“วิษณุ” นั่งหัวโต๊ะซุปเปอร์บอร์ด

ข่าว

  “วิษณุ” นั่งหัวโต๊ะซุปเปอร์บอร์ด

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์

  23 พ.ค. 2563 05:01 น.

  “ศักดิ์สยาม” ยันไม่เกาเหลาพร้อมทำงานกับคลัง

  คมนาคมเตรียมชง 4 รายชื่อ เข้าร่วมเป็นซุปเปอร์บอร์ดร่วมกับรายชื่อที่เสนอจากกระทรวงการคลัง ให้ “วิษณุ” นั่งหัวโต๊ะ เดินหน้าฟื้นฟูการบินไทย ยันไม่มีเกาเหลา คมนาคม–คลัง พร้อมจับมือร่วมทำงาน ด้านคลังสั่งตลาดหลักทรัพย์ฯดูแลการซื้อขายหุ้นบินไทย ยันไม่มีการแทรกแซง ชี้กองทุนวายุภักษ์เป็นนิติบุคคล ฟุ้งบินไทยยังมีสภาพคล่องระยะสั้นจนถึงเข้าแผนฟื้นฟู

  นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินการตามกรอบแผนฟื้นฟูกิจการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ภายใต้ พ.ร.บ.ล้มละลาย ว่า ภายหลังจากที่ กระทรวงคมนาคม และนายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง ได้เข้าร่วมหารือกับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เพื่อหารือถึงแนวทางดำเนินการต่อไป หลังจากกระทรวงการคลังยืนยันว่า แม้กระทรวงการคลังจะมีการขายหุ้นของการบินไทยออกไปแล้วส่วนหนึ่ง เพื่อปลดล็อกให้การบินไทยพ้นจากความเป็นรัฐวิสาหกิจ แต่กระทรวงการคลัง ก็ยังถือว่ามีสัดส่วนเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อยู่ และแสดงความประสงค์ที่จะมีส่วนร่วมในการดำเนินการฟื้นฟูการบินไทย ซึ่งในส่วนนี้ยืนยันว่าคมนาคมไม่ได้มีปัญหาขัดข้อง

  ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวความขัดแย้งระหว่างกระทรวงคมนาคมกับกระทรวงการคลังนั้นยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาขัดแย้งกัน โดยในส่วนของคมนาคม ถือว่าการผลักดันให้มีการแก้ไขปัญหาการบินไทยเข้าสู่กระบวนการของศาลตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย เป็นแนวทางที่จะแก้ปัญหาได้เป็นรูปธรรม และได้เริ่มกระบวนการไปแล้ว หลังมีมติ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ส่วนในอนาคตกระทรวงการคลังจะเข้ามาร่วมดำเนินการได้ก็ไม่ได้มีปัญหา เพียงแต่ตอนที่เรื่องผ่านมติคณะรัฐมนตรีไปนั้น ได้มีการมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมดำเนินการ ซึ่งก็จะต้องไปแก้ไขมตินี้ เพื่อให้ทั้ง 2กระทรวง ร่วมมือกันแก้ปัญหาพร้อมกันได้

  ทั้งนี้ ภายหลังการหารือร่วมกับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ได้ข้อสรุปว่า ทั้ง 2 กระทรวงฯจะร่วมกันตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 1 ชุด ซึ่งมีลักษณะเป็นซุปเปอร์บอร์ด โดยมีนายวิษณุเป็นประธาน และกระทรวงคมนาคมกับกระทรวงการคลังจะเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้าร่วมเป็นซุปเปอร์บอร์ด โดยในส่วนของกระทรวงคมนาคมจะนำเสนอรายชื่อบุคคล ร่วมเป็นกรรมการ 4 รายชื่อ ประกอบด้วย นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ที่กำกับดูแลการบินไทย นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม นายชยธรรม์ พรหมศร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือ สนข. และนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาคอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ส่วนในสัดส่วนกรรมการจากกระทรวงการคลังนั้นต้องรอดูว่ากระทรวงการคลังจะเสนอรายชื่อใครบ้าง

  สำหรับอำนาจหน้าที่ของซุปเปอร์บอร์ดชุดดังกล่าวนั้น จะทำหน้าที่กรองงานเพื่อนำเสนอนายกรัฐมนตรี เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกรายชื่อผู้ทำแผน และผู้บริหารแผนฟื้นฟูการบินไทย และตรวจสอบแผนฟื้นฟูทั้งหมด เมื่อมีการจัดทำแล้วเสร็จ ก่อนที่จะมีการนำเสนอให้ศาลล้มละลายกลางพิจารณา

  ด้านนายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง เผยว่า หลังจากที่ ครม. มีมติขายหุ้นการบินไทยในสัดส่วนของคลังให้กองทุนวายุภักษ์ จนทำให้ราคาหุ้นการบินไทยเพิ่มขึ้นจนชนเพดานซื้อขายสูงสุดนั้น ขอเรียนว่าเรื่องราคาซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ เป็นหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ต้องกำกับดูแล แต่ได้ฝากให้นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ ช่วยดูแลการซื้อขายหุ้นการบินไทยด้วยว่าเป็นตามปกติหรือไม่ ซึ่งกระทรวงการคลังหรือหน่วยงานใดก็ไม่สามารถไปแทรกแซงได้

  ส่วนการจำหน่ายหุ้นการบินไทยในส่วนของคลังนั้น เป็นไปตามมติ ครม. ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่ โดยจะเสนอขายให้กับกองทุนวายุภักษ์เพียงรายเดียว และกองทุนวายุภักษ์ถือเป็นนิติบุคคล แยกส่วนออกจากกระทรวงการคลัง และไม่ได้มีสถานภาพในการเป็นรัฐวิสาหกิจ

  ส่วนสภาพคล่องระยะสั้นของบริษัทนั้น ยังเชื่อว่าสภาพคล่องระยะสั้นของบริษัทจะอยู่ได้จนถึงขั้นตอนการยื่นศาลล้มละลายกลาง เพื่อเข้าสู่แผนฟื้นฟูตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย ซึ่งเมื่อศาลเห็นชอบและมีการแต่งตั้งผู้บริหารแผนฟื้นฟูแล้ว จะมีผู้บริหารแผนจะเข้ามาดูแลทุกเรื่อง รวมถึงการเจรจากับเจ้าหนี้การบินไทยด้วย

  ส่วนการคัดเลือกผู้บริหารแผนฟื้นฟูจะเป็นไปตามขั้นตอน ซึ่งได้มีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหารือกับคมนาคมแล้ว ส่วนกระแสข่าวที่มีการคัดเลือกนายชาติชาย พยุหนาวีชัย นายเทวินทร์ วงศ์วานิช เป็นต้น เข้ามาเป็นหนึ่งในผู้บริหารแผนฟื้นฟู ตนยังไม่ทราบ และไม่ได้มีการวางตัวใครไว้ก่อน ทั้งนี้ กระทรวงการคลังในฐานะเป็นหนึ่งในเจ้าหนี้ของการบินไทย ยังไม่ได้มีการนัดเจ้าหนี้รายอื่นเข้ามาหารือร่วมกัน และไม่ได้รับการติดต่อจากเจ้าหนี้รายอื่นๆด้วย เชื่อว่าทางการบินไทยมีการเตรียมการในเรื่องดังกล่าวแล้ว และจะมีการพูดคุยกับเจ้าหนี้ต่อไป

  ส่วนกรณีกระทรวงคมนาคม คาดว่าการบินไทยจะออกจากแผนฟื้นฟูได้ภายใน 1 ปีนั้น นายอุตตม กล่าวว่า คาดว่าเรื่องนี้สามารถทำได้จริง แต่อยู่ที่ว่าการดำเนินการตามแผน จะสามารถทำได้แค่ไหน ส่วนการบินไทยจะกลับมาบินและสร้างรายได้ 100% เหมือนเดิมหรือไม่นั้น ยังไม่ทราบ จะต้องดูแผนฟื้นฟูก่อน

  “กรณีการบินไทยมีเจ้าหนี้ต่างชาติคิดเป็น 65% ของมูลหนี้ทั้งหมด จะมีผลในการต่อรองในการชำระหนี้หรือไม่นั้น ยังยืนยันว่ากระบวนการจัดการหนี้จะเป็นไปตามปกติ ทางเจ้าหนี้จะต้องมีการหารือกันว่าจะให้ความเห็นชอบแผนอย่างไร และจะจัดการจ่ายหนี้ใหม่อย่างไร”

  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (22 พ.ค.) กองทุนวายุภักษ์ได้เข้าซื้อหุ้นในการบินไทย จำนวน3.17% ต่อจากกระทรวงการคลัง ทำให้คลังคงเหลือสัดส่วนหุ้นในการบินไทยประมาณ 48% และทำให้การบินไทยพ้นสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจทันที.

  อ่านเพิ่มเติม...

  อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

   วิดีโอแนะนำ

   สาวเมียนมาข้ามทางม้าลาย ถูกรถชนเจ็บสาหัส คนขับอ้างมาเร็ว-เห็นเส้นไม่ชัด
   03:48

   สาวเมียนมาข้ามทางม้าลาย ถูกรถชนเจ็บสาหัส คนขับอ้างมาเร็ว-เห็นเส้นไม่ชัด

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   ซุปเปอร์บอร์ดกระทรวงคมนาคมกระทรวงการคลังวิษณุ เครืองามศักดิ์สยาม ชิดชอบการบินไทยข่าววันนี้

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   วันพฤหัสที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 08:06 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์