ไลฟ์สไตล์
100 year

"ดีพร้อม" อุ้ม "สตาร์ตอัพ" ฝ่าโควิด ปั้นเด็กยุคใหม่เป็น "เถ้าแก่"

ไทยรัฐฉบับพิมพ์
29 เม.ย. 2564 06:44 น.
SHARE

“ดีพร้อม” เปิดเผยช่วยเหลือ "สตาร์ตอัพ" เพื่อส่งเสริมให้เติบโตอย่างมีศักยภาพ ให้มีเครือข่ายเชื่อมโยงตลาด เข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อเป็นอีกหนึ่งเครื่องยนต์หลัก กระตุ้นการเติบโตของระบบเศรษฐกิจ ชวนเด็กยุคใหม่ก้าวสู่การเป็นเถ้าแก่ ในวิกฤติโควิด-19 ปีนี้ตั้งเป้ารวม 75 กิจการ เกิดการสนับสนุนการลงทุน 500 ล้านบาท

นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ดีพร้อม) เปิดเผยว่า ดีพร้อม ได้ดำเนินกิจกรรมบ่มเพาะสตาร์ตอัพ (กลุ่มวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น) หรือ Early Stage อย่างเข้มข้นมาตั้งแต่ปี 2559-2564 ผ่านโครงการ Delta Angel Fund ที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนจาก บริษัทเดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด เพื่อส่งเสริมสตาร์ตอัพ จนมีเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการขณะนี้รวม 500 ราย ในจำนวนนี้มีสตาร์ตอัพ ที่มีศักยภาพและคุณภาพ ที่ได้รับเงินทุนเริ่มต้นแบบให้เปล่า 100 ราย รวมทั้งสตาร์ตอัพที่เข้าร่วมโครงการ ยังได้มีโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมธุรกิจแบบครบวงจรจาก ดีพร้อม ที่มีประสบการณ์ในการส่งเสริมธุรกิจ มากว่า 79 ปี

ข่าวแนะนำ

“สตาร์ตอัพ” แข็งแรงดี มีทักษะทำธุรกิจ

ทั้งนี้ ดีพร้อม ได้ติดสปริง (SPRING) เพื่อให้สตาร์ตอัพ เติบโตแบบก้าวกระโดด ภายใต้แนวคิด Standard คือการมุ่งเน้น สร้างมาตรฐาน, Productivity คือ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต, Research คือการศึกษาค้นคว้าวิจัย, Innovation คือการสร้างนวัตกรรม และ Network คือการสร้างและขยายเครือข่ายการสนับสนุน ให้สตาร์ตอัพ ได้ก้าวเดินได้อย่างแข็งแรง จนก้าวเข้าสู่ระยะเติบโต (Growth Stage) เพื่อให้เกิดการขยายผลและยกระดับกิจกรรมบ่มเพาะสตาร์ตอัพ ในระยะเติบโตในขณะนี้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยเฉพาะการเผชิญกับโควิด-19

ดังนั้น จึงเป็นที่มาของโครงการ Startup Connect หรือการเข้าไปเสริมองค์ความรู้ จากทีมผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านธุรกิจและเทคโนโลยี ที่มีประสบการณ์และผลความสำเร็จ ให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับสากล โดยปีนี้ จะ มีสตาร์ตอัพ ที่มีศักยภาพ เข้าร่วมโครงการและที่กำลังบ่มเพาะอยู่ในปัจจุบัน 75 กิจการ แบ่งเป็นกลุ่มระยะเริ่มต้นจำนวน 50 กิจการ และกลุ่มระยะเติบโต 25 กิจการ ที่ ดีพร้อมจะพี่เลี้ยงช่วยบ่มเพาะให้สตาร์ตอัพ ทุกราย มีความเข้มแข็ง เติบโต พร้อมเดินหน้าธุรกิจไปสู่เชิงพาณิชย โดยคาดว่าจะเกิดความร่วมมือทางธุรกิจ ผ่านการสนับสนุนเงินทุน 500 ล้านบาท

สนับสนุนให้มีเครือข่าย เชื่อมโยงตลาด

นายณัฐพล กล่าวว่า ดีพร้อม เป็นอีกกลไกหนึ่ง ที่จะสนับสนุนสตาร์ตอัพ ที่มีศักยภาพให้มีทักษะทางธุรกิจเพื่อการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ และส่งเสริมให้ธุรกิจมีคุณภาพ สามารถต่อยอดธุรกิจได้จริง เพราะที่ผ่านมาปัญหาส่วนใหญ่ที่ผู้ประกอบการในกลุ่มนี้ประสบ คือ ศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ เพราะผู้ประกอบการส่วนใหญ่ มีความเชี่ยวชาญ ในด้านการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ หรือเทคโนโลยี แต่ยังขาดความรู้ในการสร้างธุรกิจและไม่มีเครือข่ายทางธุรกิจ โครงการ Startup Connect จึงช่วยเติมเต็มศักยภาพของสตาร์ตอัพ ในด้านดังกล่าว

“ดีพร้อมจะเน้นขยายเครือข่าย ผู้ประกอบการ ที่จะช่วยแนะนำส่งเสริมซึ่งกันและกัน, เครือข่ายเงินทุน จากการช่วยเหลือของภาครัฐ หรือบริษัทเอกชนที่มีศักยภาพมาร่วมลงทุน, เครือข่ายตลาด เพื่อสร้างโอกาสทางการขายสินค้า, เครือข่ายนานาชาติ ที่ดีพร้อม ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ ระหว่างสตาร์ตอัพ และหน่วยงาน เครือข่ายภาคเอกชน เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, เครือข่ายผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของ ดีพร้อม 200,000 ราย”

นอกจากนี้ ยังได้ เปิดโอกาสให้ธุรกิจภาคเอกชน ที่ต้องการส่งเสริมและลงทุนในสตาร์ตอัพ เข้ามาร่วมในเครือข่ายนักลงทุนกับ ดีพร้อม อีกด้วย ซึ่งปัจจุบัน นอกจากบริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท อีซีจี-รีเซิร์ช จำกัด แล้ว ยังมีบริษัทยักษ์ใหญ่อีกหลายราย ที่ให้ความสนใจรวมทั้งสถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัยต่างๆ ที่พร้อมมาร่วมเป็นเครือข่าย ในเร็วๆนี้

ดึงคนรุ่นใหม่กล้าคิดนอกกรอบ

ขณะเดียวกัน ดีพร้อม ได้บ่มเพาะสตาร์ตอัพ ในกลุ่มอุตสาหกรรม ที่อาศัยเทคโนโลยีขั้นสูง หรือ อุตสาหกรรมดีพเทค (Deep Technology) เพื่อให้เกิดการสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาสู่ความเป็นนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ รวมถึงสตาร์ตอัพ ในกลุ่มอุตสาหกรรมหรือธุรกิจใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์เทรนด์ของโลก และมีกลุ่มลูกค้าที่ชัดเจน มีโอกาสในการเติบโตในเศรษฐกิจยุคถัดไป (Next Normal) ซึ่งธุรกิจสตาร์ตอัพ จะเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่กล้าฝัน ที่อยากจะเป็นเถ้าแก่ จากการเริ่มต้นทำธุรกิจให้เติบโตก้าวไปสู่ระดับโลก เหมือนกับบริษัท ที่มีชื่อเสียงต่างๆ อาทิ Apple, Amazon, Facebook หรือ Tesla เป็นต้น

ดีพร้อม ยังได้สร้างระบบนิเวศ (Ecosy stem) เพื่อเป็นสะพานเชื่อมให้สตาร์ตอัพ ที่ได้รับการบ่มเพาะจนมีศักยภาพ ได้พบปะกับนักลงทุน (Venture Capital) ที่สนใจร่วมลงทุนกับสิ่งประดิษฐ์ หรือเทคโนโลยีของสตาร์ตอัพที่สามารถตอบโจทย์ธุรกิจ และความต้องการของตลาด เพื่อสร้างให้เกิดมูลค่าเพิ่มต่อยอดกลายเป็นธุรกิจใหม่ได้จริง”

สำหรับปีที่ผ่านมามีสตาร์ตอัพ ที่ผ่านการบ่มเพาะรวม 6 ราย ที่ได้นำเสนอโมเดลธุรกิจ และมีนักลงทุนได้ร่วมลงทุนกับสตาร์ตอัพ ไปแล้วรวมมูลค่า 350 ล้านบาท

“จุดเด่นผู้ประกอบการไทย คือ มีศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ หากได้รับการบ่มเพาะ เชื่อว่าจะสามารถต่อยอด ช่วยเสริมศักยภาพ ให้กับระบบเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดีพร้อม จึงจะสานต่อความฝันของสตาร์ตอัพ ให้ก้าวสู่สมรภูมิทางธุรกิจ ในระดับนานาชาติได้อย่างเต็มภาคภูมิ เพราะเชื่อว่าทุกๆ การเกิดขึ้นใหม่ของธุรกิจ คือ โอกาสสำคัญของการเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ ผู้ที่สนใจมาร่วมเป็นเครือข่าย หรือขอคำปรึกษาสามารถติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ 0-2202-4564”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ดีพร้อมสตาร์ตอัพธุรกิจสตาร์ตอัพส่งเสริมธุรกิจสตาร์ตอัพผู้ประกอบการณัฐพล รังสิตพลกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมข่าวเศรษฐกิจข่าววันนี้SME Start Up

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 07:35 น.