ทอท.ระบุ ขอให้จริงใจปรับโครงสร้าง "สหกรณ์เจ้าหนี้" เลื่อนโหวตแผนบินไทย

ข่าว

  ทอท.ระบุ ขอให้จริงใจปรับโครงสร้าง "สหกรณ์เจ้าหนี้" เลื่อนโหวตแผนบินไทย

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์

  13 พ.ค. 2564 06:55 น.

  เลื่อนโหวตแผนฟื้นฟูบินไทย เป็นเรื่องผู้จัดทำแผนและเจ้าหนี้ รูดซิบปากเรื่องกลับไปเป็นรัฐวิสาหกิจ ขณะเดียวกัน การประชุมแผนฟื้นฟูการบินไทยไม่จบ 20 เจ้าหนี้ โดยเฉพาะสหกรณ์ขอใช้สิทธิ์เลื่อนโหวตแผนฯเป็น 19 พ.ค.นี้ ด้าน ทอท.ระบุขอแค่ให้การบินไทยปรับโครงสร้าง และแผนฟื้นฟูกิจการจริงๆ

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง ให้สัมภาษณ์สั้นๆว่า การเลื่อนโหวตแผนฟื้นฟูการบินไทย เป็นเรื่องของคณะจัดทำแผนฟื้นฟูและเจ้าหนี้ที่จะหารือกันต่อไป ดังนั้นต้องรอผลการโหวตแผนอีกครั้งในวันที่ 19 พ.ค.นี้ ส่วนกรณีการนำการบินไทย กลับเป็นรัฐวิสาหกิจหรือไม่นั้น ขณะนี้ยังให้คำตอบไม่ได้ และขอไม่แสดงความคิดเห็นใดๆ รวมถึงจะยังไม่นำเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาในวันที่ 18 พ.ค.นี้

  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประเด็นการนำการบินไทย กลับเป็นรัฐวิสาหกิจนั้น กระทรวงการคลังจะยังไม่นำเข้าที่ประชุม ครม.วันที่ 18 พ.ค.นี้ เนื่องจากการโหวตแผนฟื้นฟูการบินไทยก่อน หลังจากนั้นจึงนำการแผนฟื้นฟู และแผนการนำกลับเป็นรัฐวิสาหกิจ รายงานให้ ครม.ได้รับทราบอีกครั้ง

  20 เจ้าหนี้ขอเลื่อนโหวตแผนฟื้นฟูการบินไทย

  บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) แจ้งวานนี้ (12 พ.ค.) ว่า ตามที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดีนัดประชุมเจ้าหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการของการบินไทย เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) นั้น เมื่อ
  วันที่ 7 พ.ค. 64 ผู้ทำแผน และเจ้าหนี้หลายรายได้ยื่นคำร้องขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นจำนวนรวม 15 ฉบับ ขณะที่ผู้ทำแผนก็ได้แจ้งขอแก้ไขแผนด้วย

  ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมปรากฏว่ามีเจ้าหนี้จากกลุ่มสหกรณ์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้หุ้นกู้การบินไทยเข้าประชุมจำนวน 20 ราย ได้ขอเลื่อนการประชุมเพื่อรับแผนออกไป เนื่องจากเพิ่งได้รับเอกสารพิจารณาแผนการฟื้นฟูกิจการการบินไทยเมื่อวันที่ 11 พ.ค.ที่ผ่านมา ทำให้ไม่สามารถพิจารณาได้ทัน เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงมีคำสั่งให้เลื่อนการประชุมเจ้าหนี้ออกไปตามคำขอของเจ้าหนี้ดังกล่าว และกำหนดวันนัดประชุมใหม่ในวันที่ 19 พ.ค.64 เวลา 09.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) โดยในการประชุมที่เลื่อนออกไปเจ้าหนี้จะสามารถใช้สิทธิลงมติเกี่ยวกับแผนฟื้นฟูกิจการและการขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการได้

  ทอท.ระบุขอแค่การบินไทยปรับแผนจริงจัง

  ด้านนายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ซึ่ง ทอท. เป็น 1 ในเจ้าหนี้ 20 ราย ที่เสนอขอให้การบินไทยปรับแก้ไขแผนฟื้นฟู ว่า ทอท.ขอความมั่นใจจากการบินไทย เรื่อง การดำเนินการตามกระบวนการกฎหมาย และ operation ซึ่งการบินไทยก็รับไปปรับปรุง ตามที่ ทอท. เสนอไปให้ผู้ทำแผนฯ แก้ไข ใน 4 ประเด็นประกอบด้วย 1.สร้างรายได้ และลดต้นทุนจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบิน (Flight Business) ซึ่งบอร์ด ทอท.มองว่ายังไม่มีความชัดเจนหลายเรื่อง เช่น การกำหนดจำนวนและประเภทของเครื่องบิน, เครือข่ายเส้นทางการบินที่ใช้ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อสร้างความเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศ (Hub)

  2.พัฒนาธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบิน (Non-Fight Business) มีกรอบระยะเวลาและขั้นตอนการดำเนินการที่ไม่ชัดเจน ซึ่งเห็นว่าแผนฯควรมีการกำหนดระยะเวลา และขั้นตอนที่ต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ และเอกชน ปี 62 ให้ชัดเจน ได้แก่ กิจการ ครัวการบิน คลังสินค้า อุปกรณ์บริการภาคพื้น และ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการซ่อมบำรุง บริการซ่อมบำรุงอากาศยาน และการให้บริการด้านผู้โดยสาร (Passenger Handling Service) โดยจำเป็นจะต้องระบุระยะเวลาและขั้นตอนที่ต้องดำเนินการตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการเจรจาต่อรองสัญญาที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้า เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามกรอบเวลาที่กำหนดในแผนฟื้นฟูกิจการ

  3.กำหนดต้นทุนการดำเนินงานด้านการบินของการบินไทย ภายใต้อัตราค่าภาระของแต่ละท่าอากาศยาน เช่น ค่าบริการในการขึ้นลงอากาศยาน (Landing Fee) และค่าบริการที่เก็บอากาศยาน (Parking Fee) เป็นต้น จะต้องให้มีความเท่าเทียมกันกับสายการบินอื่นๆ โดยต้องเป็นไปตามหลักสากลขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) 4.การปรับลดระยะเวลาปลอดหนี้ (Grace Period) ลง 1 ปี ซึ่งเห็นว่าควรแก้ไขเป็นการชำระหนี้เป็นรายครึ่งปี เริ่มชำระเงินต้นทุกครึ่งปี งวดละ 25% เริ่มชำระงวดแรกในครึ่งปีหลังของปีที่ 2 ของแผนพื้นฟูฯ และได้รับชำระเงินต้นครบในครึ่งปีแรกของปีที่ 4 และค่าปรับจะได้รับ 100% ในครึ่งปีของปีที่ 4

  สหกรณ์เจ้าหนี้ต้องมี 24% หักดิบบินไทย

  เจ้าหนี้การบินไทยรายหนึ่ง ระบุว่า เจ้าหนี้การบินไทยได้เลื่อนโหวตรับแผนฟื้นฟูกิจการออกไป 19 พ.ค.64 หลังจากเจ้าหนี้มีการยื่นแผนฟื้นฟูกิจการเข้ามา 15 แผน และมีเอกสารจำนวนมาก เจ้าหนี้ไม่สามารถพิจารณาได้ทัน จึงขอเลื่อนระยะเวลาโหวตรับแผนออกไป

  ทั้งนี้ในวันที่ 19 พ.ค.นี้ เจ้าหนี้จะมีการโหวตแผนฟื้นฟูแต่ละแผนว่ารับหรือไม่ หากแผนฉบับไหนที่เจ้าหนี้รับก็จะนำไปรวมกัน ส่วนแผนฉบับที่ไม่รับก็จะตีตกไป จากนั้นก็จะมีการรวบรวมแผนฟื้นฟูที่เจ้าหนี้รับทั้งหมด เพื่อเสนอต่อศาลล้มละลายกลางในวันที่ 28 พ.ค.64 จากนั้นศาลจะตัดสินว่า รับแผนฟื้นฟูกิจการหรือไม่ หรือสั่งล้มละลาย หรือเปลี่ยนผู้ทำแผนใหม่ ภายใต้เงื่อนไขต้องมีเจ้าหนี้ไม่น้อยกว่า 24% ที่ไม่รับแผน

  สำหรับแผนฟื้นฟูกิจการฉบับวันที่ 2 มี.ค. ที่คณะผู้จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ มีข้อเสนอให้เจ้าหนี้แปลงหนี้เป็นทุนจดทะเบียน ในราคาหุ้นละ 3.80 บาท กำหนดวงเงินไว้ 75,000 ล้านบาท แบ่งเป็นสัดส่วนของเจ้าหนี้ที่แปลงหนี้เป็นทุน 50,000 ล้านบาท และกระทรวงการคลัง 25,000 ล้านบาท แต่พอฉบับที่แก้ไขวันที่ 7 พ.ค.64 ให้ใส่เงินใหม่เข้ามา 50,000 ล้านบาท แบ่งเป็นของเจ้าหนี้ 25,000 ล้านบาท และคลัง 25,000 ล้านบาท พร้อมกับให้ สิทธิ์กับเจ้าหนี้ที่ใส่เงินใหม่เข้ามารับสิทธิ์แปลงหนี้เป็นทุนในราคาหุ้นละ 2.54 บาท

  ดีดีบินไทยมั่นใจ-ไม่ล้มละลาย!


  นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ การบินไทย กล่าวว่า การเลื่อนการโหวตรับแผนถือว่าไม่เหนือความคาดหมาย “ยอมรับว่าการเข้ามาจัดทำแผนฟื้นฟูไม่ง่ายอย่างที่คิด และได้ทำร่วมกับเจ้าหนี้มากว่า 6 เดือน แต่ไม่มั่นใจ 100% ว่าจะผ่าน เพราะการบินไทยมีเจ้าหนี้กว่า 13,000 ราย มีทั้งเห็นชอบกับแผนและไม่เห็นชอบกับแผน ซึ่งมุมมองแต่ละคนก็แตกต่างกัน ด้วยข้อจำกัดของคนไม่เหมือนกัน ซึ่งเจ้าหนี้บางรายให้การบินไทยปรับแผน ตรงไหนปรับแก้ได้ก็ปรับ ส่วนเจ้าหนี้บางรายต้องการให้การบินไทยจ่ายดอกเบี้ยเพิ่ม ตรงนี้ก็ไม่สามารถทำได้เพราะปัจจุบันการบินไทยไม่มีรายได้ ปัจจุบันการบินไทยมีหนี้ 170,000 ล้านบาท แต่เมื่อรวมหนี้สินระยาวมีกว่า 410,000 ล้านบาท ภาพรวมจากที่มีการเจรจากับเจ้าหนี้ส่วนใหญ่ ต้องการที่จะช่วยการบินไทยให้ไปต่อ ทำธุรกิจต่อไปได้ ซึ่งจากการคาดการณ์ความสามารถการบินไทยของเจ้าหนี้ พบว่าถ้าได้กลับมาทำการบินภายในปลายปี 64-ต้นปี 65 การบินไทยรอดแน่นอน และพ้นจากคำว่า ล้มละลาย”.

  อ่านเพิ่มเติม...

  อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  การบินไทยการบินไทยล้มละลายแผนฟื้นฟูการบินไทยฟื้นฟูการบินไทยเจ้าหนี้การบินไทยรัฐวิสาหกิจเลื่อนโหวตข่าวเศรษฐกิจข่าววันนี้

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  Sonp logo
  inet logo
  วันพฤหัสที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 15:52 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์