ชิงธง "ซอฟต์โลน" หนีตาย "เดอะมอลล์กรุ๊ป" ไสช้างศึกอุ้มเอสเอ็มอี

ข่าว

ชิงธง "ซอฟต์โลน" หนีตาย "เดอะมอลล์กรุ๊ป" ไสช้างศึกอุ้มเอสเอ็มอี

ไทยรัฐฉบับพิมพ์

1 มิ.ย. 2564 06:20 น.

บันทึก


“ธปท.” ย้ำการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยต้องใช้เวลาอีกยาวนาน จึงต้องเร่งช่วยเหลือภาคธุรกิจโดยเฉพาะเอสเอ็มอี “เดอะมอลล์ กรุ๊ป” ผนึกกำลังภาครัฐ-เอกชน ร่วมกับ 5 บิ๊กแบงก์ เป็นตัวกลางให้เอสเอ็มอีและพันธมิตรธุรกิจ 6,000 ราย เข้าถึงซอฟต์โลน ภายใต้โครงการ “ประสานพลัง เพื่อคู่ค้า เดินหน้าฟื้นฟูธุรกิจ”

นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวในงานสัมมนาออนไลน์ “ประสานพลังเพื่อคู่ค้า เดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจ” ที่ จัดโดยเดอะมอลล์ กรุ๊ป ว่า เมื่อมองไปข้างหน้าพบว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังต้องใช้เวลายาวนาน จึงต้องเร่งช่วยเหลือให้มีสภาพคล่องกับภาคธุรกิจ โดยเฉพาะเอสเอ็มอี และที่ผ่านมา ธปท.ได้ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ ทั้งการพักหนี้เป็นการชั่วคราว การปรับโครงสร้างหนี้ ลดดอกเบี้ย วงเงินผ่อนชำระ และมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (ซอฟต์โลน) โครงการแรก แต่การปล่อยสินเชื่อยังมีข้อจำกัด และมาตรการที่ออกมายังไม่เพียงพอ ธปท.จึงได้ปรับเปลี่ยนเงื่อนไข เพื่อให้เอสเอ็มอีรายเล็ก ที่มีสภาพคล่องไม่มาก มีสายป่านสั้น เข้าถึงสินเชื่อให้มากขึ้น โดยปรับเปลี่ยนเงื่อนไขให้ เป็นสินเชื่อฟื้นฟู ที่มีเงื่อนไขที่ดีขึ้น ทั้งคุณสมบัติผู้กู้ วงเงินกู้ ระยะเวลาการกู้ และเพิ่มการค้ำประกันสินเชื่อ ผ่านการดูแลของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

ปล้ำผีลุกปลุกผีนั่งอุ้ม “เอสเอ็มอี”

นอกจากการปรับเปลี่ยนเกณฑ์แล้ว สิ่งสำคัญที่มากกว่าคือ การให้สินเชื่อคือ ให้ลูกหนี้เข้าถึงมาตรการได้มากขึ้น เพราะที่ผ่านมามีข้อจำกัดอาทิ เอสเอ็มอีมีความเสี่ยงในช่วงที่เศรษฐกิจมีความไม่แน่นอนสูง, สถาบันการเงินประเมินความเสี่ยงของเอสเอ็มอีได้ยาก เพราะขาดข้อมูล ดังนั้น จึงผลักดันให้ 4 ภาคส่วน ได้มาทำงานร่วมกันและยกระดับบทบาทของตน เพื่อช่วยเหลือ ประกอบด้วย 1.ภาครัฐ และ ธปท.มีบทบาทในการลดความ เสี่ยงในภาพรวมของเอสเอ็มอี โดยได้เตรียมความพร้อมและความเข้มข้นมาตรการช่วยเหลือ รวมทั้งการประกันความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น 2.สถาบันการเงิน ต้องประสานข้อมูลกับธุรกิจรายใหญ่ และปรับแนวทางการประเมินความเสี่ยงของสินเชื่อ เพื่อให้เกิดความช่วยเหลือที่ชัดเจน และขอให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ใช้แนวทางเดียวกัน เพื่อช่วยเหลือเอสเอ็มอี 1.8 ล้านราย ให้เกิดการจ้างงาน 7.5 ล้านคน

3.ผู้ประกอบการรายใหญ่ จะเข้ามาเป็นตัวกลางในการประสานข้อมูล ระหว่างสถาบันการเงินกับคู่ค้ารายย่อย รวมทั้งสนับสนุนข้อมูลของคู่ค้าที่เดิม ยากจะเข้าถึงให้กับสถาบันการเงิน เพื่อประกอบการประเมินสินเชื่อให้มากขึ้น 4.เอสเอ็มอีต้องปรับตัวเพื่อให้มีโอกาสอยู่รอด และได้รับสินเชื่อเพิ่มขึ้น โดยยกระดับการจัดการทางการเงิน บัญชีของตัวเองให้ได้มาตรฐาน และนำเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับฐานะการเงินของเอสเอ็มอี

“เดอะมอลล์ กรุ๊ป” ตัวกลางเข้าหา “ซอฟต์โลน”

น.ส.ศุภลักษณ์ อัมพุช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า เดอะมอลล์ กรุ๊ป ขอตอบรับนโยบาย ธปท. โดยได้ ผนึกกำลังภาครัฐ-เอกชน ร่วมกับ 5 ธนาคารใหญ่ และธนาคารออมสิน เป็นตัวกลางให้เอสเอ็มอีและพันธมิตรทางธุรกิจ 6,000 ราย เข้าถึงสินเชื่อซอฟต์โลนเร่งด่วน ภายใต้โครงการ “ประสานพลังเพื่อคู่ค้า เดินหน้าฟื้นฟูธุรกิจ” เพื่อให้ผู้ประกอบการ ร้านค้า ซัพพลายเออร์ เอสเอ็มอี ผู้ประกอบการรายย่อย ที่เป็นพันธมิตรกับเดอะมอลล์ และไม่ใช่พันธมิตร โดยเดอะมอลล์จะเป็นตัวกลางในการรวบรวมข้อมูล แผนฟื้นฟูธุรกิจ การสนับสนุนด้านเทคโนโลยี ช่วยลดต้นทุนและเป็นช่องทางจำหน่าย ทั้งในแพลตฟอร์มเดิมและออนไลน์ ช่วยเหลือ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็ก

“โครงการดังกล่าว ทำให้ผู้ประกอบการมีความหวังในการอยู่รอด ก่อนที่จะมีวัคซีนมาใช้ ไม่เช่นนั้นเราจะเดือดร้อนกันมาก ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ต้องช่วยผู้ที่แข็งแกร่ง และมีแผนการธุรกิจที่ชัดเจน”

นายผยง ศรีวณิช ประธานสมาคมธนาคารไทย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ธนาคารได้ร่วม ให้ความช่วยเหลือกับโครงการดังกล่าวผ่าน 2 มาตรการ คือ 1.“สินเชื่อฟื้นฟู” เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการ ดอกเบี้ยไม่เกิน 2% ต่อปี ใน 2 ปีแรก ผ่อนชําระสูงสุดไม่เกิน 10 ปี 2.สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนสำหรับคู่ค้าของเดอะมอลล์ กรุ๊ป ที่เป็นวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี กู้ได้สูงสุด 20 ล้านบาท

นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ธนาคารตั้งเป้าหมาย ให้สินเชื่อตามมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูของ ธปท.ไว้ที่ 15,000 ล้านบาท

นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ธนาคารได้ปล่อยสินเชื่อให้เอสเอ็มอีเมื่อเดือน เม.ย. รวม 8,000 ล้านบาท โครงการของเดอะมอลล์ เป็นเพียงแค่ให้ผู้ประกอบการอยู่รอดในช่วงนี้เท่านั้น ดังนั้น ผู้ประกอบการต้องนำเสนอแผนธุรกิจ และแผนธุรกิจในอนาคต เพื่อขอสนับสนุนสินเชื่อในระยะยาว

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า ได้ร่วมมือกับเดอะมอลล์ กรุ๊ป อาทิ การปล่อยสินเชื่อเอสเอ็มอีภาคท่องเที่ยวกู้สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อราย ดอกเบี้ย 3.99% ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี ไม่ต้องมีหลักประกัน, สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 กู้สูงสุด 10,000 บาท ดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน ปล่อยสินเชื่อไปแล้ว 400,000 ราย.

อ่านเพิ่มเติม...

วิดีโอแนะนำ

ช็อกอิตาลี! ธารน้ำแข็งเทือกเขาแอลป์พังถล่ม กลืนร่างนักปีนเขาดับอย่างน้อย 6 สูญหายนับ 20
03:12

ช็อกอิตาลี! ธารน้ำแข็งเทือกเขาแอลป์พังถล่ม กลืนร่างนักปีนเขาดับอย่างน้อย 6 สูญหายนับ 20

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 05:58 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์