บรรยากาศของการเปิดศูนย์การค้าวันแรก แบบ COVID-FREE ด้วยมาตรการ “เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ Safe Plus+”

ข่าว

  บรรยากาศของการเปิดศูนย์การค้าวันแรก แบบ COVID-FREE ด้วยมาตรการ “เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ Safe Plus+”

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  1 ก.ย. 2564 17:59 น.

  ⦁ พนักงานฉีดวัคซีนแล้ว, ตรวจ ATK 100% ก่อนเริ่มทำงาน และมีการสุ่มตรวจต่อเนื่องทุกสัปดาห์, สวมหน้ากากอนามัยป้องกัน 2 ชั้น, ฆ่าเชื้อระบบปรับอากาศด้วยแสง UV-C, เช็ดถูจุดสัมผัสทุก 30 นาที และทำ Big Cleaning ฆ่าเชื้อทุกวัน

  ⦁ ร่วมรณรงค์สร้างวินัย ส่งเสริมสังคม สะอาด ปลอดภัย ด้วยความสมัครใจให้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลสะอาดปลอดภัยที่สุด

  บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) นำโดยเซ็นทรัลเวิลด์ เปิดให้บริการวันนี้วันแรกตามประกาศของภาครัฐ บรรยากาศลูกค้ามั่นใจสูงสุดด้วยมาตรการยกระดับเข้มข้นสูงสุด “เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ Safe Plus+” ตอกย้ำผู้นำศูนย์การค้าสะอาดปลอดภัย ด้วยความพร้อมของพนักงานและสถานที่ รวมถึงความเป็นมืออาชีพเพื่อให้มั่นใจว่าศูนย์การค้าเป็นสถานที่ปลอดภัย COVID-FREE และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดทุกจุด และส่งเสริมรณรงค์สังคมสะอาดปลอดภัย

  การเปิดให้บริการของศูนย์การค้าเซ็นทรัลแต่ละสาขา

  ⦁ กรุงเทพฯ ปริมณฑล และหาดใหญ่ เปิดให้บริการทุกวันเวลา 11.00 – 20.00 น.
  ⦁ ระยอง นครราชสีมา เปิดให้บริการทุกวันเวลา 10.00 – 20.00 น.
  ⦁ ชลบุรี เปิดให้บริการ จ.-ศ. เวลา 11.00 – 20.00 น. และ ส.-อา. เวลา 10.00-20.00 น.

  โดยธุรกิจต่างๆ เกือบทั้งศูนย์การค้าเปิดให้บริการภายใต้มาตรการ “เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ Safe Plus+”ยกระดับเข้มข้นสูงสุด ได้แก่

  ⦁ Extra Screening+ เรื่องการฉีดวัคซีน และตรวจคัดกรองด้วย ATK

  สำหรับลูกค้า

  ⦁ ลูกค้าที่มาใช้บริการในศูนย์การค้าทุกคนต้องสแกน “ไทยชนะ” ก่อนเข้าพื้นที่ศูนย์การค้า และร้านค้าทุกครั้ง
  ⦁ ส่งเสริมให้ทุกคนร่วมกันสร้างสังคมสะอาด ปลอดภัย ด้วยความสมัครใจ อาทิ การฉีดวัคซีนแล้ว หรือการตรวจ ATK เพื่อให้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปลอดภัยที่สุด
  ⦁ เน้นย้ำการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา วัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์

  สำหรับพนักงาน

  ⦁ พนักงานที่จะเข้าปฏิบัติงานในศูนย์การค้าเซ็นทรัล มี 3 ทางเลือก ได้แก่
  ⦁ พนักงานร้านค้า และศูนย์การค้าต้องฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม พร้อมแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน
  ⦁ พนักงานที่เคยติดโควิดและรักษาหายแล้ว ต้องมีใบรับรองแพทย์ไม่เกิน 3 เดือน
  ⦁ พนักงานที่ยังรอรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 จะต้องตรวจ ATK ในครั้งแรกทุกคน และตรวจเป็นระยะต่อเนื่อง ทุกสัปดาห์
  ⦁ วันแรกที่เปิดให้บริการ พนักงานต้องตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ทุกคน 100% และสุ่มตรวจคัดกรองด้วย ATK หมุนเวียนทุกสัปดาห์
  ⦁ หากมีอาการ พนักงานต้องหยุดทำงาน และไปตรวจ ATK ทันที
  ⦁ ผลการตรวจ ATK ของพนักงาน ต้องได้รับการรับรองจากบริษัทต้นสังกัด โดยใบรับรองจะมีผลใช้ได้ 3 วัน นับจากวันที่ตรวจ
  ⦁ อุปกรณ์การตรวจ ATK ต้องเป็นแบรนด์ที่ได้รับเครื่องหมาย อย. เท่านั้น

  ⦁ 100% Social Distancing+

  ⦁ จำกัดจำนวนคนในพื้นที่ 1 ต่อ 5 ตร.ม.
  ⦁ ร้านอาหาร งดจำหน่ายแอลกอฮอล์ นั่งได้ 50% ของพื้นที่และ 75% หากไม่มีแอร์
  ⦁ สำหรับศูนย์อาหาร จัดให้มีระบบ Customer counting ในการควบคุมจำนวนลูกค้า 50% ของพื้นที่
  ⦁ ส่งเสริมการจองคิวล่วงหน้า และการทำธุรกรรมผ่านออนไลน์
  ⦁ พนักงานต้องทานข้าวคนเดียวเท่านั้น
  ⦁ กำหนดระยะห่างระหว่างบุคคลเมื่อใช้บันไดเลื่อน ไม่ต่ำกว่า 2 เมตร หรือ 4 ขั้นบันไดเลื่อน

  ⦁ Extra Deep Cleaning+

  ⦁ ฆ่าเชื้อระบบปรับอากาศในศูนย์การค้าตลอดเวลาด้วยแสง UV-C, ควบคุมระบบอากาศหมุนเวียนภายใน 5-6 ACH และล้างไส้กรองแอร์ทุก 2 เดือน
  ⦁ ทำความสะอาดทุกจุดสัมผัสทุก 30 นาที
  ⦁ ทำความสะอาด Big Cleaning หลังศูนย์ฯ ปิดทุกวัน
  ⦁ ศูนย์การค้า / ร้านค้า ต้องลงทะเบียนเพื่อทำการประเมินผ่าน Thai Stop Covid Plus
  ⦁ พนักงานศูนย์ฯ และร้านค้าทุกคน ต้องประเมินตนเองผ่าน Thai Save Thai ทุกวัน
  ⦁ ป้องกัน 2 ชั้น พนักงานทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัย 2 ชั้น หรือ ใส่หน้ากากอนามัย 1 ชั้น และ Face Shield
  ⦁ ห้ามเดินทานอาหารหรือเครื่องดื่ม ระหว่างอยู่ในศูนย์การค้า
  ⦁ ตรวจสอบคุณภาพน้ำตลอดเวลา โดยควบคุมระดับคลอรีนฆ่าเชื้อในน้ำไม่ต่ำกว่า 0.5 ppm

  บางธุรกิจที่เปิดให้บริการแบบมีเงื่อนไขตามภาครัฐกำหนด อาทิ

  ⦁ ร้านอาหาร-เครื่องดื่ม/ Food Court ที่มีเครื่องปรับอากาศให้นั่งรับประทานได้ 50% สำหรับร้านที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศ นั่งรับประทานได้ 75% และงดจำหน่ายและดื่มสุราในร้านอาหาร
  ⦁ ร้านเสริมสวย ร้านตัดผมหรือแต่งผม เปิดได้เฉพาะตัด สระ ซอย แต่งผม โดยผ่านการนัดหมาย ให้บริการไม่เกิน 1 ชั่วโมง และต้องไม่มีผู้นั่งรอในร้าน
  ⦁ ร้านนวด เปิดได้เฉพาะฝ่าเท้า โดยผ่านการนัดหมาย
  ⦁ คลินิกเวชกรรม คลินิกเสริมความงาม (ต้องนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น)

  มาตรการ “เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ Safe Plus+” สอดคล้องตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข เน้นย้ำเป็นพิเศษในการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล รวมไปถึงให้พนักงานให้บริการมีการฉีดวัคซีน – ตรวจคัดกรองวันแรก 100% และต่อเนื่องทุกสัปดาห์ – กักตัวอย่างเป็นระบบ – เว้นระยะห่าง – สะอาดปลอดภัยตลอดเวลาทุกวัน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทั้งผู้เช่าร้านค้า และพนักงานภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ที่พร้อมให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการอย่างเต็มที่ รวมถึงการประเมินร้านค้าผ่าน Thai Stop Covid Plus, พนักงานประเมินตนเองผ่าน Thai Safe Thai ทุกวัน ตามขั้นตอนของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อตอกย้ำความมั่นใจให้แก่ผู้มาใช้บริการ

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  เซ็นทรัลพัฒนาCPNเปิดศูนย์การค้าเปิดห้างเซ็นทรัลเซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ Safe Plus+เซ็นทรัลเวิลด์ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  Sonp logo
  inet logo
  วันพฤหัสที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 03:00 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์