ไลฟ์สไตล์
100 year

ทางเลือกกักตัวในไทย แพ็กเกจโรงแรมหรู งบหลักหมื่น แพงสุดเกือบ 3 แสน

ไทยรัฐออนไลน์
1 ต.ค. 2563 08:23 น.
SHARE
  • แพ็กเกจโรงแรมหรู Alternative State Quarantine ทางเลือกกักตัวในไทย
  • ราคาตั้งแต่ 2 หมื่นบาท ไปจนถึงราคาเฉียด 3 แสน
  • รายได้จุนเจือธุรกิจโรงแรม


จากกรณีสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ซึ่งหนึ่งในมาตรการสำคัญคือ ผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ หรือผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย จะต้องเข้าสู่การกักตัวในสถานที่กักกันของรัฐ หรือ State Quarantine 14 วัน โดยไม่มีข้อยกเว้น ซึ่งระหว่างการกักตัว จะได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ซึ่งหากผลตรวจเป็นลบ จนถึงวันสุดท้ายที่ถูกกักตัว ก็จะได้รับการปล่อยตัว ให้เดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทางได้

ข่าวแนะนำ

แต่อีกหนึ่งทางเลือก สำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยนั้น แล้วไม่อยากพักในสถานที่ที่รัฐจัดให้ สามารถเลือกพักในสถานให้บริการโรงแรมอื่นๆ ที่ผ่านมาตรฐานการเป็น Alternative State Quarantine หรือ ASQ ได้ แต่มีข้อแม้คือ ผู้ที่เข้าพักจะต้องยินยอมชำระค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดระหว่างกักกันตนโดยสมัครใจ

อยากเป็นโรงแรม ASQ ต้องทำอย่างไร

ส่วนใหญ่โรงแรมที่เป็น Alternative State Quarantine นั้น จะกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ เนื่องจากเป็นพื้นที่ใกล้สนามบินหลักอย่างสุวรรณภูมิ เบื้องต้นโรงแรมต้องมีใบอนุญาตประกอบการตามกฎหมาย รวมถึงกรณีดัดแปลง และต้องอยู่ภายในพื้นที่ที่รัฐกำหนด

ลักษณะของ Alternative State Quarantine ต้องมีองค์ประกอบหลัก 6 หมวด คือ โครงสร้างอาคารวิศวกรรมความปลอดภัยและระบบสื่อสารสารสนเทศ, บุคลากร (ต้องได้รับการอบรมก่อนปฏิบัติงาน), วัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน และอื่นๆ, ยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล, การจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรกับชุมชน สุดท้ายโรงพยาบาลคู่สัญญาปฏิบัติการร่วมและความสะดวกสบายเพิ่มเติม ซึ่งในแต่ละหมวดก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยอีก

โดยโรงแรมที่สนใจที่จะเป็น Alternative State Quarantine ต้องสมัครเข้าร่วม และประเมินตนเองตามเกณฑ์แนวทางที่กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงกลาโหมกำหนด พร้อมจัดรูปแบบบริการตามกำหนดที่ชัดเจน นำเสนอต่อคณะกรรมการร่วมกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงกลาโหม โรงแรมที่ผ่านการตรวจประเมินเป็น Alternative State Quarantine แล้ว จะถูกประกาศรายชื่อให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินโควิด-19 (www.hsscovid.com) ซึ่ง ณ ปัจจุบัน (30 ก.ย.63) มีโรงแรมที่เข้าร่วมทั้งหมด 75 โรงแรม ซึ่งมีทั้งโรงแรมขนาด 3 ดาว ไปจนถึง 5 ดาว

The Salil Hotel Sukhumvit 57
The Salil Hotel Sukhumvit 57

เรตราคา มีให้เลือกตั้งแต่หลักหมื่น ถึงแสน


โรงแรมกักตัวทางเลือก Alternative State Quarantine มีเรตราคาการคิดค่าบริการอยู่ที่ 29,000 – 220,000 บาท ต่อคน ต่อ 14 วัน พร้อมมีบริการจัดรถรับจากสนามบิน มาถึงโรงแรม มีบริการอาหาร 3 มื้อต่อวัน สามารถใช้งานไวไฟในห้องได้ มีแพทย์ พยาบาลจากโรงพยาบาลที่เป็นคู่สัญญาปฏิบัติการร่วม ให้การดูแลตลอด 24 ชม. จนกว่าจะครบ 14 วัน รวมถึงการตรวจหาเชื้อโควิด-19 จำนวน 2 ครั้ง หากผู้เข้าพักมีไข้สูงตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส จะมีการนำส่งโรงพยาบาล เพื่อทำการรักษาทันที

สนใจซื้อแพ็กเกจ ทำอย่างไร

ขั้นตอนการจอง เริ่มจาก ต้นทาง โดยกระทรวงการต่างประเทศแจ้ง Alternative State Quarantine ให้ชาวไทยและชาวต่างชาติทราบ ณ ประเทศต้นทาง ให้มีการลงทะเบียนความต้องการที่ประเทศต้นทาง และระบุสถานที่พัก Alternative State Quarantine ในแบบแสดงความจำนง และรอคำตอบรับจากสถานที่พัก Alternative State Quarantine

ปลายทาง เมื่อเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยแล้ว ต้องแจ้งใบแสดงความจำนง Alternative State Quarantine ณ EOC สนามบิน (สุวรรณภูมิ ดอนเมือง อู่ตะเภา) หลังจากนั้นการนำส่งผู้เข้าพักจากสนามบินถึงโรมแรม Alternative State Quarantine ดำเนินการ โดยโรงแรมที่ได้รับอนุญาต รวมถึงการทดสอบเชื้อโควิด-19 และการให้บริการทางการแพทย์ เป็นการดำเนินการของโรงแรมและโรงพยาบาลคู่สัญญาปฏิบัติการร่วม (Cooperate Hospital) ในขณะที่ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ จะเป็นผู้จัดทำทะเบียนผู้เข้าพัก

Grande Centre Point Sukhumvit 55
Grande Centre Point Sukhumvit 55

ใช้พื้นที่ส่วนกลาง ร่วมผู้อื่นได้หรือไม่

ข้อนี้อาจจะต้องทำใจว่า แม้จะจ่ายเงินมานอนโรงแรมที่เป็น Alternative State Quarantine แต่ก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ซึ่งทางโรงแรมเอง ก็จะต้องแยกพื้นที่รองรับผู้เข้าพักที่ต้องกักกันตนเองออกจากบุคคลอื่นๆ โดยกำหนดตึกหรือชั้นที่พักให้ชัดเจน และต้องมีห้องน้ำส่วนตัว รวมถึงไม่ให้ผู้เข้าพักใช้พื้นที่ส่วนกลางอื่นๆ ยกเว้นขณะลงทะเบียนเข้าที่พัก หรือเมื่อมีความจำเป็น และต้องมีการทำความสะอาดพื้นที่ดังกล่าวทุก 1-2 ชั่วโมง โดยให้ผู้เข้าพักที่ต้องกักกันตนเองอยู่แต่ในห้องพักตลอดระยะเวลาที่เข้าพัก หากผู้เข้าพักดังกล่าวประสงค์จะออกจากที่พัก ต้องแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทราบล่วงหน้า

นอกจากนี้ Alternative State Quarantine ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบมือถือ (Hand-Held Thermometer) หรือเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เป็นต้น โดยกำหนดให้มีจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกายแก่ผู้เข้าพักทุกวัน รวมถึงกำหนดจุดเช็ดทำความสะอาด หรือทำลายเชื้อบนกระเป๋าเดินทางหรือของใช้ต่างๆ ของผู้เข้าพัก ก่อนเข้ามาในตัวอาคาร โดยเช็ดด้วยน้ำยาฟอกขาวผสมน้ำ และจัดเตรียมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และติดตั้งเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์เจลล้างมือไว้ในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง เช่น ประตูทางเข้าออก ล็อบบี้ โต๊ะลงทะเบียน หน้าลิฟต์ ร้านอาหาร ด้วย

ChorCher Hotel
ChorCher Hotel

ทั้งนี้ หากมองย้อนกลับ ในวันที่การท่องเที่ยวของบ้านเรายังอยู่ในภาวะที่ซบเซา โรงแรมหลายแห่งไม่สามารถเปิดให้บริการได้เต็มรูปแบบ เนื่องจากไม่มีการเปิดเสรีให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวได้เหมือนปกติ การปรับตัวใช้พื้นที่บางส่วนของโรงแรมเป็น Alternative State Quarantine ถือเป็นการสร้างรายได้ให้กับโรงแรมอีกทางหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่แค่จะช่วยให้โรงแรมอยู่ได้ในสภาะเศรษฐกิจเช่นนี้ แต่หากยังช่วยให้พนักงานอีกหลายร้อยคน ยังมีงานทำ ซึ่งถือเป็นโอกาสดี ที่จะเปิดให้โรงแรมที่สนใจ เป็น Alternative State Quarantine ได้ทำการแข่งขันอย่างอิสระ อย่างน้อย ก็ยังมีเม็ดเงินหมุนอยู่ในธุรกิจ.

ผู้เขียน : เจ๊ดา วิภาวดี
กราฟฟิก : Varanya Phae-araya

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

โรงแรม กักตัวspecial contentราคาAlternative State QuarantineASQกักตัว 14 วัน โรงแรมข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 08:28 น.