ทีเส็บ ส่งเสริม "ไมซ์ซิตี้" ชู 4 จังหวัดจัดอีเวนต์ รับการเปิดประเทศ

ข่าว

ทีเส็บ ส่งเสริม "ไมซ์ซิตี้" ชู 4 จังหวัดจัดอีเวนต์ รับการเปิดประเทศ

ไทยรัฐออนไลน์

2 ก.ย. 2564 19:20 น.

ทีเส็บ ดันยุทธศาสตร์ไมซ์ซิตี้ จัดแคมเปญกระตุ้นการจัดงานรับเปิดประเทศ ชู ขอนแก่น พัทยา เชียงใหม่ ภูเก็ต ใช้กิจกรรมไมซ์เสริมเศรษฐกิจในพื้นที่

เมื่อวันที่ 2 ก.ย.64 นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาและนวัตกรรม สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB กล่าวว่า ก่อนโควิด-19 ระบาด อุตสาหกรรมไมซ์ เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจปีละกว่า 500,000 ล้านบาท โดยเกือบ 300,000 ล้านบาท เป็นไมซ์ในประเทศ

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเปิดประเทศและฟื้นฟูเศรษฐกิจในภูมิภาคตามนโยบายรัฐบาล ทีเส็บจะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ โดยมุ่งเน้นตลาดในประเทศเป็นหลัก ดำเนินการร่วมกับพื้นที่โดยเฉพาะเมืองไมซ์ซิตี้ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น ช่วยส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศ

ทั้งนี้ ทีเส็บจะจัดโครงการเปิดเมืองปลอดภัย จัดงานไมซ์มั่นใจ ด้วยมาตรฐาน ในแคมเปญเปิดเมืองไมซ์ ร่วมใจช่วยชาติ กระตุ้นให้เมืองไมซ์ซิตี้ทั้ง 10 แห่ง จัดงานเพื่อฟื้นฟูตลาด ได้แก่ แคมเปญ Regional Best Show สำหรับงานแสดงสินค้าที่เป็นเป้าหมายหลักของภูมิภาค และแคมเปญ Gear Up Exhibition สำหรับงานแสดงสินค้าทั่วไป

นอกจากนี้ ปี 64 การประชุมจะดำเนินการผ่าน 2 GO CAMPAIGN จัดงานประชุมทั่วไทยพร้อมก้าวไกลสู่สากล และโครงการประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกว่ามีการปรับเงื่อนไขการสนับสนุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 สามารถจัดงานภายในจังหวัดได้ โดยไม่ต้องเดินทางข้ามจังหวัดหรือภูมิภาค เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดงานภายในจังหวัดมากขึ้น

ขณะเดียวกัน ยังมีการจัดงานไมซ์ไทยรวมใจสร้างชาติ ในรูปแบบออนไลน์ ที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมชมงานผ่านระบบออนไลน์ หรือ Live Streaming ทั่วประเทศทั้งสิ้น 22,384 คน และสร้างการรับรู้การจัดงานผ่านสื่อออนไลน์ จำนวน 55,367 คน

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ขอนแก่นเป็นเมืองไมซ์ซิตี้ที่เน้นการจัดประชุมสัมมนาในประเทศเป็นหลัก มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้ามาจัดประชุมในจังหวัดมากกว่า 55 โครงการ จากโครงการประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกว่า ของทีเส็บ

ทางจังหวัด มียุทธศาสตร์เมืองในการเป็น Smart City และ Creative City เร่งพัฒนาโครงสร้างสาธารณูปโภคและเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ต่างๆ รวมถึงความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาเมือง สร้างความเชื่อมั่นให้คนที่เข้ามาในจังหวัดได้ 

จากความร่วมมือของทีเส็บ ช่วยสนับสนุนให้เกิดการประชุมระดับนานาชาติในจังหวัด เช่น การประชุมนานาชาติไหมไมซ์, การจัด Business Forum ร่วมกับกลุ่มประเทศทางยุโรป และการขับเคลื่อนขอนแก่นเป็นเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่สู่สากลภายใต้ชื่องาน มัดหมี่เบียนนาเล่ 2021 ถักทอเส้นใยอีสาน สู่สายใยโลก ที่จะจัดภายในปลายปี 64

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า เมืองพัทยามีความพร้อมทั้งในด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์ ซึ่งเป็นภาคธุรกิจสำคัญในระบบเศรษฐกิจไทย จึงได้เตรียมแผนการเปิดเมืองภายใต้โครงการ Pattaya Move on โดยใช้เป็นพื้นที่เกาะทำ “เกาะล้านแซนด์บ็อกซ์” เป็นโมเดลนำร่องตามแบบแผนภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ และจัดทำ Sealed Route ครอบคลุมพื้นที่เมืองพัทยา บางละมุง และสัตหีบ โดยเปิดเมืองพัทยาวันที่ 1 ก.ย.64

ทั้งนี้ พัทยาเปิดเมืองและจัดกิจกรรมด้านไมซ์ได้ ขึ้นอยู่กับ 3 ปัจจัย ได้แก่ 

1. วัคซีน

2. สิ่งอำนวยความสะดวกที่มีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน ศูนย์ประชุมขนาดใหญ่ ห้องประชุมขนาดต่างๆ ในโรงแรม และความร่วมมือกับทีเส็บ ที่มาส่งเสริมธุรกิจไมซ์ช่วยสร้างรายได้และเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชน

3. โอกาสทางธุรกิจที่จะเป็นเมืองหลักของพื้นที่พิเศษ EEC

นอกจากนี้ ทางจังหวัดได้วางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองภายใต้แนวคิด NEO Pattaya ที่ครอบคลุมทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม รวมถึงการพัฒนาต้นแบบ 5G ให้ชายหาดมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารเมืองพัทยา 

อย่างไรก็ตาม พัทยาจะจัดอุตสาหกรรมไมซ์ร่วมกับภาครัฐเอกชน และงานประชุมนานาชาติอย่างต่อเนื่อง อาทิ Family Planning ของมูลนิธิบิลเกตส์, งานประชุมสัมมนาของไลอ้อนส์โลก, งาน Air Show ที่ดำเนินการร่วมกับทีเส็บ และยังเตรียมพร้อมทั้งแผนงานกิจกรรมและงบประมาณในการจัดงานเทศกาลต่างๆ ในปลายปี 64 ด้วย เช่น งาน Pattaya Festival, งาน Pattaya International Fireworks, งาน Pattaya Countdown และงาน Coffee Festival

นายอนุชา มีเกียรติชัยกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เชียงใหม่ได้วางแผนพัฒนาจังหวัดระยะ 5 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2566-2570 จะมองยุทธศาสตร์การพัฒนาใน 3 ประเด็น คือ

1. การท่องเที่ยวที่เพิ่มมูลค่าสามารถปรับเข้ากับสถานการณ์ได้

2. การเกษตรที่แม่นยำใช้ระบบดิจิทัลบนพื้นฐาน BCG

3. การค้าการลงทุนบนพื้นฐานของนวัตกรรมและความยั่งยืน โดยกิจกรรมไมซ์จะเป็นส่วนหนึ่ง ช่วยผลักดันให้อุตสาหกรรมเป้าหมายหลักของจังหวัดพัฒนาได้

ประกอบกับทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือได้เตรียมจัดงานใหญ่ FTI Expo 2022 วันที่ 2-6 ก.พ.65 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ โดยภายในงานจะมีทั้งการจัดประชุมนานาชาติ การประชุมองค์กรของสภาอุตสาหกรรมทั่วประเทศที่มีสมาชิกมากกว่า 12,000 คน การเยี่ยมชมโรงงาน สถานประกอบการ และการสัมมนาวิชาการในหลากหลายหัวข้อที่น่าสนใจ

ทั้งนี้ ยังมี 43 กลุ่มอุตสาหกรรม 11 กลุ่ม รวมถึงธุรกิจ SME และผู้ประกอบการในภูมิภาค 17 จังหวัดภาคเหนือ ร่วมกันเตรียมจัดงานแสดงสินค้า โดยจังหวัดเชียงใหม่เตรียมพร้อมในการเปิดเมืองด้วยโครงการ Charming Chiang Mai ในวันที่ 1 ต.ค.64

นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ที่ผ่านมา ภูเก็ตพึ่งพาเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว พอได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จึงจำเป็นต้องทำการท่องเที่ยวกลับมาอีกครั้ง มียุทธศาสตร์ "ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์" ซึ่งเป็นความร่วมมือที่เกิดขึ้นจริงระหว่างภาครัฐ ประชาชน และภาคธุรกิจ โดยนำจุดแข็งด้านบุคลากร รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งท้องทะเล ชายหาด สวนเกษตร สนามกีฬา ศักยภาพของโรงแรม จึงสามารถขับเคลื่อนให้ภูเก็ตไมซ์ซิตี้ก้าวสู่การเป็นเมืองไมซ์เวิลด์คลาสได้

ขณะเดียวกัน ทางจังหวัดได้จัดทำยุทธศาสตร์ใหม่ เรียกว่า GEMMSS Strategy คือ G-Gastronomy, E-Education, M-Marina, M-Medical, S-Sport City, S-Smart City เนื่องจากเห็นว่าไมซ์สามารถที่จะผนวกเข้าไปไว้กับทุกเรื่องได้ เพื่อต่อยอดเศรษฐกิจของภูเก็ตจากเดิมที่มีอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ทีเส็บศุภวรรณ ตีระรัตน์อุตสาหกรรมไมซ์เปิดประเทศสมศักดิ์ จังตระกุลขอนแก่นสนธยา คุณปลื้มพัทยาเชียงใหม่ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
Sonp logo
inet logo
วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 01:59 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์