ไลฟ์สไตล์
100 year

คมนาคม สั่ง กพท.ร่วมมือสาธารณสุข เตรียมพร้อมเปิดประเทศรับท่องเที่ยว พ.ย.นี้

ไทยรัฐออนไลน์
13 พ.ค. 2564 20:43 น.
SHARE

คมนาคม สั่ง ทอท. กรมท่าอากาศยาน และผู้ประกอบการสายการบิน บูรณาการร่วมหน่วยงานสาธารณสุข เตรียมพร้อมเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวเข้าไทยไตรมาส 4 ปีนี้

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานกรรมการการบินพลเรือน (กบร.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กบร. มีมติสั่งการให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) บูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านสาธารณสุข ผู้ประกอบการสายการบิน และผู้ดำเนินการสนามบินสาธารณะ ประกอบด้วย กรมท่าอากาศยาน บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน), การท่าอากาศยานอู่ตะเภา และบริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในการกำหนดมาตรการการเดินทางเข้าออกประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดประเทศตามนโยบายของรัฐบาลในไตรมาสที่ 4/2564 หรือ ประมาณเดือน พ.ย. 2564 โดยให้เทียบเคียงการกำหนดมาตรการดังกล่าวกับประเทศอื่นๆ ด้วย

ข่าวแนะนำ

นอกจากนั้น กบร. ยังรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในการแก้ไขข้อบกพร่องและแผนดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบตามโครงการขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการตรวจสอบการกำกับดูแลความปลอดภัยสากล (USOAP) และโครงการตรวจสอบการกำกับดูแลด้านการรักษาความปลอดภัยสากล (USAP) และการตรวจสอบตามโครงการการประเมินความปลอดภัยการบินระหว่างประเทศ (IASA) ขององค์การบริหารการบินแห่งสหรัฐอเมริกา (FAA)

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อไปว่า กบร. ยังเห็นชอบร่างข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ .. ว่าด้วยการอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือนประเภทการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์และประเภทการทำงานทางอากาศ แก้ไขเพิ่มเติม (แก้ไขข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 97 เกี่ยวกับอายุอากาศยาน) ก่อน กพท. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ กบร. นำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานกรรมการการบินพลเรือนลงนามต่อไป และเห็นชอบให้แก้ไขเงื่อนไขเกี่ยวกับแบบ จำนวน และอายุอากาศยานที่จัดหามาเพื่อใช้ในการประกอบกิจการ (เงื่อนไขข้อ 7) ในเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือนแบบมาตรฐาน ที่ กบร. มีมติเห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2564 ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์แบบประจำมีกำหนด, ประเภทการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์แบบไม่ประจำ และประเภทการทำงานทางอากาศ ก่อนการออกประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง เงื่อนไขมาตรฐานแนบท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือนสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือนซึ่งได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทุกรายต่อไป.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

โควิด-19ศักดิ์สยาม ชิดชอบเปิดประเทศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยการบินพลเรือนสายการบินกระทรวงคมนาคม

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพฤหัสที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 09:22 น.