ไลฟ์สไตล์
100 year

ลาก่อนดอกเบี้ยมหาโหด เปิด 2 ช่องทางพาลูกหนี้ออกจาก "เงินกู้นอกระบบ"

ไทยรัฐออนไลน์
21 ส.ค. 2563 14:56 น.
SHARE

เปิด 2 ช่องทางพาลูกหนี้ออกจาก "เงินกู้นอกระบบ" ไปสู่การกู้เงินแบบถูกกฎหมาย จ่ายไหว ดอกเบี้ยไม่แพง ห่างไกลแก๊งหมวกกันน็อกทวงหนี้มหาโหด

หลายปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า ภาครัฐได้ให้ความสำคัญกับการจัดการ "หนี้นอกระบบ" ของประชาชนเป็นอย่างมาก มาตรการ และนโยบายต่างๆ มีขึ้นเพื่อให้ประชาชน หรือชาวบ้าน ไม่หันไปพึ่งพาการกู้เงินรายวัน โดยเฉพาะการกู้เงินนอกระบบที่จ่ายดอกเบี้ยไม่เป็นธรรม เรียกได้ว่า จ่ายดอกเบี้ยเท่ากับเงินต้นที่ไปยืมมาเลยทีเดียว

ข่าวแนะนำ

"ทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์" จึงขอเสนอ 2 ทางเลือกที่จะช่วยให้คนหาเช้ากินค่ำหลุดออกจากวงโคจรหนี้นอกระบบ ให้กลับเข้าระบบใช้เงินต้น และดอกเบี้ยที่เป็นธรรม ดังนี้ 

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ โดยธนาคารออมสิน

วัตถุประสงค์ในการกู้ : เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่เกิดจากการประกอบอาชีพ หรือการอุปโภคบริโภค แต่ต้องไม่เป็นการนำไปชำระรีไฟแนนซ์ (Re-Finance) หนี้ในระบบ หรือเรียกง่ายๆ ว่า ต้องนำเงินที่ได้มานั้นไปจ่ายเจ้าหนี้นอกระบบที่ไม่ใช่ธนาคาร หรือ สถาบันการเงิน

วงเงินกู้ : ให้กู้ตามจำนวนหนี้นอกระบบจริง และดูตามความสามารถในการชำระหนี้ ซึ่งจะให้กู้เงินไม่เกินรายละ 50,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย : ดอกเบี้ยคงที่ หรือ Flat Rate ร้อยละ 1 ต่อเดือน

ระยะเวลาการชำระ : ไม่เกิน 5 ปี

ค่าธรรมเนียม : 100 บาท ต่อสัญญา

คุณสมบัติผู้สมัคร มีดังนี้

- เป็นผู้ที่มีการประกอบอาชีพ มีรายได้
- สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี
- มีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพ สามารถติดต่อได้
- เป็นผู้ลงทะเบียนหนี้นอกระบบ (นร.1) สามารถลงทะเบียนได้ในวันที่ขอกู้จากธนาคาร

หลักประกันเงินกู้ : ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นผู้ค้ำประกัน

เอกสารประกอบการขอกู้ มีดังนี้

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
- เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ สมุดบัญชีเงินฝาก สลิปเงินเดือน (ถ้ามี)
- เอกสารรายรับ/รายจ่าย (ถ้ามี)
- รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ
- กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน นำสำเนาหลักทรัพย์ที่จะค้ำประกันไปด้วย

ลาก่อนเงินกู้นอกระบบ ถ้ารู้จัก พิโกไฟแนนซ์

หากใครคิดอยากจะกู้เงินนอกระบบขอให้นึกถึง สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ แทนการไปขอกู้เงินรายวันจะดีกว่า 

สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ คือ สินเชื่อในระบบเพื่อรายย่อยในท้องถิ่น ซึ่งแนวคิดนี้กระทรวงการคลังได้ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาการกู้ยืมนอกระบบ โดยผู้ที่ปล่อยเงินกู้นั้นจะต้องมใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังเท่านั้น (ดูรายชื่อ บริษัทที่ปล่อยพิโกไฟแนนซ์ ได้ ที่นี่)

วงเงินกู้พิโกไฟแนนซ์ : ไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย
งเงินกู้พิโกพลัส : ไม่เกิน 100,000 บาท

ดอกเบี้ย : พิโกไฟแนนซ์ ไม่เกิน 36% ต่อปี 

            พิโกพลัส แยกสัญญากู้เงินเป็น 2 สัญญา

- เงินกู้ 50,000 บาทแรก ไม่เกิน 36% ต่อปี 

- เงินกู้ที่เกินกว่า 50,000 บาท ไม่เกิน 28% ต่อปี

คุณสมบัติผู้กู้ : เป็นบุคคลธรรมดา มีทะเบียนบ้านหรือถิ่นที่อยู่ ทำงาน หรือ พักอาศัย ภายในจังหวัด และมีความสามารถในการชำระหนี้

หลักประกัน : อาจมีหรือไม่มีหลักประกันการกู้ยืม แล้วแต่ผู้ให้กู้จะกำหนด

นอกจากนี้ หากประชาชนที่คิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเกี่ยวกับการกู้เงินนอกระบบ สามารถติดต่อสอบถาม และขอรับคำแนะนำได้ที่

- สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สายด่วน 1599
- ศปน.ตร. โทร. 0 2255 1898
- ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์การกู้ยืมเงินโดยสัญญาที่ไม่เป็นธรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สายด่วน 1155
- ศูนย์ดำรงธรรม สายด่วน 1567
- ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สายด่วน 1359
- ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม (ศนธ.ยธ.) โทร. 0-2575-3344

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

กู้เงินนอกระบบเงินกู้นอกระบบกู้เงินออมสินพิโกไฟแนนซ์กู้เงินพิโกไฟแนนซ์ข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 08:53 น.