ชวนรู้จัก “อาคารศูนย์ปฏิบัติการ IOC” เบื้องหลังความอัจฉริยะของวังจันทร์วัลเลย์

ข่าว

  ชวนรู้จัก “อาคารศูนย์ปฏิบัติการ IOC” เบื้องหลังความอัจฉริยะของวังจันทร์วัลเลย์

  Advertorial

  25 ม.ค. 2564 06:01 น.

  หากลองมองไปที่เวทีโลกในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ปฏิเสธไม่ได้ว่าเรากำลังใช้ชีวิตอยู่ในยุคสมัยแห่ง “นวัตกรรม” ในทุกวันมีความคิดสร้างสรรค์จำนวนมากถูกต่อยอดเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตมนุษย์ ส่งผลต่อเนื่องสู่การเป็นดัชนีชี้วัดศักยภาพการแข่งขันของแต่ละประเทศในเวทีโลก หุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีกลายเป็นเทรนด์ที่ไม่ว่าใครก็ต้องจับตา จึงไม่น่าแปลกอะไรนักที่เราจะได้เห็นการมุ่งพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นนโยบายหลักที่นานาชาติต่างให้ความสำคัญ

  สำหรับประเทศไทยเองก็นับว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ลงแข่งขันในเวทีดังกล่าว ตามแนวทางส่งเสริมเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ “EECi” ผ่านการพัฒนาพื้นที่ “วังจันทร์วัลเลย์” ณ ตำบลป่ายุบ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เพื่อรองรับการสร้างเมืองอัจฉริยะที่มีระบบนิเวศนวัตกรรมชั้นนำระดับโลก เป็นโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่และสมบูรณ์ รองรับการทำวิจัยและพัฒนาต่อยอดไปสู่การใช้งานจริง

  และเบื้องหลังความอัจฉริยะของเมืองหลวงนวัตกรรมแห่งนี้ ก็มี “อาคารศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ” (Intelligent Operation Center หรือ IOC) ที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนกับ “หัวใจ” เชื่อมโยงทุกระบบให้ประสานการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนของคำว่า “Smart City” ที่เกิดขึ้นจริงแล้วในวังจันทร์วัลเลย์

  “อาคาร IOC” ที่สุดแห่งเทคโนโลยีเพื่อบริหาร วิเคราะห์ ต่อยอด

  สำหรับใครที่ได้ชมภาพยนตร์ต่างประเทศอยู่บ่อยครั้ง หนึ่งในฉากที่เรามักเห็นกันจนคุ้นชินก็คือภาพของห้อง Control Room อันทันสมัย ประกอบด้วยมอนิเตอร์จำนวนมากถูกติดตั้งตลอดแนวกำแพงเพื่อแสดงข้อมูลสำคัญ ส่วนด้านล่างก็ประกอบไปด้วย Station ทำงานที่มีอุปกรณ์ล้ำยุคพร้อมใช้งานเรียงรายเป็นแถวยาว

  ภาพดังกล่าวไม่ได้มีเพียงในภาพยนตร์เท่านั้น แต่มันเกิดขึ้นจริงแล้วที่อาคาร IOC โดยตึกปฏิบัติการแห่งนี้ เป็นอาคาร 3 ชั้น ที่มีพื้นที่ใช้สอยมากถึง 3,700 ตารางเมตร ถูกออกแบบโดยคำนึงถึงมาตรฐาน LEED หรือ Leadership in Energy and Environmental Design ในระดับ Certified เพื่อตอบโจทย์ด้านความยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงานทั้งน้ำและไฟฟ้า อาทิอุปกรณ์และวัสดุก่อสร้างอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น ระบบปรับอากาศและระบบไฟส่องสว่างชนิดประหยัดพลังงาน อุปกรณ์ห้อง Server ชนิดประหยัดพลังงาน สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ

  นอกจากนั้น ยังมีห้องสัมมนาขนาดใหญ่ ห้องประชุม พื้นที่สำนักงาน พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ ห้องน้ำเพื่อผู้พิการทุกชั้น รวมไปถึงไฮไลต์สำคัญคือห้องควบคุมปฏิบัติการ (Control Room) ที่ราวกับถอดแบบความล้ำยุคในภาพยนต์ออกมาให้เห็น จะแตกต่างก็เพียงนี่คือห้องควบคุมที่สามารถใช้งานได้จริง

  ภายในห้องควบคุมปฏิบัติการ ประกอบไปด้วย Video Wall สูงประมาณ 2.7 เมตร ยาวประมาณ 14.5 เมตร เป็นจอ LED ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 48 ชุด และมีโต๊ะ Work Station สำหรับให้พนักงานปฏิบัติการ (Operators) ควบคุมและสั่งการระบบปฏิบัติการต่างๆ ทั้งการมอนิเตอร์ข้อมูลทุกระบบภายในอาคาร ไปจนถึงภายในพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์แบบเรียลไทม์ ให้สามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาต่อยอดทั้งด้านการวิจัยและในเชิงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการเติบโตด้านเทคโนโลยีของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต ประกอบด้วย ระบบปฏิบัติการที่สำคัญ ได้แก่

  ⦁ Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA): ตรวจสอบสถานะและควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ แบบ Real-time เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบรวบรวมน้ำเสีย

  ⦁ Energy Management System (EMS): แสดงปริมาณการรับจ่ายสาธารณูปโภคแบบ Real-time โดยรับข้อมูลมาจาก Smart Meter ที่ติดตั้งใน Tie-in Building และสามารถคำนวณค่าบริการรวมถึงออกใบแจ้งหนี้

  ⦁ Building Management System (BMS): ตรวจสอบสถานะและควบคุมการทำงานของอุปกรณ์งานระบบของอาคาร เช่น ระบบปรับอากาศ Access Control ระบบลิฟต์ ระบบไฟส่องสว่าง ระบบ Fire Alarm ระบบจ่ายไฟฟ้า ระบบ Public Address

  ⦁ Security Management System (SMS): แสดงผลควบคุม และสั่งการ ระบบ CCTV ระบบ Fire Alarm ระบบ Smart Parking ระบบ Network Monitoring System ระบบ Bus Tracking ระบบ Environmental Monitoring System ระบบ Emergency Phone

  ⦁ Substation Automation System (SA): ตรวจสอบสถานะและควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ระบบจำหน่ายไฟฟ้าภายใน Substation

  ไม่เพียงเท่านั้น นอกจากห้องปฏิบัติการเพื่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ Operators ภายในศูนย์ IOC ยังมี ห้องประชุมอัจฉริยะ Smart Meeting Room เพื่อรองรับการระดมสมองด้วยระบบที่ล้ำสมัยอย่างเต็มรูปแบบ สามารถจุได้มากถึง 40 ท่าน ประกอบด้วยฟีเจอร์สำคัญ เช่น

  ⦁ ระบบประชุมทางไกล พร้อมกระจกไฟฟ้าเปลี่ยนสถานะเป็นใสหรือขุ่นเพื่อให้ผู้ประชุมสามารถมองลงมาที่ห้อง Control Room ได้

  ⦁ จอ Video Wall แบบ 3x3 ขนาดจอ 55 นิ้ว และจอแสดงผลขนาด 75 นิ้ว 2 ชุด

  ⦁ จอ Smart Touch-screen Interactive Display ขนาด 70 นิ้ว สามารถเขียนหน้าจอและบันทึกลงคอมพิวเตอร์ หรือส่งทางอีเมลได้

  ⦁ แสดงผลบนจอภาพโดยการเชื่อมต่อแบบไร้สายกับคอมพิวเตอร์ Tablet โทรศัพท์มือถือ

  ⦁ สั่งงานอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยเสียงหรือระบบไร้สายผ่าน Tablet เช่น ลำโพง สวิตช์ควบคุมไฟส่องสว่าง

  หลังจากอาคาร IOC เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อพฤศจิกายน 2563 ก็กล่าวได้ว่าพื้นที่ EECi แห่งนี้พร้อมแล้วที่จะเดินหน้าสู่อนาคตอย่างมั่นคง ในฐานะเมืองนวัตกรรมต้นแบบที่พร้อมสรรพไปด้วยระบบนิเวศเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ครบถ้วนทั้งการสนับสนุนบุคลากรวิทยาศาสตร์ผ่านโรงเรียนกำเนิดวิทย์ (KVIS) และสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) ทั้งยังมีนโยบายเพื่อดึงดูดหน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมทุนในพื้นที่ รวมไปถึงการส่งเสริมด้านข้อมูลโดยระบบต่างๆ จากอาคารศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ IOC พร้อมเป็นแหล่งปั้นนวัตกรรมจากฝีมือคนไทยให้โตไกล ภายใต้วิสัยทัศน์ Smart Natural Innovation Platform เพื่อสร้าง Smart City ที่สมบูรณ์แบบเป็นแห่งแรกของประเทศ

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  วังจันทร์วัลเลย์เมืองอัจฉริยะปตท.PTTอาคาร IOCศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะห้องประชุมอัจฉริยะSmart Meeting Room
  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  Sonp logo
  inet logo
  วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18:27 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์