รัฐทุ่ม 3.3 หมื่นล้านช่วยผู้ปกครอง แจกเงินนักเรียนคนละ 2 พัน ลดค่าเทอมมหาลัย

ข่าว

  รัฐทุ่ม 3.3 หมื่นล้านช่วยผู้ปกครอง แจกเงินนักเรียนคนละ 2 พัน ลดค่าเทอมมหาลัย

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์

  28 ก.ค. 2564 06:55 น.


  ครม.อนุมัติ 33,000 ล้านบาท ช่วยนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ปกครองสู้โควิด ลดค่าใช้จ่ายภาคเรียนที่ 1/2564 ในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน ให้เงินช่วยเหลือนักเรียนคนละ 2,000 บาท ลดช่วยค่าเทอม นิสิต นักศึกษา อนุมัติเงินเยียวยานายจ้างลูกจ้างเพิ่มใน 3 จังหวัด อีก 1,522 ล้านบาท

  นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบในหลักการมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือนและประชาชนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา ภาครัฐและเอกชน ในปีการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปี 2564 วงเงินรวม 33,000 ล้านบาท ประกอบด้วย มาตรการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ของกระทรวงศึกษาธิการ วงเงิน 23,000 ล้านบาท โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครอง 2,000 บาทต่อนักเรียน 1 คน และจัดสรรค่าใช้จ่ายให้แก่สถานศึกษาเพื่อช่วยจัดการเรียนรู้ และขอความร่วมมือลดหรือชะลอการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆ จากผู้ปกครองในโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนนานาชาติ ซึ่งที่ผ่านมาโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้คืนค่าธรรมเนียมแก่ผู้ปกครองแล้ว 2,275 ล้านบาท

  ขณะเดียวกัน เห็นชอบมาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วงเงิน 10,000 ล้านบาท สำหรับนิสิต นักศึกษาชาวไทย ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคสมทบ โดยให้ส่วนลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาของสถาบันการศึกษาของรัฐ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือส่วนที่ไม่เกิน 50,000 บาท ลด 50% ส่วนที่เกิน 50,001-100,000 บาท ลด 30% และส่วนเกิน 100,000 บาท ลด 10% ซึ่งการให้ส่วนลดจะเป็นการร่วมจ่ายระหว่างรัฐบาลและสถาบันอุดมศึกษาในอัตรา 6:4 โดยส่วนลดสูงสุดรวมกันไม่เกิน 50% หรือเท่ากับสถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนไม่เกิน 20% และภาครัฐสนับสนุนเพิ่มไม่เกิน 30% ขณะเดียวกัน ภาครัฐจะสนับสนุนค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ในอัตรา 5,000 บาทต่อคน

  น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า โครงการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในส่วนของ ศธ.ที่ ครม.อนุมัติครั้งนี้มี 3 มาตรการ มาตรการที่ 1 ลดภาระค่าใช้จ่าย โดยให้ความช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสังกัด ศธ.ทั้งภาครัฐและเอกชน และสถานศึกษานอกสังกัด ศธ.ในระดับชั้นอนุบาล-ม.6 และระดับอาชีวศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในอัตรา 2,000 บาทต่อคน โดยจ่ายผ่านสถานศึกษา และสถานศึกษาจ่ายตรงให้นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ปกครองแล้ว แต่กรณีในรูปแบบของเงินสด หรือนำเข้าบัญชีธนาคารจำนวน 11 ล้านคน วงเงิน 21,600 ล้านบาท

  มาตรการที่ 2 ขอความร่วมมือให้กลุ่มโรงเรียนเอกชนที่ไม่รับการอุดหนุนจากรัฐ และโรงเรียนนานาชาติลดหรือตรึงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ปกครองให้เท่ากับปีการศึกษา 2563 และจัดตั้งศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในกลุ่มโรงเรียนเอกชนและกลุ่มโรงเรียนนานาชาติดังกล่าวเป็นรายกรณี มาตรการที่ 3 ให้สถานศึกษาสามารถถัวจ่ายเงินตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ใน 5 รายการ ได้แก่ ค่าเล่าเรียน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิด-19 ในปีการศึกษา 2564 ได้ พร้อมกันนี้จะมีโรงเรียนในสังกัด ศธ.จำนวน 34,887 แห่ง ได้รับการสนับสนุนงบฯเพิ่มเติมเป็นค่าใช้จ่ายและ จัดทำสื่อ อุปกรณ์การเรียนรู้ รวมวงเงินรวมประมาณ 400 ล้านบาท

  วันเดียวกัน ครม.อนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดอีก 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา โดยนายอนุชากล่าวว่า ครม.อนุมัติวงเงินส่วนนี้เพิ่มขึ้น 1,522 ล้านบาท จากเดิม 13,504 ล้านบาท เป็นจำนวน 15,027 ล้านบาท โดยเพิ่มจากเดิม 10 จังหวัด เป็น 13 จังหวัด แบ่งเป็น เงินช่วยเหลือให้แก่นายจ้าง 7,238 ล้านบาท และเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 สัญชาติไทย 7,789 ล้านบาท ซึ่งทั้งนายจ้างและลูกจ้างที่ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา ยังจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้ อีกทั้ง ครม.ได้อนุมัติค่าบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 13,026 ล้านบาท ทำให้วงเงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาโควิด-19 ก้อนแรก 1 ล้านล้านบาท คงเหลือวงเงิน 4,278 ล้านบาท.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ลดค่าเทอมลดค่าเทอมโควิด 2564ลดค่าเทอม 64ลดค่าเทอม โควิดลดค่าเทอม โรงเรียนแจกเงินนักเรียนข่าววันนี้

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  Sonp logo
  inet logo
  วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 18:43 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์