ไลฟ์สไตล์
100 year

คณะรัฐมนตรี เห็นชอบปรับเงื่อนไข "เราชนะ" ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ

ไทยรัฐออนไลน์
4 ก.พ. 2564 19:00 น.
SHARE

คณะรัฐมนตรี เห็นชอบปรับปรุงเงื่อนไขโครงการ "เราชนะ" ในส่วนของขอบเขตผู้ประกอบการ ร้านค้า ที่จะเข้าร่วมโครงการ

วันที่ 4 ม.ค. 64 มีรายงานว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ปรับปรุงเงื่อนไขการดำเนินโครงการ "เราชนะ" ในส่วนของขอบเขตผู้ประกอบการ/ร้านค้า ที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ให้ครอบคลุมผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

ข่าวแนะนำ

เป็นผู้ประกอบการร้านธงฟ้าฯ เป็นผู้ประกอบการประเภทร้านค้าในโครงการคนละครึ่ง และเป็นผู้ประกอบการประเภทบริการสัญชาติไทย ที่ไม่ใช่นิติบุคคล / เป็นผู้ประกอบการของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และเป็นผู้ประกอบการของวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ผู้ประกอบการดังกล่าว ต้องมีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่งและตรวจสอบได้ หรือเป็นผู้ให้บริการประเภทรถที่ตรวจสอบได้ เช่น สามล้อถีบ เป็นต้น / เป็นผู้ประกอบการประเภทบริการด้านขนส่งสาธารณะสัญชาติไทยที่ไม่ใช่นิติบุคคล / เป็นผู้ประกอบการประเภทรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน (TAXI METER) / รถตู้โดยสารประจำทางที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย / รถยนต์สามล้อสาธารณะ / รถสองแถวรับจ้าง และรถจักรยานยนต์สาธารณะ และผู้ขับขี่ต้องมีใบขับขี่รถสาธารณะ

เป็นผู้ประกอบการประเภทบริการด้านขนส่งสาธารณะมวลชน ได้แก่ รถไฟฟ้าในเขตเมือง / รถไฟ / รถโดยสารประจำทางสาธารณะ และเรือโดยสารสาธารณะ ที่ลงทะเบียนและผ่านกระบวนการเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน "ถุงเงิน" โดยตรงกับธนาคารกรุงไทยฯ โดยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม - 31 มีนาคม 2564

ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการต่างๆ ของรัฐ และไม่เป็นผู้ที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการต่างๆ ของรัฐ หรือฝ่าฝืนมาตรการใดๆ ของรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ช่วยเหลือภาระค่าครองชีพ กำหนดไม่ให้มีการใช้สิทธิ์ตามโครงการเราชนะในการซื้อสินค้าอันมิใช่สินค้าจำเป็นเพื่อการดำรงชีพเพิ่มเติม ได้แก่ สินค้าประเภททองคำ รวมถึงร้านค้าที่ขึ้นทะเบียนการขายทอดตลาดและค้าของเก่าประเภทเพชร พลอย ทอง นาก เงิน หรืออัญมณี

นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน และสภาพัฒน์ไปสำรวจและให้การช่วยเหลือประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในส่วนที่ยังไม่ครอบคลุมให้ได้รับการแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ ต่อไป.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เราชนะลงทะเบียนเราชนะwww.เราชนะ.comเราชนะ 3500เราชนะ 7000โครงการเราชนะเงินเราชนะเงินเยียวยาเราชนะเงื่อนไขเราชนะเช็คสิทธิ์เราชนะตรวจสอบสิทธิ์เราชนะเราชนะ 29 มกราคมเราชนะ 29 มคเราชนะล่าสุด

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพฤหัสที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 11:04 น.