บี.กริมเพาเวอร์โชว์ศักยภาพ

ข่าว

บี.กริมเพาเวอร์โชว์ศักยภาพ

ไทยรัฐฉบับพิมพ์

4 ต.ค. 2560 08:01 น.

บันทึก

เดินหน้าลุยโซลาร์ฟาร์มองค์การทหารผ่านศึก

“บี.กริม เพาเวอร์” เติบโตแข็งแกร่ง คว้า 5 โครงการโซลาร์ฟาร์ม จากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก หรือโซลาร์ราชการ รวมกำลังผลิต 23.58 เมกะวัตต์ มั่นใจสร้างเสร็จ พ.ย.ปีหน้ารับรู้รายได้ทันที จากการขายไฟให้การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคระยะยาว 25 ปี สร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน พร้อมช่วยครอบครัวทหาร ผ่านศึก 6.53 แสนครอบครัวทั่วประเทศ

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทได้ร่วมลงนามสัญญาร่วมลงทุนให้สิทธิขายไฟฟ้า ตามโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการ (โซลาร์ราชการ) กับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (อผศ.) รวมทั้งหมด 5 โครงการ คิดเป็นกำลังการผลิตรวม 23.58 เมกะวัตต์

รายได้มั่นคง 25 ปี

โดยทั้ง 5 โครงการมีสัญญาขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ด้วยอัตราการรับซื้อไฟฟ้าที่ 4.12 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 25 ปี ทั้งนี้ โครงการโซลาร์ราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ.2560 ซึ่งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ ได้รับสิทธิให้เป็นเจ้าของโครงการ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน รวมทั้งหมด 11 โครงการนั้น บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ 1 จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ร่วมลงทุนในโครงการดังกล่าว รวม 5 โครงการ ดังนี้ 1.บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ฯ เป็นผู้ร่วมลงทุนโครงการขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก กำลังการผลิตติดตั้ง 5 เมกะวัตต์ ที่ตั้งโครงการ เขตลาดกระบัง กรุงเทพ มหานคร

2.บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ฯ เป็นผู้ร่วมลงทุนโครงการขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ สำนักงานรักษาความปลอดภัย กำลังการผลิตติดตั้ง 5 เมกะวัตต์ ที่ตั้งโครงการ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 3.บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ฯ เป็นผู้ร่วมลงทุนโครงการขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ สำนักงานกิจการโรงงานในอารักษ์ กำลังการผลิตติดตั้ง 5 เมกะวัตต์ ที่ตั้งโครงการอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

4.บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ฯ เป็นผู้ร่วมลงทุนโครงการขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตชลบุรี กำลังการผลิตติดตั้ง 3.58 เมกะวัตต์ ที่ตั้งโครงการอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 5.บริษัทบี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ 1 เป็นผู้ร่วมลงทุนโครงการขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ สำนักงานกิจการการเกษตรการอุตสาหกรรมและการบริการ กำลังการผลิตติดตั้ง 5 เมกะวัตต์ ที่ตั้งโครงการเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

สร้างประโยชน์องค์การทหารผ่านศึก

นางปรียนาถกล่าวต่อว่า จะเริ่มก่อสร้างโครงการทั้งหมดภายในเดือนมีนาคม 2561 โดยคาดว่าจะก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 และสามารถรับรู้รายได้ทันที ด้วยอัตราการรับซื้อไฟฟ้าที่ 4.12 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 25 ปี กับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย (การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) ซึ่งจะเห็นได้ว่าการที่บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ฯ ได้เข้าร่วมลงทุนโครงการ ให้กับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯนั้น ถือเป็นการดำเนินธุรกิจตามนโยบายของบริษัทในการสนับสนุนโครงการโซลาร์ราชการ ที่สามารถเห็นผลในทางปฏิบัติได้อย่างแท้จริง

“บริษัทมีความมุ่งมั่นและตั้งใจจะให้โครงการดังกล่าว สร้างประโยชน์ระยะยาวที่ยั่งยืนมั่นคงให้กับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อมอบความช่วยเหลือต่อไปยังครอบครัวทหาร ผ่านศึกจำนวน 653,083 ครอบครัวทั่วประเทศ โดยตลอดระยะเวลาโครงการ 25 ปี จะมีการแบ่งส่วนแบ่งรายได้ที่มั่นคงแน่นอนที่ได้รับจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง และบริษัทมีความพร้อมที่ชัดเจนในการสร้างประโยชน์ทางสังคมด้านอื่นๆให้กับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้วยการให้ความช่วยเหลือ สร้างโอกาสและสร้างงานให้กับครอบครัวทหาร ผ่านศึกและประชาชนในพื้นที่โครงการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งต่อชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ”

โชว์ศักยภาพ

นางปรียนาถกล่าวเพิ่มเติมว่า ต้องขอบคุณองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ได้คัดเลือกบริษัทให้เป็นผู้ร่วมลงทุน โดยบริษัทมีความมั่นคง มีศักยภาพ มีประสบการณ์ในการดำเนินโครงการ รวมทั้งมีนโยบายในการตอบแทนสังคมที่ชัดเจน และใช้หลักธรรมมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ ทำให้มั่นใจได้ว่าโครงการโซลาร์ราชการทุกโครงการ ที่บริษัทได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ร่วมลงทุนโครงการนั้น จะสามารถดำเนินการได้ประสบความสำเร็จสมตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ในการสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้อย่างยั่งยืนมั่นคงต่อไป

ทั้งนี้ ปัจจุบัน บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าจำนวนทั้งสิ้น 44 โครงการ มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 2,482 เมกะวัตต์ โดยมีโครงการโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วรวมทั้งสิ้น 30 โครงการ มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 1,646 เมกะวัตต์ และมีโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและอยู่ระหว่างการพัฒนา 14 โครงการ มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 836 เมกะวัตต์.

อ่านเพิ่มเติม...

วิดีโอแนะนำ

เวียร์ ศุกลวัฒน์ ซื้อเรือนหอสุดหรู ราคาไม่ธรรมดา เป็นคฤหาสน์ใหญ่มาก
02:02

เวียร์ ศุกลวัฒน์ ซื้อเรือนหอสุดหรู ราคาไม่ธรรมดา เป็นคฤหาสน์ใหญ่มาก

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 21:24 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์