ไลฟ์สไตล์
100 year

เปิดมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงรุก

ข่าวประชาสัมพันธ์
22 ก.ค. 2564 09:00 น.
SHARE

ยาเสพติด ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรง ต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงทุกระดับ ตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และประชาคมโลก ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น รัฐบาล โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) กระทรวงยุติธรรม ตระหนักถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้มีกำหนดมาตรการเชิงรุก เพื่อลดการระบาดและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยร่วมมือกันในระดับประเทศ เพื่อร่วมกันสกัดกั้นยาเสพติดในระดับประเทศ

ทั้งนี้ พลังของประชาชน ถือเป็นพลังที่สำคัญในการร่วมด้วยช่วยกันป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดให้ได้ผลดี ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดให้บรรลุผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องอาศัยการดำเนินงานทุกมิติไปพร้อมกันอย่างมีประสิทธิภาพด้วยกัน โดยมาตรการเชิงรุกที่ทาง ป.ป.ส.ได้ดำเนินการจะเป็นอีกหนึ่งความหวังของการลดปัญหาการระบาดของยาเสพติดได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส่งผลดีต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยภาพรวมของประเทศต่อไป

ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมเป็นหู เป็นตา แจ้งเบาะแสยาเสพติด ได้ทางช่องทาง สายด่วน 1386 ติดตามชมคลิปสัมภาษณ์ฉบับเต็มที่สามารถบอกเล่าบทบาท หน้าที่การดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ส.กระทรวงยุติธรรมในบริบทต่างๆ ได้อย่างเข้าใจมากยิ่งขึ้นได้ที่ https://youtu.be/-6l04_rDlP8

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ยาเสพติดปัญหายาเสพติดแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงรุกมาตรการป้องกันป.ป.ส.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ข่าวแนะนำ

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 10:55 น.