สกู๊ปหน้า 1 : “5 ให้” ของขวัญปีใหม่ สร้างสุขแรงงานไทย

ข่าว

  สกู๊ปหน้า 1 : “5 ให้” ของขวัญปีใหม่ สร้างสุขแรงงานไทย

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์

  6 ม.ค. 2563 05:02 น.

  ปี 2563 ร้อนๆหนาวๆกับสภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน ผกผัน โดยเฉพาะ “10 อาชีพ”...ที่เสี่ยงตกงาน ที่ต้องเตรียมรับมือและปรับตัวอย่างมีสติทุกขณะจิต

  อาชีพแรก ที่กล่าวถึงได้แก่ กลุ่มธุรกิจสื่อที่เป็นเอกสาร เพราะมีคนจำนวนมากไม่ใช้เอกสารแล้ว...ถัดมา กลุ่มสื่อสารมวลชนทุกแขนง วิทยุ นิตยสาร โทรทัศน์ เนื่องจากประชาชนมีช่องทางใหม่ในการติดตามข่าวสาร โดยเฉพาะสื่อที่ไม่ปรับตัว...สาม กลุ่มโปรดักส์ที่ตกยุค สี่...อาชีพที่เกี่ยวกับสถาบันการเงิน จะมีพนักงานจำนวนมากตกงาน เพราะธุรกรรมทางการเงินสามารถทำจากโทรศัพท์มือถือได้ด้วยตัวเอง

  ห้า...อาชีพขายประกันภัย หก...อาชีพขายตรง เพราะขณะนี้สามารถปรับตัวหันหน้าไปสู่การขายผ่านช่องทางออนไลน์ได้ และมีคลิปแนะนำสินค้าได้เอง

  เจ็ด...ธุรกิจกลุ่มยานยนต์เครื่องยนต์สันดาป จากที่เคยใช้ชิ้นส่วนจำนวนมากจะหายไป ทำให้แรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนจะตกงานมากขึ้น เพราะผู้ประกอบการหันหน้าเข้าสู่การผลิตรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น โดยรถยนต์ 1 คันจะใช้ชิ้นส่วนประกอบเพียงไม่กี่รายการเท่านั้น

  แปด...งานเคาน์เตอร์เซอร์วิสจะหายไป เพราะจะผ่านกลไกดิจิทัลแทน เก้า...อาชีพอาจารย์ที่เคยสอนในบางสาขาจะตกงาน เพราะเด็กไม่เรียนในบางสาขาแล้ว สิบ...อาชีพที่เกี่ยวข้องกับเด็กจะหายไปจำนวนหนึ่ง เพราะเด็กเกิดใหม่มีน้อยลง เนื่องจากมีคนโสดมากขึ้น

  ชีวิตต้องเดินต่อไป กลัวได้แต่อย่าท้อ ท้อได้แต่อย่าถอย...เกิดเป็นคนทั้งทีคงต้องดิ้นสู้ฟัดกันต่อไป เปลี่ยนมาดูข่าวดีๆรับปีกันบ้าง “5 ให้”...พี่น้องแรงงานไทย สุขใจถ้วนหน้ากับของขวัญปีใหม่ 2563 มากกว่าคำว่า “ให้”...ด้วยรักจากใจ...“กระทรวงแรงงาน”

  “ให้”...ที่หนึ่ง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำเพิ่มขึ้น 5-6 บาททั่วประเทศไม่เกิดผลกระทบต่อประเทศ ทั้งราคาสินค้า การค้าระหว่างประเทศ การส่งออก เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวม

  “ให้”...ที่สอง เงินกู้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีตามศาสตร์พระราชา อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี เพื่อผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ รายละเอียดคร่าวๆ “วงเงินงบประมาณ” 50,000,000 บาท และ...“วงเงินกู้” สูงสุดสหกรณ์ละ ไม่เกิน 10,000,000 บาท

  ดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี ผ่านสหกรณ์ระยะเวลาชำระคืนสูงสุดไม่เกิน 5 ปี...ลดภาระอัตราดอกเบี้ยผู้ใช้แรงงานที่จ่ายให้สหกรณ์ไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี

  “ให้”...ที่สาม อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมร้อยละ 0 ต่อปี แก่แรงงานที่รับงานไปทำที่บ้าน งวดที่ 1-12 ร้อยละ 0 ต่อปี งวดที่ 13 ร้อยละ 3 ต่อปี กรอบวงเงินปล่อยกู้ 3,000,000 บาท (ยื่นกู้ตั้งแต่ 6 ธ.ค.62–29 ก.พ.63)

  รายบุคคลไม่เกิน 50,000 บาท...รายกลุ่มไม่เกิน 200,000 บาท

  “ให้”...ที่สี่ ความรู้และให้บริการ เปิดการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ 30-60 ชั่วโมง จำนวน 1,440 คน...สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน...สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานทุกแห่งทั่วประเทศ รับซ่อมฟรี (ฟรีค่าแรง) เครื่องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านทุกชนิด เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2563

  สุดท้าย “ให้”...ที่ห้า สุขภาพแข็งแรง ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพฟรี 14 รายการ เชิงรุก...โดยร่วมกับสถานพยาบาลเข้าไปในนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคม

  ลงรายละเอียด “ให้” ที่สาม...สร้างสุขปีใหม่ ให้กู้ยืมกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ดอกเบี้ย 0%

  สุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน บอกว่า กรมการจัดหางานในฐานะหน่วยงานที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการมีงานทำให้กับแรงงานนอกระบบ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และเป็นแรงงานส่วนใหญ่ของประเทศ โดยส่งเสริมอาชีพในรูปแบบของการรับงานไปทำที่บ้าน

  “ให้ผู้ที่สนใจเป็นผู้รับงานได้มีการรวมกลุ่มกัน และมีกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ซึ่งเป็นกองทุนหมุนเวียนเพื่อให้ผู้รับงานไปทำที่บ้านได้กู้ยืมไปซื้อวัตถุดิบ...อุปกรณ์การผลิต หรือขยายการผลิต เพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้อย่างยั่งยืน”

  ความสุขส่งท้ายปีใหม่นี้ จัดทำผ่านโครงการ “สร้างสุขแก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านและชุมชน” ให้กับผู้รับงานไปทำที่บ้านกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านในอัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี

  “คุณสมบัติของผู้กู้จะต้องเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านที่จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางาน ต้องมีกิจกรรมส่งเสริมด้านการลดการใช้พลาสติกหรือวัสดุที่สร้างขยะมลพิษ หรือต้องไม่มีกิจกรรมที่เป็นการทำลายสภาพแวดล้อมหรือกิจกรรมที่สร้างมลพิษ และมีผลการดำเนินการและมีรายได้จากการรับงานไปทำที่บ้าน...

  หรือ...มีหลักฐานการรับงานไปทำที่บ้านจากผู้จ้างงาน ซึ่งมีทั้งประเภทบุคคลและกลุ่มบุคคล โดยประเภทบุคคลต้องมีทรัพย์สินหรือเงินทุนไม่น้อยกว่า 5,000 บาท”

  ส่วนประเภท “กลุ่มบุคคล” จะต้องมีผู้นำกลุ่มและสมาชิกกลุ่มกู้ร่วมกันไม่น้อยกว่า 5 คน มีทรัพย์สิน หรือเงินทุนในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มรวมกันไม่น้อยกว่า 10,000 บาท

  วงเงินกู้สำหรับ “บุคคล” ไม่เกิน 50,000 บาท ระยะเวลาชำระคืนภายใน 2 ปี ขณะที่ “กลุ่มบุคคล” มีวงเงินกู้ไม่เกิน 200,000 บาท ระยะเวลาชำระคืนภายใน 5 ปี

  “อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมกองทุนฯ ร้อยละ 0 ต่อปี ในงวดที่ 1-12 โดยไม่ปลอดเงินต้น และงวดที่ 13 เป็นต้นไป จนสิ้นสุดสัญญา คิดอัตราร้อยละ 3 ต่อปี”

  สุชาติ ย้ำว่า กรณีไม่ชำระหนี้เงินกู้ตามกำหนดให้คิดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดหรือเบี้ยปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 2 ต่อปี กำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้ ตั้งแต่วันนี้-29 กุมภาพันธ์ 2563

  สำหรับเอกสารการกู้ยืมต้องเตรียมดังนี้ สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นที่หน่วยงานของรัฐออกให้ของผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน และคู่สมรส (กรณีบุคคล)...

  กรณีกู้แบบกลุ่มบุคคลให้เตรียมสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นที่หน่วยงานของรัฐออกให้ของผู้กู้และคู่สมรส โครงการที่ขอกู้ยืมเงินและรายละเอียดการประกอบกิจการของ “ผู้กู้” และผู้ค้ำประกัน...แผนที่ที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ทำงานของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน...สำเนาหลักฐานการจดทะเบียนเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้าน... หนังสือยินยอมของคู่สมรส หรือหนังสือมอบอำนาจของสมาชิกกลุ่ม (ถ้ามี)

  ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10, สำนักงานจัดหางานจังหวัด...ในท้องที่ที่ผู้รับงานไปทำที่บ้านได้จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

  สำหรับใครที่สนใจการส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้านให้รู้เอาไว้ด้วยว่า “การรับงานไปทำที่บ้าน” เป็นการจ้างงานรูปแบบหนึ่งที่ผู้จ้างงานได้ส่งงานไปให้ผู้รับงานไปทำที่บ้าน เพื่อทำการผลิต ประกอบ บรรจุซ่อมหรือแปรรูปสิ่งของหรือผลิตภัณฑ์ และเมื่อทำงานเสร็จจะส่งคืนผู้จ้าง...ได้รับค่าตอบแทนจากผู้จ้างงาน

  ลักษณะงานเหล่านี้จะไม่ใช้เทคโนโลยีซับซ้อนในการผลิต เรียนรู้ได้ง่าย ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้แรงงานคนมากกว่าเครื่องจักร โดยจะเป็นการผลิตในครัวเรือนเป็นส่วนใหญ่...

  “การรับงานไปทำที่บ้าน” จึงเป็นการจ้างงาน “นอกระบบ” และเป็นงานอย่างหนึ่งที่สำคัญในระบบเศรษฐกิจประเทศ.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  สกู๊ปหน้า 1แรงงานสภาวะเศรษฐกิจเศรษฐกิจไทยอาชีพแรงงานไทย

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  Sonp logo
  inet logo
  วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 13:33 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์