ไลฟ์สไตล์
100 year

เกษตรฯปลื้มกฎหมายใหม่ วางแผนดึงรายย่อยร่วมคอนแทรกต์ฟาร์มมิ่ง

ไทยรัฐฉบับพิมพ์
1 มิ.ย. 2560 07:01 น.
SHARE

น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิด เผยว่า พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตร พันธสัญญา พ.ศ.2560 หรือคอนแทรกต์ฟาร์มมิ่ง ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 พ.ค.2560 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 120 วัน หรือตั้งแต่วันที่ 23 ก.ย.เป็นต้นไป โดยมีเจตนารมณ์เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ในการทำสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม รวมทั้งกำหนดกลไกในการส่งเสริม และพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา

“เมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้ว ผู้ประกอบการที่ทำคอนแทรกต์ฟาร์มมิ่งกับเกษตรกรจะต้องมาขึ้นทะเบียนกับสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ หากไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษปรับสูงสุด 300,000 บาท โดยพระราชกิจจาฯนี้ครอบคลุมการ ผลิตสินค้าเกษตรทุกชนิดทั้งพืช สัตว์ประมง และการบริการด้านการเกษตร”

ข่าวแนะนำ

นายสุรพงษ์ เจียสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ระบบเกษตรพันธสัญญา หมายถึง ระบบ การผลิต ผลิตผล หรือบริการทางการเกษตรที่เกิดขึ้นจากสัญญาระหว่างผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรกับบุคคลธรรมดา ซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรมตั้งแต่สิบรายขึ้นไป หรือกับองค์กรทางการเกษตรที่มีกฎหมายรองรับ โดยผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตด้วย

โดยมีคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา ซึ่งมี รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ และให้สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลและสภาพปัญหาเกี่ยวกับการทำเกษตรกรรมในระบบเกษตรพันธสัญญาเสนอต่อคณะกรรมการ จัดให้มีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม พิจารณาปัญหาเกี่ยวกับระบบเกษตรพันธสัญญาและนำเสนอคณะกรรมการฯ และเผยแพร่ให้ความรู้แก่เกษตรกรในการทำสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

คอนแทรกต์ฟาร์มมิ่งชุติมา บุณยประภัศรสุรพงษ์ เจียสกุลระบบเกษตรพันธสัญญา

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 06:52 น.