่งที่ช่วยสะท้อนได้ว่า การนำองค์ความรู้การตลาดเข้าไปยกระดับชุมชน ผ่าน Smart Marketing นั้นเกิดขึ้นได้จริง

  'น้ำพริกเผาสับปะรด' ซึ่งแปรรูปมาจากสับปะรดตราดสีทอง ถือเป็นตัวอย่างหนึ่งของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกลไกของ Smart Marketing จนกลายผลลัพธ์อย่างในวันนี้ได้ เดิมทีสับปะรดตราดสีทองนับได้ว่าเป็นผลผลิตทางการเกษตรขึ้นชื่อของจังหวัดตราด และเป็นผลิตผลทางการเกษตรที่ถูกจำหน่ายในรูปแบบดั้งเดิมมายาวนาน กระทั่งได้รับการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดร่วมกัน จึงพบว่าพืชผลทางการเกษตรประเภทนี้สามารถต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อื่นได้อีก น้ำพริกเผาสับปะรดจึงถือกำเนิดขึ้น โดยผ่านกระบวนการคิดและสร้างสรรค์ร่วมกันของทั้งคนรุ่นใหม่ที่เข้าไปพร้อมองค์ความรู้ กับคนในชุมชนที่พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง

  วันนี้ น้ำพริกเผาสับปะรด จากชุมชนจังหวัดตราด จึงไม่เพียงเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่จากชุมชนที่น่าสนใจในตัวเองเท่านั้น แต่ยังโดดเด่นด้วยรูปลักษณ์ใหม่ และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ตามแนวทางทางการตลาดด้วย ขณะเดียวกันด้วยแนวทางการทำการตลาดดิจิทัล ก็ทำให้น้ำพริกเผาสับปะรดจากจังหวัดตราด มีช่องทางการสื่อสารและทำการประชาสัมพันธ์ที่ทันยุค อย่างการมีเฟซบุ๊กแฟนเพจสำหรับสื่อสารกับผู้บริโภคโดยตรง มีช่องทางการจัดจำหน่ายที่มากขึ้นผ่านร้านออนไลน์กับอีคอมเมิร์ซชื่อดัง ซึ่งแม้จะเป็นเรื่องใหม่สำหรับคนในชุมชนผู้เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ แต่องค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดเหล่านี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของความยั่งยืนได้ไม่ยากเช่นกัน

  นอกจากกลุ่มผลิตภัณฑ์หรือสินค้าจากชุมชนแล้ว องค์ความรู้ยุคใหม่กับคนรุ่นใหม่ยังได้เข้าจับมือกับชุมชนเพื่อให้กำเนิดแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่น่าสนใจมากขึ้นอีกด้วย จนวันนี้มีหลายชื่อที่โดดเด่นและน่าจับตามองมากขึ้น ยกตัวอย่างการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ‘ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายสินแพรทอง ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง’ ซึ่งไม่เพียงมีศักยภาพทางธรรมชาติที่รื่นรมย์เท่านั้น แต่การวิเคราะห์ความโดดเด่นของพื้นที่ยังทำให้ได้พบความน่าสนใจเรื่องพืชสมุนไพรในท้องถิ่น นำไปสู่การสร้างสรรค์เมนูอาหารจากสมุนไพรพื้นถิ่นขึ้น ที่พร้อมสำหรับการต่อยอดเป็นจุดขายในเชิงการท่องเที่ยวของชุมชนลำสินธุ์ในอนาคตได้อีกด้วยเช่นกัน

  โดยผ่านมานอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ชุมชนที่โดดเด่นอย่างน้ำพริกเผาสับปะรดจากชุมชนจังหวัดตราด หรือแม้แต่แหล่งท่องเที่ยวชุมชน ‘ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายสินแพรทอง ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง’ แล้ว แนวทางของ Smart Marketing ยังนำไปสู่การให้กำเนิดหลายผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจอีกมากที่มีที่มาจากผลผลิตในชุมชนไทยด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ น้ำผึ้งฅนป่า จังหวัดพัทลุง, หอมเจียวปลากรอบ จังหวัดศรีสะเกษ, ขนมผูกรัก จังหวัดสตูล, ผ้าบาติกน้ำเต้าหู้ จังหวัดลพบุรี เป็นต้น รวมถึงยังมีสถานที่ท่องเที่ยวชุมชนที่เกิดจากความสำเร็จของโครงการฯ ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านแม่กลางหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่, แหล่งท่องเที่ยวชุมชนพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม, แหล่งท่องเที่ยวชุมชนแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่, แหล่งท่องเที่ยวชุมชนเกาะหมาก จังหวัดพัทลุง ไปจนถึงอีกหลายแห่งที่รอการเผยตัว

  ทั้งหมดนี้เป็นเพียงความสำเร็จหนึ่งของ Smart Marketing เชื่อแน่ว่าในอนาคตอันใกล้ ผู้บริโภคอย่างเราจะมีโอกาสได้เห็นสินค้าจากชุมชนในลักษณะเดียวกันนี้มากขึ้นอีกมาก เนื่องจากเป้าหมายในปี 2564 ของโครงการฯ ที่ขับเคลื่อนผ่านแนวทาง Smart Marketing คือการมุ่งมั่นการพัฒนาสินค้าจำนวนถึง 250 SKU จากทั้ง 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ ในขณะเดียวกันกับที่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนก็จะถูกพัฒนาควบคู่กันต่อไปอีกด้วย

  ด้วยหมุดหมายที่ชัดเจนของโครงการฯ อนาคตเราจะได้เห็นก้าวใหม่ในการเติบโตของชุมชนในประเทศไทยอีกมากมาย ซึ่งแม้จะเป็นเพียงก้าวเล็กๆ แต่ก็เป็นก้าวที่ช่วยสะท้อนได้อย่างชัดเจนว่า การนำพาแนวคิดการทำการตลาดยุคใหม่ของคนรุ่นใหม่เข้าไปในชุมชน สามารถสอดประสานกับวิถีชุมชนได้อย่างลงตัว และหากได้รับการอุทิศแรงกายแรงใจมากพอ ความสำเร็จที่เกิดขึ้นก็จะนำสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อความยั่งยืนได้เช่นกัน

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  Smart Marketingกลุ่ม ปตท.ปตท.น้ำพริกเผาสับปะรดการตลาดยุคดิจิทัลสินค้าจากชุมชนโครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้มแหล่งท่องเที่ยวจากชุมชนโครงการ Restart Thailand
  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  Sonp logo
  inet logo
  วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 04:37 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์