ไลฟ์สไตล์
100 year

เคลียร์ทุกเม็ดสัญญา “คิงเพาเวอร์” ทอท.แจงชัดทำตาม พ.ร.บ.ร่วมทุน

ไทยรัฐฉบับพิมพ์
2 มิ.ย. 2560 06:15 น.
SHARE

ยันประมูลโปร่งใสยึดธรรมาภิบาล

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า ตามที่มีการนำเสนอข่าวว่า ทอท.ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงาน หรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ.2535 (พ.ร.บ.ร่วมทุนฯ) ในกรณีการให้สัมปทานกับ บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด และบริษัท คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ จำกัด เพื่อประกอบกิจการร้านค้าปลอดอากร และร้านค้าเชิงพาณิชย์ภายในสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินที่อยู่ในการกำกับดูแลของ ทอท.นั้น ในเรื่องดังกล่าวขอชี้แจงว่า การดำเนินงานในโครงการดังกล่าว ทั้งเรื่องการประเมินมูลค่าลงทุน ทาง ทอท.ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาประเมินมูลค่าการลงทุนทั้งสัญญาร้านค้าปลอดอากร และการประมูลกิจกรรมเชิงพาณิชย์ของคิงเพาเวอร์ ซึ่งผลการศึกษาพบว่าทั้ง 2 โครงการมีมูลค่าการลงทุนไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ประกอบกับการประเมินมูลค่าลงทุนได้อิงราคาก่อสร้างของกิจการในลักษณะเดียวกันและเมื่อภาครัฐประเมินราคาตามมาตรฐานแล้ว ผู้ลงทุนจะพิจารณาลงทุนเป็นเท่าใดในขอบเขตงาน ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ลงทุนที่จะเห็นเหมาะสมกับสภาพกิจการที่จะลงทุน

ข่าวแนะนำ

“ที่ผ่านมา ทอท.ได้เคร่งครัดบริหารสัญญามาโดยตลอด หากเอกชนมีการขยายพื้นที่การประกอบการ หรือมีการต่ออายุสัญญาสัมปทาน ทอท.จะคำนวณเม็ดเงินลงทุนส่วนเพิ่มตามสัดส่วนพื้นที่ หรือระยะเวลาที่ขยายเพื่อให้ ทอท.ได้ค่าตอบแทนที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตามยืนยันว่า ทอท.ได้ประเมินมูลค่าการลงทุนตาม พ.ร.บ.ร่วมทุนฯดังกล่าวเป็นไปด้วยความโปร่งใสถูกต้องตามหลักวิชาการ

นายนิตินัยกล่าวต่อว่า ส่วนกรณีที่มีการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กรณีที่ผู้เกี่ยวข้องทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่เพื่อช่วยเหลือกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัดให้เป็นผู้ประกอบกิจการร้านค้าปลอดอากรสนามบินสุวรรณภูมิและภูมิภาคและได้รับสิทธิในการบริหารกิจกรรมเชิงพาณิชย์ภายในอาคารผู้โดยสารสนามบินสุวรรณภูมิโดยมิได้ดำเนินการให้เป็นไปตามพระ-ราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 นั้น ในเรื่องนี้ได้ข้อสรุปเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2554 โดย ป.ป.ช. ได้มีมติว่า จากการไต่สวนข้อเท็จจริง ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานว่ามีการหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 และกีดกันให้ผู้เสนอราคารายอื่นมิให้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในโครงการบริหารร้านค้าปลอดอากรและโครงการบริหารกิจกรรมพื้นที่เชิงพาณิชย์ภายในอาคารผู้โดยสารสุวรรณภูมิ ตามที่กล่าวหา ทำให้ข้อกล่าวหาเป็นอันตกไป

“ซึ่งผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช.สามารถยืนยันถึงความถูกต้องในการปฏิบัติตามกฎหมายของบอร์ด ทอท.และผู้บริหาร ทอท.ในอดีต ดังนั้น การกล่าวหาว่า ทอท.ไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ร่วมทุนฯได้ส่งผลกระทบมายังคณะกรรมการ ทอท.และผู้บริหาร ทอท.ชุดปัจจุบัน รวมถึงสร้างความสับสนให้กับประชาชนและนักลงทุน และเกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของ ทอท. ดังนั้น ทอท.จึงจำเป็นต้องออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

คิงเพาเวอร์พ.ร.บ.ร่วมทุนทอท.ร้านค้าปลอดภาษีสนามบินสุวรรณภูมิ

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 15:41 น.