เยียวยานอกระบบ เป็น 9 ล้านคน

ข่าว

เยียวยานอกระบบ เป็น 9 ล้านคน

ไทยรัฐฉบับพิมพ์

1 เม.ย. 2563 05:38 น.

บันทึก

ทุ่มใช้งบถึง 1.35 แสนล้าน ประกันสังคมเพิ่มให้ 62%

แรงงานในระบบประกันสังคมที่รับผลกระทบโควิด-19 เฮลั่น ครม.ไฟเขียวช่วยเต็มที่ เพิ่มเงินทดแทนจาก 50 เปอร์เซ็นต์ เป็น 62 เปอร์เซ็นต์ ระยะเวลา 90 วัน ขยายการเยียวยาเป็น 9 ล้านคน พร้อมลดเงินประกันตนเหลือ 86 บาท ต่อเดือน นอกจากนี้ ยังผ่อนปรนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ให้อยู่ต่อจนพ้นวิกฤติ เผยมียอดลงทะเบียนถล่มทลาย 21.7 ล้านคน ขณะที่ “บิ๊กตู่” ให้คำมั่นหาทางช่วยผู้ไม่ได้รับเงินเยียวยา พร้อมตั้ง มท.1 นำทีมปราบกักตุนสินค้า ด้าน ทบ.จ่อนำแผน “พิทักษ์มาตุภูมิ” มาใช้ภาครัฐและเอกชนยังคงต้องระดมสรรพกำลัง ใช้มาตรการต่างๆช่วยเหลือประชาชนกันอย่าง

ต่อเนื่อง ในช่วงภาวะวิกฤติไวรัสโควิด-19 ทั้งการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการขาดรายได้ การป้องปรามตรวจจับผู้กักตุนสินค้าอุปโภค-บริโภคไว้ขาย เกินราคา รวมทั้งเร่งผลิตหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์–เจลและอื่นๆที่จำเป็น แจกจ่ายให้กับประชาชนนำไปใช้ป้องกันตัวเองให้พ้นจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดที่เลวร้ายอีกครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์

เพิ่มเงินให้ผู้ประกันตนเป็น 62%

เกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 31 มี.ค. นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอให้ทบทวนอัตราและระยะเวลาการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานตามร่างกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย จากที่ประชุม ครม.สัปดาห์ก่อนมีมติให้ผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานตาม ม.79/1 มีสิทธิได้รับเงินทดแทนในกรณีว่างงานในอัตรา 50 เปอร์เซ็นต์ของค่าจ้างรายวัน โดยให้ได้รับตลอดระยะเวลาที่ผู้ประกันตนไม่ได้ทำงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย เป็นเวลาไม่เกิน 180 วัน เปลี่ยนเป็นให้ลูกจ้างผู้ประกันตน ได้รับเงินทดแทนในอัตรา 62 เปอร์เซ็นต์ ของค่าจ้างรายวัน แต่ไม่เกิน 90 วัน ส่วนในกรณีหน่วยงานภาครัฐมีคำสั่งให้นายจ้างหยุดประกอบกิจการเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค ให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนที่ไม่ได้รับค่าจ้างมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานตาม ม.79/1 ในอัตรา 50 เปอร์เซ็นต์ของค่าจ้างรายวัน โดยให้ได้รับตลอดระยะเวลาที่นายจ้างหยุดประกอบกิจการตามคำสั่ง แต่ไม่เกิน 60 วัน เป็น 62 เปอร์เซ็นต์ของค่าจ้างรายวัน แต่ไม่เกิน 90 วัน

ลดเงินประกันตนเหลือ 86 บ.

นางนฤมลกล่าวต่ออีกว่า ครม.ยังเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอขอทบทวนอัตราเงินสมทบที่จัดเก็บสำหรับผู้ประกันตนตาม ม.39 (ผู้ประกันตนที่เคยอยู่ในระบบประกันสังคม นำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือนและออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน) จากเดิมต้องส่งเงินสมทบในอัตราเดือนละ 211 บาท เป็นให้ส่งเงินสมทบในอัตราเดือนละ 86 บาท นอกจากนี้ ครม.ยังผ่อนปรนการอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและการทำงานให้กับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานตามข้อตกลงที่รัฐบาลไทยได้ลงนามกับรัฐบาลประเทศคู่ภาคี ผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ประกอบด้วย กัมพูชา ลาว เมียนมา ซึ่งเข้ามาทำงานตามบันทึกความเข้าใจ หรือเอ็มโอยู โดยใช้บัตรผ่านแดนของกระทรวงมหาดไทยและมาตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 สามารถอยู่ต่อไปจนถึงระยะเวลาตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทุกเขตทั่วราชอาณาจักร อย่างไรก็ตาม หลังสิ้นสุดระยะเวลาการดำเนินการ ให้หน่วยงานด้านความมั่นคงดำเนินการตรวจสอบปราบปรามจับกุมดำเนินคดีกับนายจ้าง แรงงานผิดกฎหมายที่ลักลอบทำงานและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ขยายเยียวยาเป็น 9 ล้านคน

นางนฤมลระบุด้วยว่า ครม.มีมติเห็นชอบทบทวนมติเกี่ยวกับมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ 2 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ขยายกลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับสิทธิรับเงินเยียวยาให้ครอบคลุมทั่วถึงผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จากเดิม 3 ล้านคน เป็น 9 ล้านคน เพื่อช่วยได้อย่างทั่วถึงและทันท่วงที โดยจะนำงบที่ได้รับอนุมัติไว้ 45,000 ล้านบาท มาจ่ายชดเชยรายได้ครั้งแรกให้แก่ผู้ที่ได้รับสิทธิในเดือน เม.ย. ไปพลางๆก่อน สำหรับในเดือนต่อไป จะเสนอ ครม.พิจารณาจัดหาแหล่งเงินที่เหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง พร้อมกันนี้ ครม. เห็นชอบให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินสนับสนุนที่ได้รับตามมาตรการนี้ด้วย โดยให้กรมสรรพากรเสนอร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ ครม.พิจารณาต่อไป

สั่งงดภาษีเครื่องมือแพทย์

“นอกจากนี้ นายกฯยังสั่งการให้กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ยกเว้นภาษีอากรนำเข้าหน้ากากอนามัย เครื่องมือทางการแพทย์ อุปกรณ์ชุดตรวจหาไวรัสโควิด-19 ยาเวชภัณฑ์ และกำชับให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งกระบวนการตรวจรับรองมาตรฐาน เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สามารถใช้เวลาดำเนินการภายใน 1 วัน และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้เวลาดำเนินการภายใน 4 วัน รวมถึงให้กระทรวงพาณิชย์เข้มงวดคุมราคาสินค้าไข่ไก่ ตั้งแต่หน้าฟาร์มและพ่อค้าคนกลาง” นางนฤมลกล่าว

ปิดเกาะภูเก็ต–จ.ชายแดนใต้

โฆษกประจำสำนักนายกฯยังระบุด้วยว่า ในส่วนการเดินทางของประชาชน นายกฯสั่งการให้กระทรวงกลาโหม โดยกองทัพภาคที่ 4 กระทรวงมหาดไทย ปิดการเดินทางเข้า-ออก จ.ภูเก็ต ทั้งทางบก ทางน้ำและทางอากาศ รวมทั้ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ.ปัตตานี จ.ยะลา และ จ.นราธิวาส ให้เฝ้าระวังกิจกรรมที่มีลักษณะการรวมกลุ่มทุกกิจกรรม มอบหมายให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เข้มงวดการออกอากาศรายการมวยทางโทรทัศน์ ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) เข้มงวดควบคุมให้ผู้ขับขี่รถ จยย.รับจ้าง สวมใส่หน้ากากอนามัย รวมทั้งให้จับกุมการเล่นพนัน การสังสรรค์ผิดกฎหมายและฝ่าฝืนแข่งรถ

กำชับแจกจ่ายแมสก์ให้ทั่วถึง

ส่วนในเรื่องการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับประชาชน นางนฤมลเปิดเผยว่า นายกฯกำชับแผนการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยในช่วง 5 วันนี้ เป็นการชั่วคราว จากจำนวนการผลิตหน้ากากที่กระทรวงพาณิชย์สามารถจัดหาได้ 2.3 ล้านชิ้นต่อวัน จาก 11 บริษัท ให้จัดสรรให้กระทรวงมหาดไทย 8 แสนชิ้น และกระทรวงสาธารณสุข 1.5 ล้านชิ้น โดยให้กระทรวงมหาดไทยแจกจ่ายผ่านบริษัทไปรษณีย์ไทยไปยังผู้ว่าฯ กทม.และ ผวจ.ทั้ง 76 จังหวัด กระจายไปยังผู้ปฏิบัติงานทั้งอาสาสมัครสาธารณสุข ตำรวจ ทหาร และผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ในส่วนกระทรวงสาธารณสุขจะแจกจ่ายหน้ากากอนามัย 1.5 ล้านชิ้น ผ่านบริษัทไปรษณีย์ไทยไปยังสถานพยาบาลใน กทม.และ 76 จังหวัด ให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการอุดมศึกษาฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน รวมทั้งนักศึกษาแพทย์ นักศึกษาพยาบาล และให้ประชาชนที่เดินกลับจากต่างประเทศต้องกักกันตัวเองเฝ้าสังเกตอาการ 14 วัน และให้กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย ประสานกับประเทศต่างๆ หากมีความประสงค์จะจัดเครื่องบินไปรับพลเมืองของตนเองออกนอกประเทศ

มท.1 นำทีมปราบกักตุนสินค้า

“ในการประชุมครั้งนี้ ครม.ยังมีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ ตาม พ.ร.บ. สำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ.2497 ขึ้นใหม่ โดยมี รมว.มหาดไทย เป็นประธานคณะกรรมการ มีปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผบ.ตร. อธิบดีกรมสรรพากร อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรมการค้าภายใน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นกรรมการ ให้อธิบดีกรมการปกครอง เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง ทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการ คณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์” นางนฤมลกล่าว

มท. ผลิตแมสก์แจกแล้ว 42 ล้านชิ้น

ขณะที่นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มท. เปิดเผยข้อมูลด้วยว่า ขณะนี้การผลิตหน้ากากผ้า ตามโครงการรวมพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโควิด-19 ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ประสานให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ทั้งประเทศดำเนินการนั้น สามารถผลิตและแจกจ่ายไปแล้วจำนวนเกือบ 42 ล้านชิ้น ซึ่งเกือบครบตามเป้าหมาย 50 ล้านชิ้นแล้ว คาดจะเสร็จสิ้นในวันที่ 5 เม.ย.

ต้องใช้เงิน 1.35 แสนล้านบาท

มีรายงานว่า ในการประชุม ครม. วันที่ 24 มี.ค. กระทรวงการคลังขออนุมัติวงเงินที่จะแจกให้กับคนตกงานในอาชีพอิสระ ลูกจ้างที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม 3 ล้านคน ซึ่งต้องใช้เงิน 45,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม จากการประชุม ครม. วันที่ 31 มี.ค. ขยายจำนวนผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเป็น 9 ล้านคน ทำให้ต้องใช้เงินทั้งสิ้น 135,000 ล้านบาท ส่วนที่มาของวงเงิน ทางรัฐบาลจะใช้วิธีให้ทุกกระทรวงตัดงบ 10 เปอร์เซ็นต์ มาวางเป็นกองกลางเพื่อรับมือการแก้วิกฤติครั้งนี้ รวมทั้งวางแนวทางออก พ.ร.ก.กู้เงินฉุกเฉินด้วย

ภาระชดเชยเกือบเต็มเพดาน

นอกจากนี้กระทรวงการคลังได้รายงานให้ ครม. รับทราบว่าตาม พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังฯ กำหนดอัตรายอดคงค้างรวมทั้งหมดของภาระที่รัฐต้องรับชดเชยค่าใช้จ่ายหรือการสูญเสียรายได้ ในการดำเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการตามที่กำหนดไว้ใน ม.28 ต้องมียอดคงค้างทั้งหมดรวมกันไม่เกิน 30 เปอร์เซ็นต์ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดย ณ วันที่ 24 มี.ค. ภาระที่รัฐต้องรับชดเชย มียอดคงค้าง 893,826 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรา 27.93 เปอร์เซ็นต์ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 63 ที่ตั้งวงเงินไว้ 3.2 ล้านล้านบาทแล้ว หากรวมภาระทางการคลังที่อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อเสนอ ครม. อาทิ โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2562/63 โครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต ฤดูการผลิตปี 2562/2563 จะส่งผลให้ยอดคงค้างทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น 904,746 ล้านบาท หรือคิดเป็น 28.27 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น หากอนุมัติวงเงินงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับโครงการสินเชื่อฯของธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ไม่เกิน 1,600 ล้านบาท เพื่อชดเชยต้นทุนการดำเนินงาน จากการที่ทั้งสองธนาคารจัดทำโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 เรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกู้ไม่เกิน 0.1 เปอร์เซ็นต์ต่อเดือน หรือ 1.20 เปอร์เซ็นต์ต่อปี จะส่งผลให้ภาระที่รัฐต้องรับชดเชยมียอดคงค้างเพิ่มขึ้นเป็น 906,346.172 ล้านบาท หรือคิดเป็น 28.32 เปอร์เซ็นต์ ยังคงไม่เกิน 30 เปอร์เซ็นต์ ตามที่คณะกรรมการกำหนดไว้

“บิ๊กตู่” แจงซ้ำต้องเข้าเกณฑ์

เวลาไล่เลี่ยกัน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม แถลงภายหลังการประชุม ครม. ผ่านไลฟ์เพจเฟซบุ๊กไทยคู่ฟ้าถึงกรณีที่ประชาชนลงทะเบียนขอรับการเยียวยาตามมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 จำนวนมากว่า สั่งการให้กระทรวงการคลังไปชี้แจงแล้ว ประชาชนส่วนใดที่จะได้รับบ้าง ทั้งลูกจ้างรายวัน ผู้ประกอบอาชีพอิสระ บางคนลงทะเบียนหวังได้เงินทันที ต้องคัดกรองโดยระบบเอไอตรวจสอบลิงก์ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อยืนยันคุณสมบัติตามที่กำหนดก่อน เมื่อได้รับการยืนยันจะจ่ายเงินเข้าสู่ระบบผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จประมาณ 20 ล้านคน ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะได้รับเงินเยียวยา ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามที่กำหนดจะถูกคัดออก สำหรับผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติรับเงินเยียวยานั้น รัฐบาลจะหามาตรการช่วยเหลือต่อไปเท่าที่จะทำได้

อาจต่อ พ.ร.ก.อีกถ้าไม่ดีขึ้น

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวด้วยว่า ส่วนการประเมินผลด้านต่างๆหลังประกาศใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินอำนาจตามกฎหมายใช้ได้ 3 เดือน แต่วันนี้ประกาศใช้ 1 เดือน หากประเมินผลแล้วถ้ายังจำเป็น จะประกาศต่อในเดือนที่ 2 และเดือนที่ 3 มาตรการจะเข้มข้นขึ้นตามลำดับ เวลานี้ยังไม่มีแนวโน้มจะยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทั้งนี้จะให้หน่วยงานไปพิจารณาเรื่องอะไรที่ทำแล้วได้ผลและดีขึ้นก็อาจผ่อนผัน ถ้าไม่ดีขึ้นก็เข้มงวดขึ้น การปรับมาตรการต่างๆ มอบหมายกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง พิจารณาทั้งการห้ามเข้า-ออกพื้นที่ในจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นหรือพื้นที่มีการแพร่ระบาด ให้ปิดหลายสถานที่ ห้ามจำหน่ายสุรา ห้ามเล่นกีฬา ห้ามการพนัน และถ้าหากมีการเคลื่อนย้ายของประชาชนโดยไม่จำเป็นมากอยู่ ให้กระทรวงคมนาคมไปพิจารณาดูว่าการให้บริการขนส่งต่างๆของภาครัฐจะทำอย่างไร ต้องลดจำนวนลงหรือไม่ ถ้ายังไม่เรียบร้อยอีกจะหยุดให้บริการทั้งหมด ส่วนการจับจ่ายซื้อหาสินค้า การให้บริการแกร็บ ไลน์แมน ต้องตรวจสอบการติดเชื้อของผู้ให้บริการด้วย

เป็นห่วงพระภิกษุ–ให้ช่วยกัน

“กรณีร้านค้าและผู้ประกอบการหลายแห่งฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า ผมสั่งการไปแล้ว ประชาชนสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตามจุดตรวจสกัดให้ตรวจสอบได้ทันทีเพราะมีอำนาจตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน รวมถึงหนี้นอกระบบที่มีจำนวนมากขึ้นก็แจ้งได้เช่นกัน ทั้งนี้ ผมยังเป็นห่วงพระสงฆ์ โดยเน้นย้ำมาตรการทำบุญ ใส่บาตร สวดมนต์ ทำโรงทาน ต้องกำหนดจำนวนคน วิธีการทำบุญต่างๆต้องให้เหมาะสมต้องช่วยกันคิด ผมจะไปลงรายละเอียดมากๆคงไม่ไหว ขอให้ทุกหน่วยงาน ประชาชน ประชาสังคมธุรกิจเอกชน ช่วยกันหามาตรการของตัวเองออกมา “พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

ทิ้งท้ายชูสัญลักษณ์ “ไอเลิฟยู”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงท้าย พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ต้องขอโทษด้วยที่ขยับหน้ากากอยู่ตลอดเวลาที่พูด เพราะรู้สึกหน้ากากไม่เข้ากับจมูกเท่าไหร่ทำให้อาจพูดเสียงดังไปนิดต้องขอโทษ จะระมัดระวังตัวเองให้มากที่สุด ขอบคุณด้วยความรักความห่วงใยจากนายกฯ ขอให้ทุกคนดูแลซึ่งกันและกันให้ดีที่สุด จากนั้นจึงเดินทางกลับขึ้นตึกไทยคู่ฟ้า ระหว่างทาง พล.อ.ประยุทธ์ ยังได้ชูมือที่ทำสัญลักษณ์ไอเลิฟยูให้กับช่างภาพและสื่อมวลชน

จ่อแผน “พิทักษ์มาตุภูมิ”

ที่กองบัญชาการกองทัพบก พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รอง ผบ.ทบ.เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก (ศปก.) เพื่อรับทราบสถานการณ์โควิด-19 โดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยติดตามสถานการณ์และสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ การสื่อสารผ่านทางไลน์ของหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก (นขต.ทบ.) โดยมีแนวคิดนำแผนพิทักษ์มาตุภูมิมาปฏิบัติ พร้อมกันนี้ให้ผู้บังคับหน่วยลงพื้นที่สำรวจ ที่พัก โรงแรมว่าจะดัดแปลงเป็นโรงพยาบาลกักตัวผู้ป่วย 14 วันได้หรือไม่ และขอให้ใช้แนวทางของ จ.ชลบุรี เป็นโมเดล ในการร่วมมือผู้ประกอบการและภาคีในพื้นที่ระดมทุนเป็นค่าใช้จ่ายให้ผู้ถูกกักตัวอยู่ที่บ้าน รวมถึง อสม. แผนพิทักษ์มาตุภูมิจะใช้กำลังประจำถิ่น กำนัน อสม. โรงพยาบาลสุขภาพประจำตำบล ตำรวจและทหาร ร่วมกันตรวจคัดกรองนอกจากนี้ พล.อ.ณัฐพลยังเน้นย้ำให้แม่ทัพภาคและรอง ผอ.กอ.รมน.ระดับกองทัพภาค ตรวจสอบสินค้าที่มีราคาแพงขึ้น อาทิ ไข่ไก่ ข้าวสาร น้ำมันพืช น้ำดื่มที่จะแพงขึ้น ซึ่งข้อมูลในขณะนี้พบเว็บไซต์ปลอมมากกว่า 40 เว็บไซต์ที่ทำขึ้นเพื่อหลอกลวงประชาชน

เผยยอดขายไข่–แมสก์ ผิด ก.ม.

นายสุพพัต อ่องแสงคุณ โฆษกกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการปฏิบัติการกรณีสินค้าอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ ของกระทรวงพาณิชย์ว่า การจับกุมผู้กระทำผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ในส่วนของไข่ไก่ จับกุมเพิ่มอีก 3 ราย ที่ จ.กาญจนบุรี จ.สุพรรณบุรี ข้อหาไม่ปิดป้ายแสดงราคา และ จ.นครปฐม ข้อหาขายราคาเกินสมควร ทำให้ยอดรวมการจับกุมตั้งแต่วันที่ 26-30 มี.ค. มีทั้งสิ้น 24 ราย ส่วนหน้ากากอนามัย เมื่อวันที่ 30 มี.ค. จับกุมผู้กระทำความผิดอีก 10 ราย แบ่งเป็น กทม. 1 ราย ข้อหาขายเกินราคาควบคุม และต่างจังหวัด 9 ราย ได้แก่ จ.ภูเก็ต 3 ราย ไม่ปิดป้ายแสดงราคา 2 ราย และขายราคาเกินสมควร 1 ราย จ.เพชรบูรณ์ ปิดป้ายราคา 1 ราย และจำหน่ายเกินราคาควบคุมและขายราคาเกินสมควร 1 ราย จ.บึงกาฬ ขายเกินราคาควบคุม 1 ราย จ.ระยอง ขายราคาเกินสมควร 2 ราย และ จ.อำนาจเจริญ ขายเกินราคาควบคุม ไม่ปิดป้ายแสดงราคา และปฏิเสธการจำหน่ายสินค้าควบคุม 1 ราย ทำให้มียอดรวมจับกุม 230 ราย เป็น กทม. 111 ราย และต่างจังหวัด 119 ราย

จ.อุบลฯยึดแมสก์นำเข้า

ที่ จ.อุบลราชธานี นายอนันต์ สิทธิฤทธิ์ นายด่านศุลกากรช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจค้นรถบรรทุก 10 ล้อ ทะเบียน สปป.ลาว จอดทิ้งไว้ที่จุดตรวจยานพาหนะขาเข้า ด่านพรมแดนช่องเม็ก ผลการตรวจค้นพบหน้ากากอนามัยจำนวน 500 กล่อง กล่องละ 50 ชิ้น รวม 25,000 ชิ้น รวมมูลค่าประมาณ 62,500บาทซุกซ่อนมาในรถบรรทุก แต่ไม่พบตัวคนขับ เบื้องต้นคาดว่ากลัวความผิดหลังลักลอบขนของกลางเข้ามาในราชอาณาจักร เจ้าหน้าที่จึงยึดหน้ากากอนามัยและรถบรรทุกไว้เป็นของกลาง ก่อนขยายผลหาต้นตอ

“บิ๊กแป๊ะ” ลอดอุโมงค์ฆ่าไวรัส

ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. นำอุโมงค์ฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 แบบอัตโนมัติมาใช้เป็นวันแรก อุโมงค์ดังกล่าวจะทำงานโดยระบบเซ็นเซอร์ใบหน้า เมื่อเดินเข้าภายในอุโมงค์ระบบจะพ่นละอองน้ำยาฆ่าเชื้อ ก่อนที่กล้องอินฟราเรดจะวัดอุณหภูมิ พร้อมแสดงผลที่มอนิเตอร์ หากพบมีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส จะมีการซักประวัติและไม่อนุญาตให้เข้าภายในอาคาร ส่วนผู้ที่ผ่านอุโมงค์ฆ่าเชื้อนี้จะได้รับสติกเกอร์แสดงว่าผ่านการตรวจแล้วก่อนเข้าอาคาร โดยทุกคนต้องติดบัตรแสดงตัวตน ด้าน พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.กล่าวว่า หลังจากเริ่มใช้อุโมงค์ฆ่าเชื้อ จะประชุมเพื่อประเมินการทำงานอีกครั้ง เนื่องจากพบว่าแต่ละครั้งมีการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อจำนวนมาก ขณะนี้อยู่ระหว่างทดลองประสิทธิภาพ หากได้ผลดีก็จะนำมาใช้ต่อรวมทั้งขยายไปยังอาคารอื่นใน ตร. จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

รับบริจาค–สนับสนุน รพ.ตร.

จากนั้นไม่นาน พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่ รพ.ตร. พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ (สบ 8) รพ.ตร. รับมอบเงินสนับสนุนและความช่วยเหลือต่างๆ จากคณะของนายอภิชัย เตชะอุบล มอบสิทธิการใช้ห้องพัก สาทร เฮอร์ริเทจ เรสซิเดนท์ จำนวน 66 ห้อง ให้แก่แพทย์, พยาบาล, บุคลากรทางการแพทย์ รพ.ตร.ที่เสียสละดูแลรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นาน 2 เดือน ตั้งแต่ 1 เม.ย.-31 พ.ค.63 คณะของมูลนิธิพลังงานไทย (GULF) โดยคุณสิตมน รัตนาวะดี มอบเงินบริจาค 5,000,000 บาท เพื่อเป็นงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน พร้อมเครื่องผลิตอากาศ 8 เครื่อง คณะของ พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง บริจาคเงินซื้อเครื่องมือแพทย์ เครื่องช่วยหายใจและเครื่องวัดสัญญาณชีวิต 4 เครื่อง รวมเป็นเงิน 3,840,000 บาท

“เอพริล ฟูลเดย์” เสี่ยงคุก

นายโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง รองโฆษกอสส. เปิดเผยว่า เนื่องจากปัจจุบันมีคนปล่อยข่าวเท็จออกมาป่วนในช่วงวิกฤติไวรัสโควิด-19 จึงขอเตือนเนื่องจากวันที่ 1 เม.ย. เป็นวัน April Fool'sDay หรือ “วันโกหก” อาจมีผู้ไม่หวังดีถือโอกาสปล่อยข่าวเท็จ โดยคิดไปเองว่าจะได้อนุโลมไม่ถูกดำเนินคดีนั้น ขอยืนยันหากมีการปล่อยข่าวเท็จ ผู้ปล่อยข่าว อาจรับโทษตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ที่ห้ามแชร์ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท ด้าน พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก ตร. ระบุถึงกรณีดังกล่าวว่า ผู้โพสต์หรือเผยแพร่ข้อความนั้น จะเข้าข่ายมีความผิดฐานเสนอข่าวอันไม่เป็นความจริง ทำให้ประชาชนหวาดกลัว อันเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 9, 18 จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหรือนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 14(2)

เตือนผู้ประกอบการช่วยสอดส่อง

นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวถึงการเข้าปิดล้อมตรวจค้นและจับเยาวชนชายและหญิง 20 คน รวมกลุ่มกันเสพยาเสพติดและมีเพศสัมพันธ์กันในโรงแรมแห่งหนึ่งใน จ.เชียงราย เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า ขณะนี้พบเยาวชนนัดหมายกันไปใช้สถานประกอบการห้องพักประเภทคอนโดมิเนียม รีสอร์ต โรงแรมเพื่อรวมกลุ่มดื่มสุรา เสพยาเสพติด มีเพศสัมพันธ์กัน ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา มีหน่วยงานรับผิดชอบในพื้นที่ได้เข้าตรวจค้นและจับเยาวชนที่รวมตัวกันในลักษณะดังกล่าวมากกว่า 10 ครั้ง ขอเตือนว่าตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 2 พ.ศ.2543 กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการ ต้องควบคุม สอดส่อง ดูแลไม่ให้พนักงาน หรือบุคคลภายนอกกระทำการ หรือมั่วสุมกันกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ต้องติดป้ายหรือประกาศที่มีข้อความเตือนเกี่ยวกับพิษภัย หรืออัตราโทษตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด และหากพบสถานประกอบการละเลยไม่ปฏิบัติตาม มีโทษถูกปรับตั้งแต่ 10,000-50,000 บาท หรือถูกปิดสถานประกอบการชั่วคราว หรือถูกพักใบอนุญาตประกอบการครั้งละไม่เกิน30วัน

ยอดลงทะเบียน 21.7 ล้านคน

นายลวรณ แสงสนิท ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า การลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเยียวยาจากผลกระทบของโควิด-19 จนถึงวันที่ 31 มี.ค. เวลา 18.00 น. มีผู้ลงทะเบียน 21.7 ล้านคนแล้ว ซึ่งกระทรวงการคลัง ขอย้ำว่าคนที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน แต่จะต้องตรวจสอบว่าเข้าเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้หรือไม่ ยอมรับว่าตัวเลขที่มาลงทะเบียน เกินกว่าตัวเลขที่ขอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไว้ 3 ล้านคน ซึ่งกระทรวงการคลังจะขอเวลาในการตรวจสอบข้อมูลผู้ลงทะเบียนทั้งหมดอีกครั้ง คาดว่าใช้เวลาไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ หลังจากนั้นทราบตัวเลขผู้ที่จะได้รับการช่วยเหลืออย่างชัดเจน และจะดำเนินการส่งข้อความ SMS ให้กับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ก็จะได้รับข้อความ SMS เช่นเดียวกัน ส่วนงบประมาณที่มีอยู่ 45,000 ล้านบาทนั้น สามารถจ่ายให้ผู้ผ่านเกณฑ์ในเดือนแรกถึง 9 ล้านคน

มท.จัดระเบียบเกณฑ์ทหาร

มีรายงานด้วยว่า กระทรวงมหาดไทย ออกประกาศเรื่องการเลื่อนกำหนดการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี 63 วันที่ 23 ก.ค.-23 ส.ค.63 (เว้นวันที่ 28 ก.ค.และ 12 ส.ค.) โดย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ลงนามในประกาศเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของนายอำเภอและ ผอ.เขตต่อผู้เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินรับราชการทหารกองประจำการ โดยให้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจเลือกใหม่ภายในวันที่ 25 มิ.ย. โดยให้ทหารกองเกินในท้องที่นำหมายเรียกมาแก้ไขวัน เวลา สถานที่ตรวจเลือกใหม่ รวมทั้งผู้ขอสิทธิและสละสิทธิ์ผ่อนผันให้นำหมายเรียกมาแก้ไขได้ที่สำนักงานเขตหรืออำเภอท้องที่ตั้งแต่วันที่ 26 เม.ย.-22 ก.ค.ทั้งนี้เดิมเคยมีแนวคิดที่จะดำเนินการทางออนไลน์แต่ไม่สามารถทำได้เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้ต้องมาแสดงตัว

ให้ขอหมายทางออนไลน์

นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาล ยุติธรรม เปิดเผยว่า มีหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 31 มี.ค. ถึง ผบ.ตร. อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เรื่องขอความร่วมมือในการขอออกหมายจับ และหมายค้นทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เจ้าพนักงาน ผู้มีอำนาจขอออกหมายจับและหมายค้น ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติงานสำนักงานศาลยุติธรรมที่ได้ประกาศใช้แนวทางการยื่นคำร้องขอออกหมายจับและหมายค้น การรับคำสั่ง การออกหมายทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกคำสั่ง หรือหมายอาญา พ.ศ.2548 ข้อ 28-34 เพื่อให้การดำเนินการออกหมายจับและหมายค้นตามคำร้องของเจ้าพนักงานเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อความปลอดภัยด้านสุข–อนามัยของเจ้าพนักงานในสถานการณ์การแพร่ระบาด อย่างรุนแรงของไวรัสโควิด-19

ตม.จับ 6 เหงียนตุนแมสก์ขาย

ค่ำวันเดียวกัน พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม. พล.ต.ต.พรชัย ขจรกลิ่น ผบก.สส.สตม. พ.ต.อ.ฤทธี ปานดำ ผกก.สน.คลองตัน พร้อมตำรวจชุดสืบสวน ร่วมกันจับกุม 6 ผู้ต้องหาชาวเวียดนาม ประกอบด้วย นางทราน ทุย อาน อายุ 39 ปี นางเหงียน ทิ เฮวียน อายุ 34 ปี นายโฮ ไท ดวน อายุ 35 ปี นายเหงียน แวน ฮุง อายุ 35 ปี นายฮวง เซียน ซุง อายุ 34 ปี และนายเหงียน ดุย นำ อายุ 32 ปี ของกลางหน้ากากอนามัย 142,500 ชิ้น แอลกอฮอล์เจล 12,000 ขวด และปืนสั้น 2 กระบอก ได้ที่บริษัท อัน อัน บางกอก ทราเวล จำกัด ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว เลขที่ 141/437 ซอยพัฒนาการ 29 แขวงและเขตสวนหลวง กทม. หลังชุดจับกุมล่อซื้อหน้ากากอนามัยในราคาชิ้นละ 15 บาท สอบสวนนางทราน ทุย อาน ทราบว่าเป็น เจ้าของบริษัท แต่เศรษฐกิจซบเซาไม่มีลูกค้า เลยสั่งเจล และหน้ากากอนามัยมาจากประเทศเวียดนามเพื่อกักตุน ไว้ขาย มีเพื่อนชื่อนายจัน พามวัน อายุ 35 ปี เป็นผู้จัดส่ง เบื้องต้นคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สน.คลองตัน ดำเนินคดีพร้อมขยายผลต่อ

อ่านเพิ่มเติม...

วิดีโอแนะนำ

"อนุทิน"ลดระดับโควิด-19 เป็นโรคติดต่อเฝ้าระวัง
01:17

"อนุทิน"ลดระดับโควิด-19 เป็นโรคติดต่อเฝ้าระวัง

ApplicationMy Thairath

วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 14:54 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทยรัฐกรุ๊ปเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์