ไลฟ์สไตล์
100 year

“กรุงไทย” ดัน 2 มาตรการฟื้นฟูธุรกิจ ช่วยผู้ประกอบการสู้พิษโควิด

Advertorial
6 พ.ค. 2564 10:23 น.
SHARE

กรุงไทย เร่งออก 2 มาตรการฟื้นฟูธุรกิจแบบตรงจุด “สินเชื่อฟื้นฟู” และ “พักทรัพย์ พักหนี้” เดินหน้าช่วยลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระลอกปัจจุบัน ที่ดูท่าว่าจะลากยาวกว่าทุกครั้ง

ขณะที่ประเทศไทยกำลังต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อสูงขึ้นอย่างเป็นประวัติการณ์ นอกจากปัญหาด้านสาธารณสุขแล้ว ยังกระทบถึงปัญหาปากท้อง ปัญหาเศรษฐกิจโดยตรง ที่ผ่านมาได้เห็นแล้วว่ากว่าที่ธุรกิจจะฟื้นตัวได้นั้น ต้องใช้ระยะเวลา ดังนั้น กรุงไทยจึงได้ออกมาตรการเพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจที่มีศักยภาพประคับประคองกิจการ และมีโอกาสกลับมาดำเนินกิจการตามปกติหลังการระบาดของโควิด-19 ได้

มาตรการ “สินเชื่อพื้นฟู” และ “พักทรัพย์ พักหนี้” จะช่วยเหลือเจ้าของผู้ประกอบธุรกิจให้ประคับประคองกิจการ ช่วยเรื่องพักหนี้ รักษาการจ้างงาน ระหว่างที่เศรษฐกิจต้องหยุดชะงัก และเมื่อถึงเวลาเศรษฐกิจฟื้นตัวก็จะสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจของธนาคารกรุงไทยที่พร้อมเคียงข้างและก้าวไปกับลูกค้าเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤติไปด้วยกัน

มาตรการ “สินเชื่อฟื้นฟู”

• สำหรับลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่เข้าร่วม

• ลูกค้าเดิมที่มีวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564 กู้ได้ไม่เกิน 30% ของวงเงินเดิม สูงสุดไม่เกิน 150 ล้านบาท

• ลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยมีวงเงินสินเชื่อกับธนาคาร และสถาบันการเงินอื่น (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564) ขอกู้ได้ไม่เกิน 20 ล้านบาท นับรวมวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินทุกแห่ง

• วงเงินรวม 250,000 ล้านบาท

• สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 2% ต่อปีในช่วง 2 ปีแรก โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 5 ปี ไม่เกิน 5% ต่อปี และยกเว้นดอกเบี้ยในช่วง 6 เดือนแรก

• ระยะเวลาผ่อนชําระสูงสุดไม่เกิน 10 ปี

• มีค้ำประกันสินเชื่อจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) นานสูงสุด 10 ปี โดยคิดค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสูงสุดไม่เกิน 1.75% ต่อปี โดยรัฐบาลจ่ายให้ไม่เกิน 3.5% ตลอดการค้ำประกัน

• ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีค่าธรรมเนียมทุกประเภทที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ และจดจํานอง

• การพิจารณาสินเชื่อฟื้นฟู ขึ้นกับหลักเกณฑ์การพิจารณาของธนาคาร และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

มาตรการ “พักทรัพย์ พักหนี้”

• วงเงินรวม 100,000 ล้านบาท

• สําหรับลูกค้าที่มียอดสินเชื่อธุรกิจคงเหลือกับธนาคาร ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564 และ ไม่เป็น NPL ณ 31 ธันวาคม 2562 นอกจากนี้ ทรัพย์สินที่โอนต้องเป็นหลักประกันกับธนาคารก่อน 1 มีนาคม 2564

• เพื่อช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ด้วยวิธีการโอนทรัพย์ชําระหนี้และได้รับสิทธิซื้อทรัพย์คืนในอนาคต ในราคารับโอน บวกต้นทุนในการถือครองทรัพย์ (Carry Cost) 1 % ต่อปี บวกค่าใช้จ่ายในการดูแลทรัพย์ที่ธนาคารจ่ายตามจริง หักค่าเช่าที่ลูกค้าชำระมาแล้ว

• ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีค่าธรรมเนียมทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับการรับโอนและการโอนคืนกลับให้ลูกค้า

• ทั้งนี้ พิจารณาคุณสมบัติและเงื่อนไขขึ้นกับหลักเกณฑ์การพิจารณาของธนาคารและประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

ลูกค้าผู้ประกอบการที่สนใจรับการช่วยเหลือผ่าน 2 มาตรการนี้ ติดต่อธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือหน่วยงานที่ดูแลสินเชื่อของท่าน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.krungthai.com หรือติดต่อ Krungthai Contact Center 02-111-1111

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารกรุงไทยกรุงไทยโควิด-19ผู้ประกอบการมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูมาตรการพักทรัพย์ พักหนี้ผลกระทบโควิด

ข่าวแนะนำ

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 10:11 น.