สมาคมสถาปนิกสยาม จัดสัมมนาใหญ่ครบรอบ 80 ปี

ข่าว

สมาคมสถาปนิกสยาม จัดสัมมนาใหญ่ครบรอบ 80 ปี

วานิชหนุ่ม

  6 ม.ค. 2561 05:01 น.

  สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ หนึ่งในสมาคมวิชาชีพออกแบบสถาปัตยกรรม ที่ผ่านมามีบทบาทอย่างมากในการพัฒนาวงการวิชาชีพสถาปัตยกรรม ทั้งด้านวิชาชีพและวิชาการบทบาทของสมาคมดังกล่าวในฐานะประชาชนรู้จักกันดีคือการจัดงานสถาปนิกประจำปี หรืองาน “อาษา” มีการสัมมนาเกี่ยวกับวิชาชีพโดยบุคคลสำคัญทั้งในและนอกวงการสถาปัตยกรรม ทั้งจากภายในและต่างประเทศ และสิ่งที่ได้รับความสนใจที่สุดคือ งานแสดงวัสดุก่อสร้าง โดยบริษัทผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้างชั้นนำของประเทศมารวมตัวกัน

  ในปีนี้ทางสมาคมฯเตรียมเปิดเวทีสัมมนาใหญ่ “ASA Real Estate Forum 2018” ภายใต้แนวคิด “ปรับบ้าน ปรุงเมือง : Redefined Habitat” เสริมแกร่งผู้ประกอบการ ยกระดับสถาปนิกไทยสู่สากล ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดยร่วมกับบริษัท อัลติเมท พร๊อพเพอร์ตี้ คอร์เปอเรชั่น จำกัด เพื่อเสริมแกร่งผู้ประกอบการ ยกระดับสถาปนิกไทยสู่สากล ครั้งแรกในรอบ 80 ปีของการก่อตั้งสมาคมฯ กับการมอบรางวัลโครงการอสังหาฯ ดีเด่นแห่งปี 2018

  นายอัชชพล ดุสิตนานนท์ นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า นโยบายของสมาคม ทำหน้าที่สื่อสารเพื่อให้สังคมได้มีความเข้าใจในศักยภาพด้านต่างๆของสถาปนิก เนื่องจากอุปสรรคหนึ่งของสถาปนิกคือผู้ประกอบการที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้สถาปนิกอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บทบาทสำคัญของสมาคมคือการพัฒนาสถาปนิกให้มีองค์ความรู้อย่างครบถ้วนในทุกมิติทั้งตามหลักวิชาการ และตามหลักจรรยาบรรณในวิชาชีพที่จะต้องมีบทบาทและหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชน และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

  สำหรับการจัดสัมมนาที่จะมีขึ้นนี้ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่สถาปนิกเพื่อให้เป็น “Hybrid Architect” หรือ “สถาปนิกคิดรอบ” ประกอบกับปัจจุบันเราเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทำให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานฝีมืออย่างเสรีในประเทศสมาชิกฯ สถาปนิกเป็น 1 ใน 7 อาชีพแรกที่มีข้อตกลง
  ยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangements : MRAs) ให้สามารถเคลื่อนย้ายไปทำงานได้อย่างเสรี วันนี้จึงต้องพัฒนายกระดับมาตรฐานวิชาชีพทางหนึ่ง และเพื่อแข่งขันกับสถาปนิกต่างชาติที่หลั่งไหลเข้ามาพร้อมนักลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย นอกจากนั้นแนวคิดในการเพิ่มศักยภาพให้สถาปนิกอย่างรอบด้านนี้เป็นการเพิ่มโอกาสทางวิชาชีพที่เราสามารถเดินทางไปทำงานในประเทศอื่นๆได้เช่นกัน

  ด้าน นายณคุณ กำนลมาศ กรรมการกลาง สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และประธานการจัดงาน ASA Real Estate Forum 2018 และ ASA Real Estate Awards 2018 กล่าวว่า สมาคมสถาปนิกสยามฯ ร่วมกับบริษัท อัลติเมท พร๊อพเพอร์ตี้ คอร์เปอเรชั่น จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดและบูรณาการทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เป็นเวทีเสวนาระดับประเทศ สำหรับภาคการศึกษา อุตสาหกรรม นโยบาย และภาคสังคม ในการรับฟังและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสู่แนวทางการพัฒนาวงการอสังหาริมทรัพย์ และวงการวิชาชีพธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชนทั่วไปและบุคลากรในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องได้เข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์และนำไปพัฒนาต่อยอดในอนาคต

  โดยภายในงาน มีการสัมมนาในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ การสัมมนาในหัวข้อ “ทิศทางที่ประเทศไทยจะเดินไปจากความสำเร็จของโครงการเมกะโปรเจกต์” เพื่อเป็นการชี้นำทิศทางการลงทุนให้กับนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศ ให้เห็นถึงโอกาสในการลงทุน และนำไปพัฒนาต่อยอดทางธุรกิจได้, หัวข้อ “ทิศทางตลาดทุนด้านอสังหาริมทรัพย์โดยกูรูชั้นนำ”, หัวข้อ “การลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์โดยตรงจากนักลงทุนข้ามชาติและกองทุน” โดยนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และนักการเงินผู้มีประสบการณ์, นวัตกรรม Smart City/BIM/ Universal Design, Update The New Trend of Green Building

  ซึ่งการสัมมนาทั้งหมดนี้จัดขึ้นตลอดทั้งวัน ตั้งแต่ 09.30-18.00 น. เพื่อเปิดโอกาสให้สถาปนิก และคนในวงการวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนทั่วไป เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อที่ตนเองสนใจ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น และในช่วงค่ำทางสมาคมฯได้จัดงาน Dinner Talk Awards ในหัวข้อ “ปรับบ้าน ปรุงเมือง Redefined Habitat” ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนและแบบบูรณาการความคิดในรูปแบบการเสวนาโดยกูรูชั้นนำผู้คร่ำหวอดในวงการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

  นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการแสดงโครงการพัฒนาอสังหา– ริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยในรูปแบบ
  ดิจิทัลที่นำเสนอโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ในหัวข้อ “ก้าวต่อไปของประเทศไทย” และไฮไลต์สำคัญอีกประการหนึ่งคือภายในงานจะมีการมอบรางวัล “ASA Real Estate Awards 2018” หรือรางวัลอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น และ
  รางวัลผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นประจำปี ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 80 ปี ของการก่อตั้งสมาคมฯ เพื่อเป็นเวทีที่ทำให้ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ด้านที่อยู่อาศัยให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้บริโภคในโครงการในมิติต่างๆมากยิ่งขึ้น โดยรางวัลดังกล่าวจะผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงต่างๆ อาทิ สถาปนิก วิศวกร และอสังหาริมทรัพย์

  ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ และมีคุณค่า ที่จะช่วยยกระดับโครงการอสังหาริมทรัพย์เมืองไทยให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าสากล!!

  อ่านเพิ่มเติม...

  วิดีโอแนะนำ

  แม่แตงโม ปล่อยโฮ เผยเพิ่งรู้ว่าลูกหายไปตั้งแต่ 4 ทุ่ม เชื่อถูกฆาตกรรมอำพราง
  13:06

  แม่แตงโม ปล่อยโฮ เผยเพิ่งรู้ว่าลูกหายไปตั้งแต่ 4 ทุ่ม เชื่อถูกฆาตกรรมอำพราง

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 19:23 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์