CPN ซื้อ SF จาก MAJOR สัดส่วน 30.36% ในราคาหุ้นละ 12 บาท

ข่าว

  CPN ซื้อ SF จาก MAJOR สัดส่วน 30.36% ในราคาหุ้นละ 12 บาท

  ไทยรัฐออนไลน์

  6 ก.ค. 2564 07:30 น.

  เซ็นทรัลพัฒนา แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เตรียมซื้อ SF จาก MAJOR สัดส่วน 30.36% ในราคาหุ้นละ 12 บาท คาดใช้เงินไม่เกิน 2.55 หมื่นล้านบาท

  เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 64 ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN ได้ทำหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยระบุว่า คณะกรรมการได้มีมติเกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SF โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. อนุมัติให้บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญของ SF จาก บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MAJOR ซึ่งเป็นผู้ขาย รวมจำนวนหุ้นสามัญที่ซื้อขายทั้งสิ้น 647,158,471 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30.36 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ SF ในราคาซื้อขายหุ้นละ 12.00 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 7,765,901,652 บาท

  ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกำหนดการลงนามในบันทึกข้อตกลงซื้อขายหุ้นภายในวันที่ 5 ก.ค.64 และจะลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นภายใน 30 วันนับแต่วันที่บันทึกข้อตกลงซื้อขายหุ้นลงนามแล้วเสร็จ โดยคาดว่าจะซื้อหุ้น SF โดยปราศจากภาระติดพันจากผู้ขายแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ส.ค. 64 ทั้งนี้ ความสำเร็จของธุรกรรมการซื้อหุ้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงของสัญญาซื้อขายหุ้นและสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) รวมถึงเงื่อนไขบังคับก่อนต่างๆ ที่ระบุไว้ระหว่างคู่สัญญา

  2. ภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นเสร็จสิ้น บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดของ SF ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในราคาเดียวกันกับราคาซื้อขายตามสัญญาซื้อขายหุ้นที่ราคาหุ้นละ 12.00 บาท ภายในวงเงินประมาณ 17,817 ล้านบาท

  โดยภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อ บริษัทฯอยู่ระหว่างศึกษา ซึ่งยังไม่ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการเพิกถอน SF ออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หากมีความชัดเจนแล้วจะแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

  3. มอบอำนาจให้คณะกรรมการจัดการมีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้น SF ตลอดจนเข้าเจรจา ตกลง เปลี่ยนแปลงแก้ไข และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวเนื่องกับการซื้อหุ้น SF ดังกล่าว

  ทั้งนี้ เมื่อรวมมูลค่ารายการของธุรกรรมการซื้อหุ้นและการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้กับธุรกรรมการได้มาซึ่งสินทรัพย์ อื่นในรอบระยะเวลา 6 เดือน ระหว่างวันที่ 4 มกราคม ถึงวันที่ 5 ก.ค. 64 (ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้น) อีกร้อยละ 15.87 ทำให้รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีขนาดรวมกันเท่ากับร้อยละ 39.39 ทำให้ธุรกรรมดังกล่าวถูกจัดเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2

  ดังนั้นบริษัทฯ มีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดส่งสารสนเทศแจ้งการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นและการทำคำเสนอซื้อดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วัน นับจากวันที่มีการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องขออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น.


  อ่านประกาศฉบับเต็มที่นี่

  อ่านเพิ่มเติม...

  อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   CPNSFCPN ซื้อ SFเซ็นทรัลพัฒนาสยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์MAJOR

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08:48 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์