ไลฟ์สไตล์
100 year

ลัดเลาะกัมพูชา ส่อง 3 เมืองรอง เสียมราฐ เกาะกง พระสีหนุ เติบโตน่าลงทุน

ไทยรัฐออนไลน์
4 ก.พ. 2563 20:29 น.
SHARE

ในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมา กัมพูชา ถือเป็นอีกหนึ่งประเทศที่น่าจับตามอง ทั้งในแง่การลงทุน การท่องเที่ยว วัฒนธรรม รวมไปถึงการพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่ส่งผลดีให้กับประชาชนในประเทศ

ทั้งนี้ ประธาน จิวจินดา ส่วนวิจัยนโยบายรัฐและปัจจัยทางธุรกิจ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) มองว่า การขยายตัวของเมืองไม่ได้ถูกจำกัดเพียงแค่กรุงพนมเปญอีกต่อไป แต่ยังมีเมืองรอง คือ เสียมราฐ หรือเสียมเรียบ ที่เป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญ

ข่าวแนะนำ

แต่ยังมีเกาะกงที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวตามลักษณะของพื้นที่ชายฝั่งทะเลอีกทั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ และพระสีหนุที่เป็นเมืองท่าเรือน้ำลึก ซึ่งยังมีความต้องการสินค้าและบริการอีกมากเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ

รู้จักเมืองเสียมเรียบ

ประธาน อธิบายว่า เสียมราฐหรือเสียมเรียบ เป็นจังหวัดหนึ่งที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ อยู่ริมฝั่งทะเลสาบเขมร ห่างจากกรุงพนมเปญ 314 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางด้วยรถยนต์ประมาณ 5 ชั่วโมง

โดยจังหวัดเสียมราฐเป็นที่ตั้งของนครวัดและกลุ่มปราสาทหินหลายแห่ง อาทิ หมู่ปราสาทหินของอาณาจักรขอม ได้แก่ ปราสาทนครวัด กลุ่มปราสาทนครธม เช่น ตาพรหมและบายน บันทายศรี บากอง พนมกุเลนและบารายตะวันตก เป็นต้น ซึ่งเสียมราฐถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดของกัมพูชา แต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมไม่ต่ำกว่าปีละ 2 ล้านคน

ส่องเมืองเกาะกง

สำหรับ เกาะกง ที่มีชายแดนที่ติดกับจังหวัดตราดของไทย การเดินทางข้ามแดนสะดวกโดยใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพฯ ถึงชายแดนเพียง 6 ชั่วโมงเท่านั้น อีกทั้งประชาชนในพื้นที่จังหวัดเกาะกงสามารถพูดภาษาไทยได้เกือบทั้งหมด

ทั้งนี้ จังหวัดตราดมีแนวเขตชายแดนติดกับจังหวัดเกาะกง กัมพูชา และมีจุดแข็งในเรื่องวิถีชีวิตชุมชนใกล้เคียงกันและทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ เกาะกงจึงเป็นประตูฝั่งตะวันออกของไทยบนเส้นทางเลียบชายฝั่งด้านใต้ (Southern Coastal Road Corridor : SCRC)

รู้จักเมืองพระสีหนุ

สำหรับ พระสีหนุ เมืองท่าเรือน้ำลึก อยู่ห่างจากกรุงพนมเปญ 246 กิโลเมตรไปทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ มีชายหาดทั้งหมด 5 แห่ง โดยชายหาดที่สวยที่สุด คือ หาดสุขาและหาดโอจือเตียล ซึ่งเคยติดอันดับ 8 ในการจัดอันดับ 10 สุดยอดชายหาดเอเชีย โดยหนังสือพิมพ์ Sunday Herald Sun ของประเทศออสเตรเลียมาแล้ว

ทั้งนี้ กัมพูชาวางแผนให้พระสีหนุเป็นเมืองต้นแบบของเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีความหลากหลาย ซึ่งในอนาคตจะพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การค้าและการท่องเที่ยว ประกอบกับกัมพูชาให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยที่จะเข้าไปลงทุนในอุตสาหกรรมดังกล่าว เนื่องจากไทยมีความรู้และความเชี่ยวชาญ

ประธาน มองว่า กัมพูชาเป็นประเทศหนึ่งที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจกัมพูชามีอัตราเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ 7.0% โดยการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาจากแรงขับเคลื่อนทั้งจากภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูป และภาคบริการจากนักท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องที่ปรับตัวดีขึ้น รวมถึงการเพิ่มขึ้นของการลงทุนในประเทศ และเป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออก

นอกจากนี้ ฐานประชากรชนชั้นกลางที่กำลังเพิ่มสัดส่วนขึ้น กลุ่มสังคมคนเมืองที่มีการขยายตัวมากขึ้น นำไปสู่การเพิ่มรสนิยมและอำนาจในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยที่ชาวกัมพูชามีความชื่นชอบในการบริโภคสินค้าไทยเป็นทุนเดิม

สำหรับโอกาสของนักลงทุน หรือผู้ประกอบการไทยที่จะเข้าไปลงทุนในเมืองรองที่มีศักยภาพของกัมพูชา ได้แก่ เสียมราฐ เป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยด้านการก่อสร้าง และการบริการที่เกี่ยวเนื่องทั้งภาคอสังหาริมทรัพย์ โรงแรม โครงสร้างพื้นฐานทั้งถนน รวมไปถึงแหล่งน้ำเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ธุรกิจบริการออกแบบ ตกแต่งภายใน สินค้าวัสดุก่อสร้าง สุขภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ โรงแรม ร้านอาหาร ร้านค้าปลีก ขนส่ง เครื่องใช้ไฟฟ้า ของตกแต่งบ้าน เคหะสิ่งทอ รวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคเกรดคุณภาพ

ส่วนที่ เกาะกง นั้นเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมส่งออก เสื้อผ้าสำเร็จรูป อุปกรณ์กีฬา โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำหลายแห่ง อาทิ โรงงานปลากระป๋อง โรงงานปลาป่น รวมทั้งศูนย์กระจายสินค้า คลังสินค้า รับซื้อพืชผลทางการเกษตร

สำหรับ พระสีหนุ เน้นลงทุนด้านอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร เช่น ข้าว หรือผลไม้ต่างๆ ที่สามารถนำมาทำเป็นผลไม้กระป๋อง ครีม เครื่องสำอาง เครื่องดื่ม รวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภค

หากมองด้านความเสี่ยง กัมพูชายังมีความเสี่ยงจากการเป็นประเทศที่ขาดดุลบัญชีเดินสะพัดสูงและมีปัญหาการขาดดุลงบประมาณสูงจากการพึ่งพาเงินลงทุนจากต่างประเทศ ส่วนปัจจัยเสี่ยงด้านอื่นๆ ได้แก่ กฎระเบียบภาครัฐโดยเฉพาะเรื่องภาษียังไม่ชัดเจนและเปลี่ยนแปลงบ่อย

รวมทั้งการขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะช่างเทคนิค และพนักงานบริหาร นอกจากนี้ ยังมีความเป็นไปได้ที่กัมพูชาอาจสูญเสียสิทธิพิเศษทางการค้า Everything But Arms หรือ EBA จากสหภาพยุโรปซึ่งเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดในปีนี้ ซึ่งคงต้องติดตามกระแสข่าวต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

กัมพูชาเศรษฐกิจกัมพูชาเสียมเรียบเกาะกงพระสีหนุวิลล์พระสีหนุประธาน จิวจินดาข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 10:32 น.