มนุษย์เงินเดือนควรรู้ !! ไขข้อข้องใจสารพัดเรื่อง ลดหย่อนภาษี

ข่าว

มนุษย์เงินเดือนควรรู้ !! ไขข้อข้องใจสารพัดเรื่อง ลดหย่อนภาษี

ไทยรัฐออนไลน์

8 ธ.ค. 2560 13:33 น.

มนุษย์เงินเดือนเตรียมพร้อม สำหรับการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีภาษี 2560 ระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2561 ที่จะถึงนี้ โดยกรมสรรพากร ได้ไขข้อข้องใจสารพัดเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษี จำนวน 10 หมวด...

เริ่มตั้งแต่ 1.ค่าลดหย่อนส่วนตัวและคู่สมรส หากสามีภรรยามิได้จดทะเบียนสมรส จะหักลดหย่อนคู่สมรสไม่ได้ โดยสถานภาพในการยื่นแบบแสดงรายการ “โสด” ไม่สามารถหักลดหย่อนคู่สมรส 2.ค่าลดหย่อนบุตร รัฐบาลได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ในการหักลดหย่อนภาษีสำหรับค่าเลี้ยงดูบุตรจากคนละ 15,000 บาทต่อปี เป็นคนละ 30,000 บาทต่อปี ซึ่งสามารถหักลดหย่อนบุตรชอบด้วยกฎหมายได้ไม่จำกัดจำนวน

3.ค่าลดหย่อนอุปการะเลี้ยงดูบิดาและมารดามีอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้คนละ 30,000 บาท โดยบิดามารดาต้องมีเงินได้พึงประเมิน ไม่เกิน 30,000 บาท ซึ่งผู้มีเงินได้ต้องระบุเลขประจำตัวประชาชนของบิดามารดา ในแบบแสดงรายการฯ ด้วย ส่วนกรณีบิดามารดา มีบุตรหลายคน ให้บุตรเพียงคนเดียว เป็นผู้มีสิทธิหักลดหย่อน 4.ค่าลดหย่อนอุปการะเลี้ยงดูคนพิการและทุพพลภาพ คนละ 60,000 บาท อาทิ บิดามารดา หรือบิดามารดาของสามีหรือภรรยาผู้มีเงินได้ รวมถึงสามีหรือภรรยา บุตรชอบด้วยกฏหมายหรือบุตรบุญธรรมของผู้มีเงินได้ เป็นต้น

5.ค่าลดหย่อนประกันชีวิต ประกันชีวิตแบบบำนาญและประกันสุขภาพ ในส่วนเบี้ยประกันชีวิต ผู้มีเงินได้สามารถหักลดหย่อนได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท ส่วนประกันชีวิตแบบบำนาญ ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ให้ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัย สำหรับการประกันชีวิตแบบบำนาญของผู้มีเงินได้ ในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ในแต่ละปี แต่ไม่เกิน 200,000 บาท

6.ค่าลดหย่อนซื้อหน่วยลงทุน RMF และ LTF ผู้มีเงินได้ได้รับยกเว้นภาษีให้ยกเว้นได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินก่อนหักยกเว้นภาษีกรณีผู้มีเงินได้อายุไม่ต่ำกว่า 65 ปีบริบูรณ์ในปีภาษีที่ได้รับ 7.ค่าลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อและสร้างที่อยู่อาศัย หักลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท

8.ค่าลดหย่อนประกันสังคม หักได้ตามจำนวนที่ได้จ่ายไปจริงในปีภาษี และตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม หักได้ไม่เกินคนละ 9,000 บาท 9.ค่าลดหย่อนเงินบริจาค ซึ่งต้องได้รับใบอนุโมทนาบัตรหรือใบเสร็จรับเงิน จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีไปหักเป็นค่าลดหย่อนในการคำนวณเงินได้สุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้เท่าจำนวนที่บริจาค แต่ต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของเงินที่เหลือหลังจากได้หักลดหย่อน

และ 10.ค่าลดหย่อนน้ำท่วม โดยผู้บริจาคสามารถนำเงินหรือมูลค่าทรัพย์สินที่ได้บริจาค ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 มาหักเป็นค่าลดหย่อน หรือหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีได้ 1.5 เท่า

นอกจากนี้ยังมีข่าวดีสำหรับผู้มีบุตร เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนมีบุตรเพิ่มขึ้น ที่ผ่านมารัฐบาลได้เสนอให้เพิ่มค่าลดหย่อนบุตรคนที่ 2 ที่เกิดตั้งแต่ปี 2561 ให้ได้รับค่าลดหย่อน 60,000 บาทต่อคนต่อปี จากเดิม 30,000 บาทต่อคนต่อปี เนื่องจากประเทศไทยมีประชากรวัยแรงงานลดลงอย่างมาก จากอัตราการเกิดของประชากรลดลง ทำให้อัตราส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นทุกปี รัฐบาลจึงมีนโยบายให้มีมาตรการทางภาษีเพื่อสนับสนุนการมีบุตร เพื่อจูงใจให้ผู้มีเงินได้ที่มีบุตรเพิ่มขึ้นได้รับการบรรเทาภาระภาษี จะส่งผลให้มีศักยภาพเพียงพอแก่การเลี้ยงดูบุตรให้เติบโตอย่างมีคุณภาพในระยะยาว

ในส่วนนี้ทางกรมสรรพากร อยู่ระหว่างเปิดรับฟังความคิดเห็นให้ได้ข้อมูลรอบด้าน เพื่อประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กรณีมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการมีบุตร) ก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสภานิติบัญญัติ (สนช.) พิจารณาออกเป็นกฎหมาย คาดว่าจะออกมาบังคับใช้ได้ในปี 2561 และเปิดให้มีการยื่นลดหย่อนได้ในต้นปี 2562.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ยื่นภาษีลดหย่อนภาษีเงื่อนไขลดหย่อนภาษีอะไรลดหย่อนภาษีได้ภาษีE-commerce ภาษี aec

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
Sonp logo
inet logo
วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564 เวลา 03:28 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์